Bredbåndskortet over tilskudsberettigede adresser

Se bredbåndskortet

Kortet er baseret på oplysninger fra alle bredbåndsudbydere om, hvad deres dækning er i dag, og om de har konkrete planer for udrulning inden for tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som er markeret med hvid prik på kortet, fordi en udbyder har oplyst, at de vil forbedre dækningen inden for tre år. En adresse kan også være hvid, hvis den ikke er registreret som en bolig, en aktiv virksomhedsadresse eller et sommerhus, eller hvis der er tale om en byzoneadresse i en bykommune.

Bredbåndsudbydernes oplysninger til kortet baserer sig på fastnetdækning, det vil sige kobber (DSL), kabel-tv (COAX), fiber og fast trådløst bredbånd. Mobildækning er ikke medtaget.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret.

Hvis din adresse fremgår som tilskudsberettiget på kortet (rød eller gul prik), og din adresse allerede har dækning med 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, så er adressen ikke tilskudsberettiget, uanset hvilken status adressen har på bredbåndskortet.

Hvis du mener, at oplysningerne om din adresse er forkerte, kan du gøre indsigelse ved at bruge funktionen på bredbåndskortet og følge vejledningen. Det kan fx være, hvis du mener en adresse bør fjernes eller hvis adressen bør være tilskudsberettiget.

Hvis adressen skal fjernes, fordi boligen på adressen er uegnet til beboelse, skal der vedlægges billeddokumentation, der klart viser, at boligen ikke er egnet til beboelse.

Hvis adressen skal fjernes kan det være en fordel at undersøge om BBR eller CVR (Erhvervsregistret) er opdateret med de rigtige oplysninger inden du gør indsigelse. BBR meddelelsen på adressen kan fx findes på boligejer.dk. Hvis oplysningerne er ukorrekte, skal du tage kontakt til kommunen, (eller CVR) for at få det rettet, og derefter fremsende de nye oplysninger til Energistyrelsen i forbindelse med din indsigelse.

Indsigelse på andres vegne

Hvis du mener, at en tilskudsberettiget adresse skal ændre status, og du ikke er ejer af adressen, skal indsigelsen være vedlagt en underskrevet erklæring fra ejeren, hvor denne giver tilladelse til at ændre adressens status. Det samme gælder, hvis du mener en adresse er ubeboelig, så udover billeddokumentation, skal der vedlægges en erklæring fra ejeren om, at boligen er ubeboelig, og at ejeren er indforstået med, at boligen ikke længere er tilskudsberettiget. Se erklæring.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895