Bredbåndskortet over tilskudsberettigede adresser

Se bredbåndskortet

Se filmen Sådan bruger du bredbåndskortet

NB! Hvis der er problemer med at få boksen frem, når der klikkes på en adresse på kortet, er det en god ide at slette midlertidige internetfiler i browseren.

Bredbåndskortet viser adressernes status, det vil sige hvilke adresser, der er tilskudsberettigede, og hvilke der ikke er.

  • Gul prik - adressen er tilskudsberettiget.
  • Hvid prik -adressen ikke er tilskudsberettiget.

Bemærk, der skal zoome langt ind på kortet for at kunne se de hvide prikker.

Gul prik

Hvis en adresse fremgår som tilskudsberettiget på kortet (gul prik), så er det fordi adressen er registreret som en bolig, virksomhed eller et sommerhus, der ligger i landzone eller i et sommerhusområde, og ikke er dækket med en hastighed højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload.

Hvis en adresse allerede har dækning med en højere hastighed end 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload, så er adressen ikke tilskudsberettiget, uanset hvilken status adressen har på bredbåndskortet.

Ved klik på en gul prik fremkommer en boks, der viser om adressen ligger i en landzone eller i et sommerhusområde og adressens mobile bredbåndsdækning, som mobiludbyderne har indberettet til Tjekditnet.dk. Mobildækningen er inddelt i tre kategorier og har alene betydning for projektets pointscore i pointmodellen.

Hvid prik

En adresse vil altid være hvid, fordi den enten ikke er registreret som bolig, virksomhed eller sommerhus eller fordi adressen er dækket med en højere hastighed en 10 Mbit/s i download og 2 Mbit/s i upload. Adresser beliggende i byzone vil også altid være hvide.

En adresse vil også være hvid, hvis den indgår i et samlet område med nybyggeri eller nye udstykninger. Dette gælder dog ikke, ved enkeltstående nybyggeri eller nyudstykning.

Hvor kommer oplysningerne fra?

Kortet er baseret på oplysninger fra alle bredbåndsudbydere om, hvad deres dækning er i dag, og om de har konkrete planer for udrulning inden for tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som er markeret med hvid prik på kortet, fordi en udbyder har oplyst, at de vil forbedre dækningen inden for tre år.

Bredbåndsudbydernes oplysninger til kortet baserer sig på følgende teknologier: Fastnetdækning, det vil sige kobber (DSL), kabel-tv (COAX), fiber og fast trådløst bredbånd. Mobildækning er ikke medtaget, og påvirker således ikke prik-farven.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret.

Indsigelse på egne vegne

Hvis du mener, at oplysningerne om din adresse er forkerte, kan du gøre indsigelse ved at bruge funktionen på bredbåndskortet og følge vejledningen. Det kan fx være, hvis du mener adressen bør fjernes, eller hvis adressen bør være tilskudsberettiget.

Hvis adressen skal fjernes, fordi boligen på adressen er uegnet til beboelse, skal der vedlægges billeddokumentation, der klart viser, at boligen ikke er egnet til beboelse.

Hvis adressen skal fjernes kan det være en fordel at undersøge om BBR eller CVR (Erhvervsregistret) er opdateret med de rigtige oplysninger, inden du gør indsigelse. BBR meddelelsen på adressen kan fx findes på boligejer.dk. Hvis oplysningerne er ukorrekte, skal du tage kontakt til kommunen, (eller CVR) for at få det rettet, og derefter fremsende de nye oplysninger til Energistyrelsen i forbindelse med din indsigelse.

Indsigelse på andres vegne

Hvis du mener, at en tilskudsberettiget adresse skal ændre status, og du ikke er ejer af adressen, skal indsigelsen være vedlagt en underskrevet erklæring fra ejeren, hvor denne giver tilladelse til at ændre adressens status. Det samme gælder, hvis du mener en adresse er ubeboelig, så skal der udover billeddokumentation, også vedlægges en erklæring fra ejeren om, at boligen er ubeboelig, og at ejeren er indforstået med, at boligen ikke længere er tilskudsberettiget. Se erklæring.

Frist for indsigelse:  25. august 2020

Opdatering af kortet

Kortet viser adressernes status ud fra de oplysninger, vi har om de pågældende adresser. Kortet vil i løbet af ansøgningsrunden blive opdateret, og adressernes status kan blive ændret. Det kan skyldes nye oplysninger fra bredbåndsudbyderne, eller at Energistyrelsen på baggrund af en indsigelse har truffet afgørelse om, at adressens status skal ændres. Tjek derfor altid kortet efter en opdatering for at se, om opdateringen har betydning for adresserne i jeres projekt. I får besked, når kortet opdateres med nye data, hvis I er tilmeldt Energistyrelsens nyhedsmail om bredbåndspuljen. Tilmeld dig nyhedsbrevet

Endelig opdatering af kortet: Primo/medio oktober

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895