Annoncering af et projekt og annonceringsliste

Det er en forudsætning, at et projekt har været annonceret i mindst tre uger på Energistyrelsens hjemmeside, for at få tilskud fra bredbåndspuljen.

Formålet er, at bredbåndsudbyderne kan orientere sig om projekterne og få mulighed for at give tilbud på et eller flere af projekterne.

Information om annoncering

Liste over annoncerede projekter

Bredbåndselskaber, som er interesseret i at byde på bredbåndsprojekter med støtte fra bredbåndspuljen, kan finde projekterne på listen over annoncerede bredbåndsprojekter 

Bemærk, at Energistyrelsen ikke kontrollerer de oplysninger, som det enkelte bredbåndsprojekt har afgivet ved annonceringen. Spørgsmål til projektet skal afklares direkte med projektets kontaktperson.

Når fristen for tilbud nærmer sig udløbsdatoen

Når fristen for tilbud nærmer sig, og I ikke har modtaget noget tilbud fra udbyderne, kan I vælge at forlænge fristen, eller tage kontakt til selskaberne og gøre dem opmærksomme på jeres projekt. I kan eventuelt høre dem om, hvad der skal til, for at det er attraktivt for dem at give tilbud.

Du kan finde en liste over kontaktoplysninger til en række bredbåndsudbyderne her, der alle har tilkendegivet, at de har interesse i bredbåndspuljen. Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. 

Se listen med kontaktoplysninger

Indgåelse af aftale

I må ikke indgå aftale med en bredbåndsudbyder, inden projektet har været annonceret, og fristen angivet i annonceringen er udløbet.

Hvis I har fået flere tilbud efter fristen er udløbet, kan I vælge det tilbud, der er bedst for jeres projekt og indgå aftale om et partnerskab og derefter sende en ansøgning til Energistyrelsen.

Læs mere om partnerskabsaftalen 

Spørgsmål og svar

Vi vil gerne lave en samlet annoncering for et meget stort antal adresser – må vi det?

Der er ingen øvre grænse for, hvor store projekter må være, hvis de hænger sammen som et sammenhængende område. Der er dog loft over antallet af point, der kan opnås. Der opnås ikke ekstra point for projekter, der er større end 100. Hvis I overvejer, om et projekt fungerer bedst som et stort samlet projekt eller som flere små, så kan man overveje at annoncere begge dele. Derefter kan I se, hvad der gav de bedste tilbud og gå videre på den baggrund med et opdelt eller samlet projekt.

Hvad gør vi, hvis der ikke kommer tilbud, når vi har annonceret et bredbåndsprojekt?

Der kan være forskel på, hvad bredbåndsselskaberne har af præferencer for fx i forhold til projektets størrelse eller placering i landet, før projektet er interessant for selskabet at give et tilbud på. Det er en god idé ikke at vente, til fristen for annoncering er udløbet, før man tager en dialog med selskaberne, om hvordan man gør projektet mest muligt attraktivt. 

Hvis man ikke modtager tilbud, så kan man overveje følgende:

  • Er der for få deltagere i projektet? Her kan man overveje, om man ikke kan tage fx hele oplandet rundt om en by eller mellem landsbyer med, selvom det betyder, at projektområdet bliver geografisk stort. Vær opmærksom på, at projektet skal genannonceres, hvis størrelsen ændres væsentligt.
  • Har I ønsket en bestemt teknologi? Bredbåndsselskaberne bruger forskellige teknologier. For at få det bredeste felt af mulige tilbudsgivere bør I være fleksible i forhold til den tekniske løsning.
  • Hvad siger bredbåndselskaberne? Tag fat i selskabernes kontaktpersoner for at høre, om de blot ikke har været opmærksomme på projektet, eller om det skal justeres for at blive attraktivt for dem.

    Se listen over kontaktpersoner 
Hvem ejer nettet, når projektet er afsluttet?

Det skal fremgå af partnerskabsaftalen, hvem der ejer nettet. Dette er en forudsætning for Energistyrelsens behandling af ansøgningen. Hvis et teleselskab er med til at etablere nettet, vil det ofte være teleselskabet, der skal eje nettet, når det tages i brug.

Hvis sammenslutningen har et ønske om selv at eje nettet, anbefales det, at sammenslutningen får juridisk bistand hertil. Som ejer og dermed udbyder af nettet er man pålagt en række forpligtelser. Ud over drift og vedligeholdelse af nettet, er der i statsstøttereglerne en række krav om åben engrosadgang og minimumskrav til hastigheder m.v.

Du kan læse mere om åben engrosadgang og de øvrige krav til netejere i vejledningen til bredbåndspuljen 2018

Da kravene til en netejer er komplicerede og kræver en betydelig ekspertise, kan det være svært at efterleve kravene, hvis man er en mindre forening baseret på frivillig arbejdskraft.

Omkostninger til juridisk konsulentbistand skal dækkes af sammenslutningen selv. Der kan ikke søges tilskud til omkostninger ved forberedelse af en ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen.

Det bemærkes, at hvis man vælger at lade et teleselskab etablere og eje nettet, er man ikke nødvendigvis bundet til at aftage tjenester fra det teleselskab. Selskabet skal give andre teleselskaber åben engros adgang og dermed mulighed for at levere tjenester på nettet.