Bredbåndspuljen

Overvejer I at organisere et bredbåndsprojekt, så I kan få hurtigt bredbånd i jeres lokalområde?

Du finder en kort beskrivelse af processen under ”Ansøgningsprocessen i hovedtræk” og mere uddybende information om ansøgningsprocessen under ”Information til borgerne”. Hvilke adresser, der er tilskudsberettiget fremgår af ”Bredbåndskortet over tilskudsberettigede adresser”.

Tidsplan og frister

5. september 2021

Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet

20. september 2021

Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 

25. oktober 2021

Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2021

Medio december

Udsendelse af tilsagn eller afslag

Hvis du ønsker at modtage en mail, når der er nyt om Bredbåndspuljen, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev  Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600
Christine Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3392 6895
Rikke Gemmer Pallesen
Fuldmægtig (+45) 3395 0860
Mere om Bredbånd