Bredbåndspuljen

I den finanslovsaftale, der blev indgået den 6. december 2020, blev der afsat 100 mio. kr. til en fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2021.

Vi forventer, at ansøgningsrunden kan åbne i slutningen af maj (efter pinse).  Til den tid vil Energistyrelsens kort over de tilskudsberettigede adresser (Bredbåndskortet) være opdateret og vise de adresser, der er tilskudsberettigede i 2021.

Hvis du ønsker at modtage en mail, når der er nyt om Bredbåndspuljen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev  Tilmeld dig vores nyhedsbrev , så vil du automatisk modtage information, når ansøgningsrunden for 2021 åbner.

Hvis corona-situationen tillader det, vil Energistyrelsen afvikle et antal informationsmøder om Bredbåndspuljen rundt om i landet i løbet af juni måned. Når der er nyt om informationsmøderne, vil der blive udsendt en nyhedsmail, til dem, som har tilmeldt sig denne funktion.

Rammerne for Bredbåndspuljen 2021

De rammer, som skal gælde for Bredbåndspuljen i 2021, er sendt i høring den 16. marts 2021. Høringen omfatter to dokumenter:

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2021.
  • Energistyrelsens udkast til Vejledning til Bredbåndspuljen 2021.

Dokumenterne kan hentes på Høringsportalen Fristen for at afgive bemærkninger til dokumenterne er den 13. april 2021 kl 12.

Den informationen, der p.t. kan findes under de enkelte menupunkter nedenfor, gælder for 2020-puljen. Informationen vil blive opdateret, når ansøgningsrunden i 2021 åbner.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895
Mere om Bredbånd