Graveadgang og tomrør

Ekspropriation

Når almenvellet kræver det, kan Energistyrelsen tillade, at der iværksættes ekspropriation efter reglerne i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. (graveloven).

Nedlægningsdybder

Nedlægningsdybder er reguleret i Bekendtgørelse om nedlægningsdybder. 

Bekendtgørelsen har til formål at fastlægge nedlægningsdybder for telekabler og at fastsætte nærmere regler for begrænsning af erstatningen ved beskadigelse af telekabler tilhørende en udbyder af offentlige telenet.

Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur og højhastighedsforberedelse af byggeri

Fra 1. juli 2016 kan teleudbydere få adgang til andre udbyderes fysiske infrastruktur, herunder på tværs af forsyningsarter, fx el-, spildevands- og varmeforsyning. Samtidig er der krav om, at byggeriet skal forberedes til højhastighedsbredbånd.

Reglerne om fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur og højhastighedsforberedelse af byggeriet findes i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. (graveloven) og er nærmere beskrevet i Energistyrelsens vejledning om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur og adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur og Energistyrelsens vejledning om højhastighedsforberedelse af byggeriet.

Benjamin Overvad
Fuldmægtig (+45) 3392 7543
Mere om Bredbånd