Kriterier for tilskud

Ansøgningerne vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra seks objektive kriterier:

 1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 (vægtning 25 pct.) 
  Måler hvor mange af dem, der kunne være med i projektet, der konkret søger tilskud. I dette kriterie ses på alle dem, der søger tilskud, dvs. både dem der maksimalt har 10/2 Mbit/s og dem, der maksimalt har 5/1 Mbit/s.
 2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 (vægtning 25 pct.)
  Måler hvor mange af dem, der kunne være med i projektet, der konkret søger tilskud. I dette kriterie ses kun på dem, der søger tilskud og maksimalt har 5/1 Mbit/s. Det betyder, at der gives ekstra point, hvis de allerdårligst dækkede adresser indgår i projektet.
 3. Andel af landzoneadresser i land- og yderkommuner (vægtning 15 pct.)
  Måler hvor mange af de ansøgende adresser, som er landzoneadresser i land- eller yderkommuner. Tilgodeser tyndt befolkede områder og hvor det er sværest at få bredbånd på kommercielle vilkår.
 4. Projektets størrelse (vægtning 10 pct.)
  Antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud. Det maksimale antal point gives, hvis der er 50 adresser eller mere.
 5. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)
  Beregnes ud fra det budget, der er fastlagt for projektet. Hvis der er kommunal medfinansiering trækkes den fra, det samme gør bredbåndsudbyderens investering, før den gennemsnitlige pris pr. adresse beregnes. Der gives flest point for en lav gennemsnitspris. Max point for en gennemsnitspris mindre end eller lig med 10.000 kr., Gennemsnitspris større end eller lig med 70.000 kr. giver 0 point.
 6. Ekstra egenbetaling (vægtning 15 pct.)
  Andel af budgettet for projektet som dækkes med egenbetaling. Kun den andel, der ligger ud over de obligatoriske 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse regnes med. Maksimum-point gives ved en gennemsnitlig ekstra egenbetaling på 10.000 kr. pr. deltagende adresse. Det betyder, at der skal gives et højere beløb end 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse for at få point i dette kriterie.

Energistyrelsen har lavet et skema, som kan anvendes til at beregne, hvor mange point et bredbåndsprojekt vil få, når man søger tilskud fra bredbåndspuljen.

Hent skemaet

Pointscoren for at få tilskud var for 2016-puljen 69,69, for 2017-puljen 65,45 og for 2018-puljen 61,29. Hvad pointscoren bliver for at få tilskud fra 2019-puljen vil først være kendt, når der foreligger en afgørelse på de indkomne ansøgninger til 2019-puljen. Den kan både blive højere og lavere.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895