Information til kommunerne

Hvad kan kommunerne gøre i relation til bredbåndspuljen?

Kommunerne kan arbejde målrettet på at formidle mulighederne for at søge tilskud fra bredbåndspuljen 2018 ud til borgere, virksomheder og sommerhusejere med henblik på at give de ansøgningsberettigede de bedst mulige ansøgningsbetingelser: 

Kommunerne kan gøre det ved forskellige initiativer fx:

  1. Information på kommunens hjemmeside om bredbåndspuljen
  2. Information i lokale aviser om bredbåndspuljen
  3. Gå i dialog med lokale aktører om puljen, fx kendte ildsjæle, bylaug, lokalråd, grundejerforeninger mv.
  4. Sæt jer grundigt ind i reglerne med henblik på at kunne vejlede kommunernes indbyggere.
  5. Forestå koordination mellem forskellige projekter i kommunen
  6. Tage stilling til om kommunen vil indgå i projekterne med økonomisk støtte 

Kommunerne er velkomne til at henvise for yderligere information til Energistyrelsens hjemmeside http://www.ens.dk/bredbaandspulje, som løbende vil blive opdateret med information om bredbåndspuljen 2018.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600