Baggrund

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016.

Der er i 2016 udmøntet 80 mio. kr.,  og i 2017 udmøntes 40 mio. kr., hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler - 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 - skal realiseres.

I en aftale af 26. april 2016 har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre fastlagt de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen.

Puljen vil skulle overholde EU’s statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur.

Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Lovgrundlag

Bredbåndspuljen 2017 har hjemmel i finansloven. I 2017 udmøntes der i alt 40 mio. kroner, hvor der i puljen er afsat 38,8 mio. kroner i tilskud og 1,2 mio. kroner til Energistyrelsens administration.

I forhold til bekendtgørelsen i 2016 er der i bekendtgørelsen for 2017 kun tale om mindre justeringer, primært sproglige ændringer, der foretages ikke ændringer i tilskudsordningen overordnet set. 

Reglerne for 2017-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2017.

Læs bekendtgørelsen

Vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2017

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2017. Vejledningen er baseret på de tilbagemeldinger og ønsker om information, Energistyrelsen har modtaget på baggrund af den første ansøgningsrunde. Vejledningen beskriver, hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen.

Læs vejledning til bredbåndspuljen 2017

Vejledningen har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Rikke Rosenmejer
Chefkonsulent (+45) 3392 7574