Bibliotek

Nedenfor kan du finde aftaler og retningslinjer, brochurer, referater og anden praktisk information vedrørende energiselskabernes energispareindsats.

Mange af dokumenterne kan også findes i tidligere udgaver (op til 3 år gamle).
Skulle du have behov for materiale der er ældre end det, er du meget velkommen til at henvende dig på es-team@ens.dk.

Dokumenter

Energispareordningens regler

Retningslinjer for aftaler indgået med slutbruger eller i eget ledningsnet EFTER 1. januar 2017 

Aftalen

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 01.11.2017 i kraft 01.01.2018 (opdateret 13.03.2018)

Aftale af 16. december 2016, revideret 01.11.2017 med synlige ændringer (opdateret 13.03.2018)

Engelsk udgave af Aftale om Energiselskabernes energispareindsats

Energisparebekendtgørelsen

BEK nr. 1622 af 18/12/2017

Tidligere versioner af energispareaftalen

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, inden revision 1/1. 2018.

Dokumenter

Notater

Øvrig lovgivning og politiske aftaler

Links

Retningslinjer for aftaler indgået med slutbruger eller i eget ledningsnet FØR 1. januar 2017

Lovgivning og politiske aftaler

Dokumenter

Notater

Aftalegrundlag og lovgivning

Tidligere versioner

Resultater og omkostninger

Benchmarking

Kontrol og evalueringer