Bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen

Der er 42 projekter, som modtager tilskud fra puljen i 2017. Det vil give en bedre dækning til 3.128 adresser i landzone, til 490 adresser i byzone og til 264 adresser i sommerhusområder - i alt 3.882 adresser.

Læs mere om Resultatet af bredbåndspuljen 2017

Evaluering af bredbåndspuljen

Energistyrelsen er i gang med at evaluere den statslige bredbåndspulje. Der er afsat midler til puljen i 2018 og 2019 – 40 mio. kr. hvert år - men først efter evalueringen er afsluttet vil de politiske partier, som står bag puljen, tage stilling til, om man ønsker at udmønte de afsatte midler. 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder Center for tele (+45) 3392 7600
Rikke Rosenmejer
Chefkonsulent Center for tele (+45) 3392 7574
Mere om Bredbånd