Information til kommunerne

Hvad kan kommunerne gøre i relation til bredbåndspuljen?

Kommunerne kan arbejde målrettet på at formidle mulighederne for at søge tilskud fra bredbåndspuljen 2019 ud til borgere, virksomheder og sommerhusejere med henblik på at give de ansøgningsberettigede de bedst mulige ansøgningsbetingelser: 

Kommunerne kan gøre det ved forskellige initiativer fx:

  1. Information på kommunens hjemmeside om bredbåndspuljen
  2. Information i lokale aviser om bredbåndspuljen
  3. Gå i dialog med lokale aktører om puljen, fx kendte ildsjæle, bylaug, lokalråd, grundejerforeninger mv.
  4. Sæt jer grundigt ind i reglerne med henblik på at kunne vejlede kommunernes indbyggere.
  5. Forestå koordination mellem forskellige projekter i kommunen
  6. Tage stilling til om kommunen vil indgå i projekterne med økonomisk støtte 

For yderligere information er kommunerne velkomne til at henvise til Energistyrelsens sider om bredbåndspuljen, som løbende vil blive opdateret med information om bredbåndspuljen 2019: ens.dk/bredbaandspulje

Give tilskud

Kommunen kan bidrage med finansieringen af et projekt med et tilskud.Kommunen kan frit vælge, hvor stort et eventuelt tilskud til et projekt skal være. Der skal ikke betales moms af det beløb kommunen eventuelt bidrager med.

Når kommunen vælger at medfinansiere et projekt, har det betydning for projektets samlede pointscore. Kommunens finansiering bliver nemlig trukket fra den gennemsnitlige samlede pris pr. tilskudssøgende adresse, når der skal gives point i pointmodellens kriterie 5. Kommunens medfinansiering kan dermed forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen. 

Kommunen kan eventuelt give deres tilsagn ved at benytte denne skabelon 

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895