Bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunerne

Kommunerne spiller en vigtig rolle i udbygningen af den digitale infrastruktur, og rammerne for kommunernes indsats er de senere år blevet styrket. I guiden kan du læse om, hvad kommunerne kan gøre for at styrke den lokale mobil- og bredbåndsdækning.

Klik på et af de tre trin og læs mere om, hvordan I kan være med til at skubbe på udviklingen.

1. Optimér interne forhold

Klik på overskrifterne og læs mere. 

2. Forbered indsatsen

Før man tager stilling til hvilken indsats, der er nødvendig, er det en god idé først at kortlægge, hvor udfordringerne er, definere sit indsatsområde, undersøge hvorvidt der er efterspørgsel efter bedre løsninger og afklare eventuel finansiering.

Klik på overskrifterne og læs mere.

 • Kortlæg dækningen

  Kortlægning af den lokale mobil- og bredbåndsdækning kan give kommunen detaljeret viden, der kan bruges til at målrette dækningskrav.
 • Definer indsatsområde

  Støtte til bedre dækning kræver, at der defineres et indsatsområde. Størrelsen på indsatsområdet kan være afgørende for, om støtten er attraktiv for udbyderne.
 • Estimér den lokale efterspørgsel

  En tilstrækkelig efterspørgsel efter dækning i tyndtbefolkede områder kan få udbyderne til at interessere sig for områderne.
 • Afklar finansiering til kommunal indsats

  Kommuner kan i områder hvor dækningen er mindre god finansiere udrulning af mobil- og bredbåndsdækning til erhvervsfremmeformål.

 

3. Vælg handlemulighed

Kommunen har flere muligheder for at forbedre dækningen. Det gælder bl.a. muligheden for at købe dækning eller etablere passiv infrastruktur efter erhvervsfremmeloven. Kommunen har også mulighed for at sælge overskudskapacitet i den kommunale infrastruktur eller etablere wifi til turismeformål. Derudover kan kommunen aktivere og understøtte lokale initiativer.

Klik på overskrifterne og læs mere.