Forberedelse af indsats til bedre mobil- og bredbåndsdækning (kommune)

Før man tager stilling til hvilken indsats, der er nødvendig, er det en god idé først at kortlægge, hvor udfordringerne er, definere sit indsatsområde, undersøge hvorvidt der er efterspørgsel efter bedre løsninger og afklare eventuel finansiering.

Klik på overskrifterne og læs mere.

 • Kortlæg dækningen

  Kortlægning af den lokale mobil- og bredbåndsdækning kan give kommunen detaljeret viden, der kan bruges til at målrette dækningskrav.

 • Definer indsatsområde

  Støtte til bedre dækning kræver, at der defineres et indsatsområde. Størrelsen på indsatsområdet kan være afgørende for, om støtten er attraktiv for udbyderne.

 • Estimér den lokale efterspørgsel

  En tilstrækkelig efterspørgsel efter dækning i tyndtbefolkede områder kan få udbyderne til at interessere sig for områderne.

 • Afklar finansiering til kommunal indsats

  Kommuner kan i områder hvor dækningen er mindre god finansiere udrulning af mobil- og bredbåndsdækning til erhvervsfremmeformål.