Energispareordningens regler

Læs om grundlaget for energispareaftalen under Aftalegrundlag og lovgivning, hvor den relevante energispareaftale, energisparebekendtgørelser samt relevante dokumenter og notater kan findes.

Du finder en oversigt over dokumenter i vores bibliotek

Aftalegrundlag og lovgivning

Nedenstående omhandler energispareaftalen indgået den 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. De konkrete vilkår for indsatsen findes i denne energispareaftale samt i bekendtgørelse nr. 840 af 30. juni 2017 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Målsætningen for energispareindsatsen er fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012-2020 og i aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016 for årene 2016-2020, og rammerne er fastlagt el-, naturgas- og varmeforsyningsloven, lov nr. 520 af 7. juni 2006, med senere ændringer. 

Net- og distributionsselskaberne er repræsenteret ved Dansk Energi for elnetselskaberne, gasselskaberne HMN Gasnet, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker for fjernvarmeselskaberne samt Energi- og olieforum for olieselskabet.

Nedenstående gælder derfor aftaler indgået med slutforbrugere og projekter i eget net EFTER 1. januar 2017. Retningslinjerne for aftaler indgået med slutforbrugere og projekter i eget net FØR 1. januar 2017 findes i biblioteket.

Gå til biblioteket

Aftalen

Aftalen af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 01.10.2018 i kraft 01.01.2019

Aftalen af 16. december 2016, revideret 01.10.2018 med synlige ændringer

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 01.11.2017 i kraft 01.01.2018 (opdateret 13.03.2018)

Allonge til energispareaftale af 16. december 2016

Engelsk udgave af Aftale om Energiselskabernes energispareindsats

Energisparebekendtgørelsen

BEK nr. 717 af 8. juli 2019

BEK nr 619 af 29/05/2018 

BEK nr. 1622 af 18/12/2017

Dokumenter

Notater

Øvrig lovgivning og politiske aftaler

Links