Ansøgningsprocessen i hovedtræk

Puljen for 2020 er på 98,5 mio. kr., derudover er der afsat 3 mio. kr. til Energistyrelsens administration.

 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Se dækningen på bredbaandspulje.ens.dk, gule adresser er tilskudsberettigede, hvide er ikke.
 • Der kan gives tilskud til adresser, der ligger i landzone eller i sommerhusområder.
 • Der kan ikke gives tilskud til adresser, der ligger i byzone.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 4.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på seks objektive kriterier.
 • Der kan højst gives et tilskud på 100.000 kr. i gennemsnit pr. adresse

Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2020 kan opdeles i nedenstående 10 punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe. Det er en fordel at være flere, så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen
 2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten. Vær opmærksom på kriterierne som indgå i pointmodellen. Energistyrelsen anvender pointmodellen til at afgøre, hvilke projekter, der får tilsagn om tilskud.
 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indhente fuldmagter og underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, og hvor meget egenbetaling man er villig til at betale. Der skal anvendes en fuldmagtsskabelon udarbejdet af Energistyrelsen. Det anbefales, at den udfyldes med blokbogstaver.  Se fuldmagtskabelonen 
 4. Få overblik over adresserne i projektområdet. Hvis I mener, at én eller flere adressers status ikke er korrekte, så husk at sende indsigelse til Energistyrelsen, inden fristen for indsigelser udløber. Se adressernes status på bredbåndspulje.ens.dk
 5. Kontakt kommunen for at undersøge, om kommunen vil støtte projektet økonomisk og eventuelt også deltage som partner i projektet eller kender andre projekter, der kunne være relevant at indgå i dialog med.
  Se listen over kommunale kontaktpersoner.
 6. Annoncér projektet. Projektet skal annonceres i mindst tre uger via Energistyrelsens hjemmeside, for at få tilbud fra bredbåndsudbydere. Fristen for at annoncere et projekt er den 21. september 2020. Efter denne dato vil det ikke længere være muligt at annoncere et projekt. Se listen over annoncerede projekter. Fristen for at annoncere et projekt var den 21-09-2020. Det er således ikke længere muligt at annoncere et projekt.
  Læs mere om Annoncer projektet (punkt 6) 
 7. Vælg bredbåndsudbyder på baggrund af de modtagne tilbud. Hvis i ikke har modtaget noget tilbud, kan I selv prøve at kontakte relevante udbydere og gøre opmærksom på jeres projekt.
  Se listen over selskabernes kontaktpersoner
 8. Indgå partnerskabsaftale mellem sammenslutningen og bredbåndsudbyder (og eventuelt den lokale kommune, hvis denne vil indgå som deltager i partnerskabet), hvor roller og de nærmere detaljer i projektet fastlægges. Se hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. 
 9. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal,
  Se guide til portalen. Fristen for at ansøge bredbåndspuljen er den 26. oktober 2020.
 10. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår seks kriterier i pointmodellen. Læs mere om pointmodellen
  Hent skema med pointmodellen

Vi har også lavet nogle korte film, der viser:

I kan finde mere uddybende information om de enkelte punkter under Information til borgerne

Vi har lavet en kort information om bredbåndspuljen 2020, og om hvordan I kommer i gang.

Informationsarket finder I her:

Informationsark om bredbåndspuljen

Regler og vejledning til ansøgning

Vejledningen beskriver reglerne nærmere, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem, der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at

I sætter jer ind i regler og betingelser, inden I sender en ansøgning. 

Læs vejledningen om bredbåndspuljen 2020

Læs bekendtgørelsen nr. 648 af 18. maj 2020 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020

Tidsplan og frister

25. august 2020 Frist for indsigelse fa borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet
21. september 2020 Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 
26. oktober 2020 Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2020
Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag

 

Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailliste nedenfor:

Tilmed nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig, men ikke længere ønsker at få Energistyrelsens nyheder om bredbåndspuljen, kan du afmelde dem ved at sende en mail til tele@ens.dk.

 

 

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895