Standardløsninger

 

Standardløsninger er en betegnelse for bestemte anvendelsesmetoder og fremgangsmåder, som bruges ved specifikke opgørelser i Energispareaftalen. Standardløsninger er udarbejdet af Teknisk Arbejdsgruppe.

Standardløsninger skal anvendes

Nedenstående er en oversigt over nuværende standardløsninger, der alle skal anvendes i forhold til den aktuelle teknologi. 

Standardløsninger for udskiftning af traktorer

 

Excel-beregner - traktorer 

Standardløsninger for udskiftning af biomasse- og anden fastbrændselskedel

Vejledning - biomasse- og anden fastbrændselskedel

Excel-beregner – biomasse- og anden fastbrændselskedel

Baggrundsnotat for standardløsning for udskiftning af biomasse- og anden fastbrændselskedel (virkningsgradsberegning)

Standardløsninger for busser

Notat om medregning af besparelser ved energieffektive busser (PDF)

Standardløsninger for forbedret afkøling

Standardløsning vedrørende forbedret afkøling

Standardløsninger for transporttiltag

Standardløsning for person- og varebiler

Ældre udgaver af standardløsninger

Notat om opgørelse af energibesparelser ved forbedret afkøling. Gældende fra 17.12.2014 til 21.02.2019

Standardløsning for person- og varebiler. Gældende fra 24.01.2018 til 21.02.2019

Opgørelsesmetoder for transporttiltag. Gældende fra 14.03.2013 til 24.01.2018

Vejledning - biomasse- og anden fastbrændselskedel. Gældende fra 15.03.2017 til 14.01.2019 

Excel-beregner – biomasse- og anden fastbrændselskedel. Gældende fra 11.11 2016 til 14.01.2019 

Vejledning - biomasse- og anden fastbrændselskedel. Gældende fra 11.11.2016 til 14.03.2017 

Vejledning - biomasse- og anden fastbrændselskedel. Gældende fra 15.01.2019 til 14.07.2019