Bredbåndspuljen

Bemærk, at informationen om bredbåndspuljen vedrører 2019-puljen. Siden bliver opdateret med information om 2020-puljen, når der åbnes op for årets pulje. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, modtager du en mail, når der er nyt om bredbåndspuljen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bekendtgørelse om bredbåndspuljen 2020 sendt i høring

Energistyrelsen har i dag igangsat en høring over rammerne for bredbåndspuljen i 2020. Høringen omfatter to dokumenter:

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udkast til bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020.
  • Energistyrelsens udkast til vejledning til bredbåndspuljen 2020.

Af væsentlige ændringer kan nævnes, at pointmodellen er ændret og der er kommet et nyt kriterie, byzone-adresser udelukkes fra at ansøge puljen og udbydere skal bidrage med mindst 4000 kr. pr. ansøgende adresse i projektet. 

Bemærkninger til høringen skal være Energistyrelsen i hænde senest tirsdag den 21 april 2020 kl. 12, og skal sendes til adressen tele@ens.dk.

Høringsdokumenterne kan hentes på Høringsportalen.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895
Mere om Bredbånd