Kriterier for tilskud

Ansøgningerne vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra fem objektive kriterier:

 1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 (vægtning 25 pct.)
  Måler hvor mange af dem, der kunne være med i projektet, der konkret søger tilskud. I dette kriterie ses på alle dem, der søger tilskud, dvs. både dem der maksimalt har 10/2 Mbit/s og dem, der maksimalt har 5/1 Mbit/s.
 2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 (vægtning 25 pct.)
  Måler hvor mange af dem, der kunne være med i projektet, der konkret søger tilskud. I dette kriterie ses kun på dem, der søger tilskud og maksimalt har 5/1 Mbit/s. Det betyder, at der gives ekstra point, hvis de allerdårligst dækkede indgår i projektet.
 3. Projektets størrelse (vægtning 20 pct.)
  Antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud. Det maksimale antal point gives, hvis der er 100 adresser eller mere.
 4. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)
  Beregnes ud fra det budget, der er fastlagt for projektet. Hvis der er kommunal medfinansiering trækkes den fra, før den gennemsnitlige pris pr. adresse beregnes. Der gives flest point for en lav gennemsnitspris.
 5. Andel af egenbetaling (vægtning 20 pct.)
  Andel af budgettet for projektet som dækkes med egenbetaling. Kun den andel, der ligger ud over de obligatoriske 2.000 kr. pr. adresse regnes med. Det betyder, at der skal gives et højere beløb end 2.000 kr. pr. adresse for at få point i dette kriterie.

Energistyrelsen har lavet et skema, som kan anvendes til at beregne, hvor mange point et bredbåndsprojekt vil få, når man søger tilskud fra bredbåndspuljen.

Skemaet finder du her

Pointscoren for at få tilskud var for 2016-puljen 69,69. Hvad pointscoren bliver for at få tilskud fra 2017-puljen vil først være kendt, når der foreligger en afgørelse på de indkomne ansøgninger til 2017-puljen. Den kan både blive højere og lavere. Projekter opfordres derfor til mest at fokusere på at optimere deres eget projekt bedst muligt i forhold til pointscoren.

Rikke Rosenmejer
Chefkonsulent (+45) 3392 7574
Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600