Ansøgningsprocessen i hovedtræk

Puljen for 2017 er på knap 40 mio. kroner.

  • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Se dækningen på bredbaandspulje.ens.dk
  • Puljen kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger.
  • Der er en egenfinansiering på minimum 2000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
  • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på fem objektive kriterier.

 

Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2017 kan opdeles i 6 overordnede punkter:

  1. Dan en arbejdsgruppe så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen
  2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten
  3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indsamle underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, og man ikke skal kontakte folk flere gange.
  4. Annoncer projektet. Det skal være annonceret i mindst tre uger inden ansøgningsfristen. Se listen over annoncerede projekter her
  5. Vælg bredbåndsudbyder og fastlæg deltaljerne med udbyderen. Se listen over selskabernes kontaktpersoner her
  6. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal, guide til portalen finder du her

 

Tidsplan og frister
 

31. maj 2017

Frist for indsigelse over adresser på bredbåndskortet

24. august 2017

Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. Annoncer dog gerne før af hensyn til at kunne nå at indgå aftale og ansøge.

14. september 2017

Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2017  

 

Nedenfor kan du læse meget mere i detaljer om, hvad betingelserne er, hvordan et projekt dannes, og hvad der skal være opfyldt, inden en ansøgning er klar til at blive sendt ind via tilskudsportalen.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med yderligere information. 

Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen for 2017, kan du tilmelde dig her.