Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen 2022

Med den politiske aftale om ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” blev det besluttet at afsætte 100 mio. kr. til en fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2022.

Vi forventer, at ansøgningsrunden kan åbne i midten af juni. Til den tid vil Energistyrelsens kort over de tilskudsberettigede adresser (Bredbåndskortet) være opdateret og vise de adresser, der er tilskudsberettigede i 2022.

Hvis du ønsker at modtage en mail, når der er nyt om Bredbåndspuljen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så vil du automatisk modtage information, når ansøgningsrunden for 2022 åbner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Energistyrelsen planlægger at afvikle flere informationsmøder om Bredbåndspuljen rundt om i landet i sidste halvdel af juni. Når der er nyt om informationsmøderne, vil der blive udsendt en nyhedsmail, til dem, som har tilmeldt sig denne funktion.

Rammerne for Bredbåndspuljen 2022

De rammer, som skal gælde for Bredbåndspuljen i 2022, er sendt i høring den 26. april 2022. Høringen omfatter to dokumenter:

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2022
  • Energistyrelsens udkast til Vejledning til Bredbåndspuljen 2022

Dokumenterne kan hentes på Høringsportalen. Fristen for at afgive bemærkninger til dokumenterne er den 17. maj 2022 kl. 12.00.

Den informationen, der p.t. kan findes under de enkelte menupunkter nedenfor, gælder for 2021-puljen. Informationen vil blive opdateret, når ansøgningsrunden i 2022 åbner.

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895
Mere om Bredbånd