FAQ - ofte stillede spørgsmål

Det er Energistyrelsens mål, at aftalens krav og regler fremstår klart for alle involverede parter, og at der opnås en høj grad af ensartethed og konsistens i dokumentationen og realiseringen af fremtidige energibesparelser.

Energistyrelsen har derfor udarbejdet svar til en række ofte stillede spørgsmål målrettet net- og distributionsselskaberne, aktører inden for branchen, slutbrugere (private og erhverv) samt auditører af energibesparelserne.

Energistyrelsen modtager gerne yderligere eller supplerende spørgsmål, således at spørgsmål-svar listen kan udbygges.

Nedenfor kan du finde den gældende samt tidligere versioner af FAQ’en

Den gældende version af FAQ'en

Tidligere versioner af FAQ'en