Ansøgningsprocessen i hovedtræk

Puljen for 2019 er på 98,5 mio. kr., derudover er der afsat 3 mio. kr. til Energistyrelsens administration.

 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Se dækningen på bredbaandspulje.ens.dk
 • Der kan ikke gives tilskud til byzoneadresser i bykommuner. Se en liste over bykommuner.
 • Der vil fortsat kunne gives tilskud til landzoneadresser eller sommerhusområder i bykommuner.
 • Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner.
 • Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 4000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på seks objektive kriterier.

Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2019 kan opdeles i 7 overordnede punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen
 2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten
 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indsamle underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, og man ikke skal kontakte folk flere gange. Der skal anvendes en fuldmagtsskabelon udarbejdet af Energistyrelsen. Det anbefales, at den udfyldes med blokbogstaver.  Se fuldmagtskabelonen 
 4. Annoncer projektet. Fristen for at annoncere et projekt er den 18. september 2019. Efter denne dato vil det således ikke længere være muligt at annonceret et projekt. Se listen over annoncerede projekter
  Læs mere om Annoncer projektet (punkt 4) 
 5. Vælg bredbåndsudbyder og fastlæg detaljerne med udbyderen. 
  Se hvad en partnerskabsaftale kan indeholde. 
  Se listen over selskabernes kontaktpersoner
 6. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal,
  Se guide til portalen. Fristen for at ansøge bredbåndspuljen var den 23. oktober, det er derfor ikke længere muligt at ansøge puljen om tilskud til bedre bredbånd.
 7. Tildeling af tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår seks kriterier i pointmodellen. Læs mere om pointmodellen

Du kan finde mere uddybende information om de enkelte punkter under ”Information til borgerne"

Vi har lavet en kort information om bredbåndspuljen 2019, og om hvordan I kommer i gang.

Informationsarket finder I her:

Informationsark om bredbåndspuljen

Vi har også lavet to små film, der viser:

Regler og vejledning til ansøgning

Vejledningen beskriver reglerne nærmere, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem, der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at

I sætter jer ind i regler og betingelser, inden I sender en ansøgning. 

Læs vejledningen om bredbåndspuljen 2019

Læs bekendtgørelsen nr. 455 af 24. april 2019 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2019

Tidsplan og frister

22. august 2019 Frist for indsigelse fa borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet
18. september 2019 Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 
23. oktober 2019 Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2019
Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag

 

Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailliste nedenfor:

Tilmed nyhedsbrev

Hvis du har tilmeldt dig, men ikke længere ønsker at få Energistyrelsens nyheder om bredbåndspuljen, kan du afmelde dem ved at sende en mail til tele@ens.dk.

 

 

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895