Udbetaling af tilskud fra 2016-puljen

For at få udbetalt tilskud, skal projektet sende en anmodning til Energistyrelsen på tilskudsportalen.

Det vil typisk være teleselskabet som anmoder om at få udbetalt tilskuddet. Da du fik tilsagn om tilskud, var der vedlagt nogle bilag. De skal bruges nu. De indeholder de erklæringer, som skal sendes med anmodningen om udbetaling. Der skal også vedlægges et regnskab for projektet, der er skrevet under af den partner, der etablerer nettet.

Hvis tilskudsbeløbet er under 500.000 kr. skal regnskabsbilagene vedlægges. 

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 500.000 kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Som udgangspunkt udbetales tilskuddet, når projektet er færdigt, og udbetaling sker til bredbåndsselskabet. Den afsluttende rapportering og anmodning om udbetaling skal senest sendes til Energistyrelsen to måneder efter projektets afslutning.
Tilskud udbetales først, når udgifterne er afholdt. Vær opmærksom på, at tilskuddet udgør en andel af de afholdte omkostninger

Du kan læse mere om rapportering og udbetaling af tilskud under punkt 3.3. og 3.4 i vejledningen om bredbåndspuljen.

Rateudbetaling

Der er mulighed for rateudbetaling undervejs i projektet, hvis tilskuddet er på mere end 1 mio. kr.

Det er muligt at få op til 60 pct. af tilskuddet udbetalt i rater. Raterne skal mindst udgøre 20 pct. af tilsagnsbeløbet. 
Rateudbetalingen sker i forhold til den tilskudsprocent, som projektet har. Dvs. at Energistyrelsen betaler den samme andel af omkostningerne ved ratebetaling, som når projektet er færdigt, fx 75 pct.

Anmodning om rateudbetaling sendes også til Energistyrelsen på tilskudsportalen. Der skal bruges samme erklæringer, som ved en afsluttende afregning. De er vedlagt tilsagnet om tilskud. Der skal også indsendes et delregnskab, som er underskrevet af den partner, der etablerer nettet.

Hvis en rateudbetaling er på mindre en 1 mio. kr., skal regnskabsbilagene vedlægges.

Hvis tilskudsbeløbet er mere end 1 mio. kr., skal regnskabet bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder Center for tele (+45) 3392 7600
Rikke Rosenmejer
Chefkonsulent Center for tele (+45) 3392 7574