Handlemuligheder til bedre mobil- og bredbåndsdækning (kommune)

Kommunen har flere muligheder for at forbedre dækningen. Det gælder bl.a. muligheden for at købe dækning eller etablere passiv infrastruktur efter erhvervsfremmeloven. Kommunen har også mulighed for at sælge overskudskapacitet i den kommunale infrastruktur eller etablere wifi til turismeformål. Derudover kan kommunen aktivere og understøtte lokale initiativer.

Klik på overskrifterne og læs mere.