Ansøgningsprocessen i hovedtræk

Puljen for 2021 er på 97 mio. kr., derudover er der afsat 3 mio. kr. til Energistyrelsens administration.

 • Du kan ikke som enkeltperson søge tilskud til din egen adresse. I skal være flere, der går sammen.
 • Det fremgår af Energistyrelsens bredbåndskort, hvilke adresser, der er tilskudsberettigede.
 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload. Se dækningen på bredbaandspulje.ens.dk, gule adresser er tilskudsberettigede, hvide er ikke. Adresser med blå prik er tilskudsberettigede men med begrænsninger.
 • Et projekt kan medtage 5 procent adresser med en downloadhastighed på over 10 og maksimalt 20 Mbit/s. Det vil sige, at et projekt med 20 adresser kan indeholde én adresse med denne dækning. På bredbåndskortet er adresserne markeret med en blå prik.
 • Der kan ikke gives tilskud til adresser, der ligger i byzone.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenbetaling på minimum 4.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på syv objektive kriterier.
 • Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse.

Nedenfor er givet en meget kort gennemgang af ansøgningsprocessen. I kan finde mere uddybende information om de enkelte punkter under Information til borgerne. Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2020 kan opdeles i nedenstående 10 punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe. Det er en fordel at være flere, så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen og fordele opgaverne mellem jer.
 2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten. Vær opmærksom på kriterierne, som indgår i pointmodellen (se punkt 10). Energistyrelsen anvender pointmodellen til at afgøre, hvilke projekter, der får tilsagn om tilskud.
 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indhente fuldmagter og underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, hvem der tegner sammenslutningen (projektadministrator), og hvor meget egenbetaling man er villig til at betale. Der skal anvendes de fuldmagtsskabeloner, der er udarbejdet af Energistyrelsen. Det anbefales, at de udfyldes med blokbogstaver. 
  Se fuldmagtskabelon gul adresse 
  Se fuldmagtsskabelon blå adresse.
 4. Få overblik over adresserne i projektområdet. Se adressernes status på bredbåndspulje.ens.dk. Fristen for at gøre indsigelse vedrørende adressernes status på kortet var den 5. september 2021, det er således ikke længere muligt at gøre indsigelse.
 5. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk, eventuelt vil deltage som partner i projektet eller kender andre projekter, der kunne være relevant at indgå i dialog med.
  Se listen over kommunale kontaktpersoner.
 6. Annoncér projektet. Projektet skal annonceres i mindst tre uger via Energistyrelsens hjemmeside for at få tilbud fra bredbåndsudbydere. Fristen for at annoncere et projekt er den 20. september 2021. Efter denne dato vil det ikke længere være muligt at annoncere et projekt. Se listen over annoncerede projekter. 
  Læs mere om Annoncer projektet (punkt 6).
 7. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis I ikke har modtaget noget tilbud, kan I selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på jeres projekt.
  Se listen over selskabernes kontaktpersoner
 8. Indgå partnerskabsaftale mellem sammenslutningen og bredbåndsudbyder, hvor roller og de nærmere detaljer i projektet fastlægges. Se hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. 
 9. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal,
  Se guide til portalen. Fristen for at ansøge bredbåndspuljen er den 25. oktober 2021.
 10. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår syv kriterier i pointmodellen. Læs mere om pointmodellen
  Hent skema med pointmodellen

Vi har også lavet nogle korte film, der viser:

De giver et overordnet billedet af, hvordan man arbejder med kortet, men I skal være opmærksomme på, at filmene ikke tager højde for de blå adresser og de særlige forhold, der gør sig gældende i den forbindelse.

Vi har lavet en kort information om bredbåndspuljen 2021, og om hvordan I kommer i gang.

Informationsarket finder I her:

Informationsark om bredbåndspuljen

Regler og vejledning til ansøgning

Vejledningen beskriver reglerne nærmere, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem, der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at I sætter jer ind i regler og betingelser, inden I sender en ansøgning. 

Læs vejledningen om bredbåndspuljen 2021

Læs bekendtgørelsen nr. 886 af 11. maj 2021 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2021

Tidsplan og frister

5. september 2021 Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet
20. september 2021 Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 
25. oktober 2021 Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2021
Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag

 

Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailliste nedenfor:

Tilmed nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig, men ikke længere ønsker at få Energistyrelsens nyheder om bredbåndspuljen, kan du afmelde dem ved at sende en mail til tele@ens.dk.

 

 

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895