Kriterier for tilskud

Ansøgningerne vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra seks objektive kriterier:

1) Tilslutningsprocent i projektet (vægtning 30 pct.) 

Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de adresser, som kunne være med i projektet, der konkret søges om tilskud til.

 1. Der gives max. point, hvis alle adresser deltager.
 2. 0-100 point.

​2) Andel af adresser med begrænset adgang til mobilt bredbånd (vægtning 20 pct.)

Kriteriet giver point for de deltagende adresser i projektet, som har begrænset adgang til mobilt bredbånd. De tilskudssøgende adresser i projektet rangeres ud fra den download-hastighed, som udbyderne har indberettet.

 1. 0-100 point
 2. Værdien 0 gives til adresser med en hastighed på 100 Mbit/s og derover.
 3. Værdien ½ gives til adresser med en hastighed fra 20 Mbit/s og op til 100 Mbit/s.
 4. Værdien 1 gives til adresser med en hastighed under 20 Mbit/s.

3) Andel af landzoneadresser (vægtning 10 pct.)

Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de deltagende adresser, der konkret søges om til, som er beliggende i landzone

 1. Der gives max. point, hvis alle adresser ligger i landzone.
 2. 0-100 point

4) Projektets størrelse (vægtning 10 pct.)

Kriteriet giver point for antallet af adresser i projektet, der konkret søges om tilskud til.

 1. Der gives max. point, hvis projektet har 30 adresser eller flere.
 2. 0-100 point

5) Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)

Kriteriet giver point for en lav pris pr. deltagende adresse i projektet og beregnes ud fra det budget, der er fastlagt for projektet. Bredbåndsudbyderens bidrag til projektet og en eventuel kommunal medfinansiering trækkes fra, før den gennemsnitlige pris pr. adresse beregnes.

 1. Der gives max. point, hvis den gennemsnitlige pris pr. adresse er 10.000 kr. eller derunder. Herefter falder pointscoren lineært indtil 70.000 kr., hvor der slet ikke gives point.
 2. 0-100 point

6) Egenbetaling (vægtning 10 pct.)

Kriteriet giver point, hvis de deltagende adresser i projektet yder en egenbetaling ud over den obligatoriske egenbetaling på 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse

 1. Der gives max. point ved en ekstra egenbetaling på 10.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Herefter falder pointscoren lineært. Der gives 0 point, hvis der ikke ydes en egenbetaling ud over den obligatoriske.
 2. 0-100 point

7) Småøer (vægtning 10 pct.)

Kriteriet giver point til projekter fra beboede øer med maksimalt 1200 indbyggere, som ikke har broforbindelse. Øer, hvortil der allerede er etabeleret højhastighedsinfrastruktur, kan ikke opnå disse point.

 1. De omfattede småøer er oplistet i bilag 2 i bekendtgørelsen
 2. 100 point

Energistyrelsen har lavet et skema, som kan anvendes til at beregne, hvor mange point et bredbåndsprojekt vil få, når man søger tilskud fra bredbåndspuljen.

Hent skemaet

Pointscoren for at få tilskud var for 2016-puljen 69,69, for 2017-puljen 65,45, for 2018-puljen 61,29, for 2019-puljen 52,32, for 2020-puljen 67,03, og for 2021-puljen 43,99. Hvad pointscoren bliver for at få tilskud fra 2022-puljen vil først være kendt, når der foreligger en afgørelse på de indkomne ansøgninger til 2022-puljen. Den kan både blive højere og lavere.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895