Information til kommunerne

Hvad kan kommunerne gøre i relation til bredbåndspuljen?

Kommunerne kan arbejde målrettet på at formidle mulighederne for at søge tilskud fra bredbåndspuljen 2017 ud til borgere, virksomheder og sommerhusejere med henblik på at give de ansøgningsberettigede de bedst mulige ansøgningsbetingelser: 

Kommunerne kan gøre det ved forskellige initiativer fx:

  1. Information på kommunens hjemmeside om bredbåndspuljen
  2. Information i lokale aviser om bredbåndspuljen
  3. Gå i dialog med lokale aktører om puljen, fx kendte ildsjæle, bylaug, lokalråd, grundejerforeninger mv.
  4. Sæt jer grundigt ind i reglerne med henblik på at kunne vejlede kommunernes indbyggere.
  5. Forestå koordination mellem forskellige projekter i kommunen
  6. Tage stilling til om kommunen vil indgå i projekterne med økonomisk støtte 

Energistyrelsen har sendt et brev til kommunerne og orienteret dem om puljen for 2017 samt vedlagt en oversigt med tips til, hvad kommunerne kan gøre.

Du finder brevet her

Du finder de vedlagte tips her.

Kommunerne er velkomne til at henvise til Energistyrelsens hjemmeside http://ens.dk/bredbaandspulje for yderligere information. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med information om bredbåndspuljen 2017.

Energistyrelsen holder workshops særligt for kommunernes koordinatorer, hvor vi vil informere om bredbåndspuljen og om andre muligheder for at forbedre bredbånds- og mobildækningen. Mere information kan findes under punktet ”Informationsmøder”.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder Center for tele (+45) 3392 7600