Energispareordningens regler

Læs om grundlaget for energispareaftalen under Aftalegrundlag og lovgivning, hvor den relevante energispareaftale, energisparebekendtgørelser samt relevante dokumenter og notater kan findes.

Du finder en oversigt over dokumenter i vores bibliotek

Aftalegrundlag og lovgivning

Nedenstående omhandler energispareaftalen indgået den 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. De konkrete vilkår for indsatsen findes i denne energispareaftale samt i bekendtgørelse nr. 840 af 30. juni 2017 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Målsætningen for energispareindsatsen er fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012-2020 og i aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016 for årene 2016-2020, og rammerne er fastlagt el-, naturgas- og varmeforsyningsloven, lov nr. 520 af 7. juni 2006, med senere ændringer. 

Net- og distributionsselskaberne er repræsenteret ved Dansk Energi for elnetselskaberne, gasselskaberne HMN Gasnet, Dansk Gas Distribution og NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker for fjernvarmeselskaberne samt Energi- og olieforum for olieselskabet.

Nedenstående gælder derfor aftaler indgået med slutforbrugere og projekter i eget net EFTER 1. januar 2017. Retningslinjerne for aftaler indgået med slutforbrugere og projekter i eget net FØR 1. januar 2017 findes i biblioteket.

Gå til biblioteket

Aftalen

Aftalen af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 01.10.2019 i kraft 01.01.2020

Aftalen af 16. december 2016, revideret 01.10.2019 med synlige ændringer

Aftalen af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 01.10.2018 i kraft 01.01.2019

Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats, revideret 01.11.2017 i kraft 01.01.2018 (opdateret 13.03.2018)

Allonge til energispareaftale af 16. december 2016

Engelsk udgave af Aftale om Energiselskabernes energispareindsats

Energisparebekendtgørelsen

BEK nr. 864 af 26/08/2019

Dokumenter

Notater

Øvrig lovgivning og politiske aftaler

Links