Bredbåndspuljen

Ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen 2020

Ansøgningsfristen udløb den 26. oktober 2020. En foreløbig gennemgang viser, at Energistyrelsen har modtaget 342 ansøgninger om tilskud fra årets pulje.

Ansøgningerne omfatter godt 9.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse). Godt 90 pct. af de ansøgte adresser er beliggende i landzone, og de resterende ligger i sommerhusområder.

 

Projekterne fordeler sig sådan:

Region Antal projekter
Nordjylland 34
Midtjylland 85
Syddanmark 78
Sjælland 81
Hovedstaden 64
I alt 342

 

Ansøgninger til bredbåndspuljen 2020 - fordelt på regioner og kommuner

Der er samlet søgt om tilskud for ca. 220 mio. kr. Energistyrelsen forventer at kunne udsende tilsagn medio december.

Hvis du ønsker at modtage en mail, når der er nyt om bredbåndspuljen kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895
Mere om Bredbånd