Præsentationer fra temadag om biomasse og bæredygtighed

Oplægsholdernes præsentationer

Temadag d. 19. oktober 2015

Session 1: SUSTAINABLE BIOMASS POLICY IN THE EU (på engelsk)

Post 2020 EU biomass and sustainability policy
Giulio Volpi, DG ENERGY

Biomass market trends and bioenergy sector views on EU policy
Fanny-Pomme Langue, AEBIOM

Sustainability regulation in NL, BE & UK
Martin Junginger, Utrecht University

The Danish industry agreement
Stine Leth Rasmussen, Dansk Energi

Session 2: BÆREDYGTIGHED & KLIMAEFFEKTER

Implementering af den danske brancheaftale
Peter Thomsen, DONG Energy

Opgørelse af biomassens klimaeffekter
Christian Ibsen, CONCITO

Kulstofkredsløb & kulstofgæld
Niclas Scott Bentsen, KU

Session 3: PRODUKTION AF BIOMASSE I DANMARK

Landbruget som energileverandør
Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer

Biomasseproduktion fra danske skove
Ebbe Leer, Træ til Energi

Dansk biomasse til bioenergi og bioraffinering
Uffe Jørgensen, AU

Session 4: BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM

Hvordan anvendes biomassen hensigtsmæssigt?
Henrik Wenzel, SDU

Analyser af biomasse i energisystemet
Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk

Scenarier for fremtidens energisystem
Energistyrelsen

Faktanotater

Energistyrelsen har desuden fået udarbejdet fem faktanotater om bioenergi og bæredygtighed. Fakta-notaterne er udarbejdet af COWI og forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Notat 1: EU-regulering

Notat 2: Bæredygtighed og certificering

Notat 3: Kulstofcyklus

Notat 4: Livscyklusvurderinger og CO2-beregningsværktøjer for fast træbiomasse

Notat 5: Biomassepotentialer

 

Mere om Bioenergi