Ansøgningsprocessen i hovedtræk

Nedenfor kan du se en beskrivelse af processen for ansøgninger.

Puljen for 2018 er på 101,1 mio. kr. Heraf er 3 mio. kr. afsat til Energistyrelsens administration.

 • Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Se dækningen på bredbaandspulje.ens.dk
 • Der kan ikke gives tilskud til byzoneadresser i bykommuner. Se en liste over bykommuner
 • Der vil fortsat kunne gives tilskud til landzoneadresser eller sommerhusområder i bykommuner.
 • Puljen kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger.
 • Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 4000 kr. pr. adresse i gennemsnit, der indgår i et projekt.
 • Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på seks objektive kriterier.

Processen for at søge tilskud til bredbåndspuljen 2018 kan opdeles i 6 overordnede punkter:

 1. Dan en arbejdsgruppe så I kan hjælpe hinanden gennem ansøgningsprocessen
 2. Tjek betingelserne. De skal være opfyldt, og det kan være svært at rette projektet til senere, hvis I ikke har styr på dem fra starten
 3. Saml opbakning lokalt. Det er en god ide at indsamle underskrifter fra starten af, så der er styr på, hvem der er med, og man ikke skal kontakte folk flere gange. For 2019-puljen forventes, at der skal benyttes en standardfuldmagt, som Energistyrelsen har udarbejdet. Fuldmagten vil fremgå her på siden, når bestemmelserne for 2019-bredbåndspuljen er endelige.
 4. Annoncer projektet. Fristen for at annoncere et projekt var den 3. oktober 2018. Det er således ikke længere muligt at annoncere et projekt.
 5. Vælg bredbåndsudbyder og fastlæg detaljerne med udbyderen. Se hvad en partnerskabsaftale kan indeholde Se listen over selskabernes kontaktpersoner
 6. Send ansøgning ind via Energistyrelsens tilskudsportal,
  Se guide til portalen
  Fristen for at ansøge bredbåndspuljen var den 31. oktober 2018. Det er således ikke længere muligt at ansøge puljen om tilskud til bedre bredbånd.  
 7. Kriterier for tilskud sker på baggrund af pointmodellen, som ansøgningerne vurderes ud fra. Der indgår seks kriterier i pointmodellen. Læs mere om pointmodellen

Vi har lavet en lille film, som viser, hvordan du kommer godt i gang med at skabe et projekt til puljen. 

Vi har også lavet en film, som viser, hvordan du søger bredbåndspuljen. Filmen guider dig i gennem ansøgningsprocessen, og hvad du skal huske at vedlægge ansøgningen.
 

Regler og vejledning til ansøgning

Vejledningen beskriver reglerne nærmere, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen. Vejledningen beskriver desuden hvem der kan søge tilskud, hvad der gives tilskud til, krav til det etablerede net, samt mange andre informationer. Det er meget vigtigt, at I sætter jer ind i regler og betingelser, inden I sender en ansøgning. 

Læs vejledningen om bredbåndspuljen 2018

Læs bekendtgørelse nr. 1088 af 28. august 2018 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018

Tidsplan og frister
 

31. august 2018

Frist for indsigelse for borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet

3. oktober 2018

Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. Annoncer dog gerne før af hensyn til at kunne nå at indgå aftale og ansøge.

31. oktober 2018

Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2018 

Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag

 

Ønsker du at modtage en mail, når der er nyt om puljen, kan du tilmelde dig vores mailing liste nedenfor:

 Abonner på nyheder