Standardløsninger

 

Standardløsninger er en betegnelse for bestemte anvendelsesmetoder og fremgangsmåder, som bruges ved specifikke opgørelser i Energispareaftalen. Standardløsninger er udarbejdet af Teknisk Arbejdsgruppe.

Standardløsninger skal anvendes

Nedenstående er en oversigt over nuværende standardløsninger, der alle skal anvendes i forhold til den aktuelle teknologi. 

Standardløsninger for udskiftning af traktorer

 

Excel-beregner - traktorer 

Standardløsninger for udskiftning af biomasse- og anden fastbrændselskedel

Vejledning - biomasse- og anden fastbrændselskedel

Excel-beregner – biomasse- og anden fastbrændselskedel

Baggrundsnotat for standardløsning for udskiftning af biomasse- og anden fastbrændselskedel (virkningsgradsberegning)

Standardløsninger for busser

Notat om medregning af besparelser ved energieffektive busser (PDF)

Standardløsninger for forbedret afkøling

Notat om opgørelse af energibesparelser ved forbedret afkøling

Standardløsninger for transporttiltag

Standardløsning for person- og varebiler

Ældre udgaver af standardløsninger

Vejledning - biomasse- og anden fastbrændselskedel. Gældende fra 15.03.2017 til 14.01.2019 

Excel-beregner – biomasse- og anden fastbrændselskedel. Gældende fra 15.03.2017 til 14.01.2019 

Vejledning - biomasse- og anden fastbrændselskedel. Gældende fra 11.11.2016 til 14.03.2017