Bibliotek

Nedenfor kan du finde aftaler og retningslinjer, brochurer, referater og anden praktisk information vedrørende energiselskabernes energispareindsats.

Mange af dokumenterne kan også findes i tidligere udgaver (op til 3 år gamle).
Skulle du have behov for materiale der er ældre end det, er du meget velkommen til at henvende dig på es-team@ens.dk.

Dokumenter

Energispareordningens regler

Retningslinjer for aftaler indgået med slutbruger eller i eget ledningsnet EFTER 1. januar 2017 

Aftalen

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 01.11.2017 i kraft 01.01.2018 (opdateret 13.03.2018)

Aftale af 16. december 2016, revideret 01.11.2017 med synlige ændringer (opdateret 13.03.2018)

Engelsk udgave af Aftale om Energiselskabernes energispareindsats

Energisparebekendtgørelsen

BEK nr. 717 af 8. juli 2019

BEK nr 619 af 29/05/2018 

BEK nr. 1622 af 18/12/2017

Tidligere versioner af energispareaftalen

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, inden revision 1/1. 2018.

Dokumenter

Notater

Øvrig lovgivning og politiske aftaler

Links

Retningslinjer for aftaler indgået med slutbruger eller i eget ledningsnet FØR 1. januar 2017

Lovgivning og politiske aftaler

Dokumenter

Notater

Aftalegrundlag og lovgivning

Tidligere versioner

Resultater og omkostninger

Benchmarking

Kontrol og evalueringer