Resultatet af bredbåndspuljerne 2016 og 2017

Resultatet af bredbåndspuljerne 2016 og 2017

Se hvilke projekter der opnåede støtte fra tidligere bredbåndspuljer.

Nedenfor kan du se resultatet af bredbåndspuljerne 2016 og 2017. 
Læs også Energistyrelsens evaluering af bredbåndspuljerne

Resultat af tidligere bredbåndspuljer

Resultatet af bredbåndspuljen 2017

Resultatet af ansøgningsrunden for 2017 er, at 42 projekter ud af 64 nu kan se frem til en bedre dækning, efter at Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte til projekterne. Oprindeligt fik 40 projekter tilsagn, men da et projekt ikke tog i mod tilsagnet, kunne tre andre projekter få tilsagn. Derudover er der givet et supplerende tilskud til et projekt fra 2016. Bredbåndspuljen var oprindelig på 40 mio. kr. i 2017, men regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i november 2017 at afsætte yderligere 62 mio. kr. til årets pulje. Se nyhed om aftalen på efkm.dk

Der er nu 3.882 adresser, der har fået fuldt tilskud og kan se frem til en bedre dækning. De 3.882 adresser fordeler sig med 80 pct. i landzone, 13 pct. hver i byzone og 7 pct. i sommerhusområder.

Der er stor spredning i projekterne, når det gælder antallet af adresser og de enkelte projekters størrelse. Antallet af adresser varierer fra 227 adresser i det projekt med flest adresser og til 11 i det projekt med færrest adresser. 

Der er ligeledes også stor spredning i det ansøgte beløb, der varierer fra ca. 172.000 kr. til knap 7 mio. kr. i de enkelte projekter.

Der er kommunal medfinansiering i 23 projekter, og den samlede medfinansiering er på ca. 4,8 mio. kr.

Den samlede egenfinansiering fra sammenslutninger af borgere og virksomheder er på ca. 13,5 mio. kr. inkl. moms. Egenfinansieringen varierer fra 2.000 kr. pr. adresse op til knap 9.100 kr. inkl. moms pr. adresse i de enkelte projekter.

Der er 8 forskellige teleselskaber med i partnerskaberne.

Når de lokale partnerskaber har accepteret tilsagnet fra Energistyrelsen, kan teleselskaberne gå i gang med at udrulle bredbånd. 

Revideret faktaark om fordeling af midler fra bredbåndpuljen i 2017

Bredbåndspuljen 2017 - resultat

Kort over fordelingen af projekter i Google Maps

Oversigt over pointfordelingen

Beregning af point

FAQ - bredbåndspuljen 2017

 

Resultatet af bredbåndspuljen 2016

Bredbånddækningen kan nu blive forbedret 31 steder rundt om i landet efter, at Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte til projekterne med 80 mio. kr. fra bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen på i alt 200 mio. kr. er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. I 2017-2019 er der afsat 40 mio. kr. hvert år.

Der er stor spredning i projekterne, når det gælder antallet af adresser og de enkelte projekters størrelse. Det ansøgte beløb varierer fra 122.000 kr. til 6,4 mio. kr. i de enkelte projekter. Der er kommunal medfinansiering fra 10 kommuner og i 17 projekter, og den samlede kommunale medfinansiering udgør ca. 2,7 mio. kr.

Den samlede egenfinansiering fra sammenslutninger af borger og virksomheder er på ca. 12,2 mio. kr. inkl. moms. Egenfinansieringen varierer fra 2.000 kr. pr. adresse til 15.000 kr. inkl. moms pr. adresse i de enkelte projekter.

Der er ni forskellige teleskaber med i partnerskaberne.

Når de lokale partnerskaber har accepteret tilsagnet fra Energistyrelsen, kan teleselskaberne gå i gang med at udrulle bredbånd. Næste ansøgningsrunde vil blive sat i gang inden udgangen af 1. kvartal 2017.

Energistyrelsen vil afholde lokale workshops for de ansøgere, som modtager afslag på støtte i første ansøgningsrunde med henblik på at hjælpe dem videre. Afviste ansøgere i 2016-runden kan søge igen i 2017, men med en ny ansøgning.

Materiale

Faktaark om fordeling af midler fra bredbåndspuljen i 2016

Oversigt over fordelingen af bredbåndspuljen 2016

Kort over fordelingen af adresser pr. projekt

Liste over adresser med tilskud fra bredbåndspuljen 2016

Oversigt over pointfordelingen til bredbåndspuljen 2016