Bredbåndspuljen

Informationerne om bredbåndspuljen nedenfor gælder primært for 2018-puljen, men vil blive opdateret, når der åbnes for 2019-puljen. Energistyrelsen forventer ikke de helt store ændringer, så informationen på siden kan bruges vejledende.

Ansøgningsrunden åbner tirsdag den 30. april 2019, hvor der bliver lagt detaljeret information ud på Energistyrelsens hjemmeside. Samtidigt offentliggør styrelsen et kort med information om hvilke adresser, der er tilskudsberettigede i 2019.

Der holdes informationsmøder over hele Danmark, se mere om tid og sted nedenfor.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Freja Hansen
Fuldmægtig (+45) 3392 7299
Mere om Bredbånd