Ansøgningsprocessen i hovedtræk

Ansøgningsrunden for 2017 er afsluttet. Nedenfor kan du se en beskrivelse af processen for ansøgninger.

Puljen for 2017 er på 102 mio. kr. Heraf er 1,2 mio. kr. afsat til Energistyrelsens administration.

 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Se dækningen på bredbaandspulje.ens.dk
 • Puljen kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger.
 • Der er en egenfinansiering på minimum 2000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på fem objektive kriterier.

Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2017 kan opdeles i 6 overordnede punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen
 2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten
 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indsamle underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, og man ikke skal kontakte folk flere gange. Der kan tages udgangspunkt i eller man kan lade dig inspirere af vores eksempel på en fuldmagt. Eksempel på en fuldmagt findes her.
 4. Annoncer projektet. Det skal være annonceret i mindst tre uger inden ansøgningsfristen. Se listen over annoncerede projekter
 5. Vælg bredbåndsudbyder og fastlæg detaljerne med udbyderen. Se listen over selskabernes kontaktpersoner
 6. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal,
  Se guide til portalen

Andet materiale

Vejledning til ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Vejledningen beskriver, hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at I sætter jer ind i regler og betingelser , inden I sender en ansøgning. 

Tidsplan og frister
 

31. maj 2017

Frist for indsigelse over adresser på bredbåndskortet

24. august 2017

Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. Annoncer dog gerne før af hensyn til at kunne nå at indgå aftale og ansøge.

14. september 2017

Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2017  

Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailing liste nedenfor:

 Abonner på nyheder