Roadshow og webinarer

Roadshow er en tilbagevende begivenhed i januar måned, hvor Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen fortæller om nyheder inden for CO2-kvoteregisteret og CO2-kvoteordningen. Der afholdes hvert år ét arrangement i København og ét i Horsens.

Roadshow 2022

Roadshow 2022 afholdes d. 26 januar i Horsens og d. 1 februar i København. Det vil være muligt at deltage i arrangementet over Skype.
Dagsordenen offentliggøres på et senere tidspunkt.

Webinar januar/februar 2021

Energistyrelsen afholdte i januar og februar 2021 to webinarer omkring kvoteordningen. Første webinar omhandlede overvågning og rapportering af CO2-udledningen. Anden del omhandlede rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af kvoter for 2021. Det er muligt at se eller gense webinarerne herunder. Herunder finder I også præsentationerne og besvarelse af spørgsmål fra webinaret om rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af gratis kvoter.

Webinar om CO 2 overvågning og rapportering

Webinar om rapportering af aktivitetsniveau og tildeling af kvoter

Video - webinar del 1

Video - webinar del 2
 

Hent spørgsmål/svar 

Webinar november 2020

Energistyrelsen afholdte i november 2020 to webinarer omkring overgangen til 4. kvotehandelsperiode. Første del af hvert webinar omhandlede rapporteringen af aktivitetsniveauet i 2021 (ALC-rapporteringen). Anden del af hvert webinar fokuserede på ændringer til kravene om bæredygtig biomasse i den reviderede udgave af MR-forordningen. Det er muligt at se eller gense webinarerne herunder ved at følge nedenstående link og indtaste navn og e-mailadresse. I finder også herunder en opdateret præsentation med svar på udestående spørgsmål.

Roadshow 2020

Roadshow 2020 afholdes d. 22. januar i København og 30. januar i Horsens. I år er det muligt at deltage over Skype til arrangementet i København. Dagsorden finder du herunder. Andet relevant materiale vil senest 20. januar være tilgængeligt her.

Se dagsorden til Roadshow 2020

Erhvervsstyrelsen Del 1

Erhvervsstyrelsen Del 2

Energistyrelsen: Nyt i kvoteordningen

Energistyrelsen: Opsamling på kvotetildelingsansøgninger for perioden 2021-2025

Energistyrelsen: EU’s Innovationsfond

Energistyrelsen: ALC-forordningen

Energistyrelsen: Love og regler på ENS.dk

Kontakt

CO2 Kvoteservice