Bredbåndspuljen

Fristen for at ansøge bredbåndspuljen var den 23. oktober, det er derfor ikke længere muligt at ansøge puljen om tilskud til bedre bredbånd.

125 projekter har ansøgt om tilskud fra bredbåndspuljen. Energistyrelsen er nu i gang med at behandle ansøgningerne. Vi forventer at kunne udsende afgørelser medio december 2019.

Evaluering af Bredbåndspuljen

Energistyrelsen har foretaget en evaluering af bredbåndspuljen. Evalueringen er afleveret til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
Læs evaluering af bredbåndspuljen 2019

Som et led i de igangværende forhandlinger om finansloven skal der tages stilling til, hvorvidt bredbåndspuljen skal forsætte i 2020.

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895
Freja Hansen
Fuldmægtig (+45) 3392 7299
Mere om Bredbånd