Energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO)

Offentliggørelse af afgiftsforhold, forpligtelser i ordningen m.m. vil fremgå på denne side i forbindelse med ordningens ikrafttrædelse.

Når ordningen træder i kraft, vil vi offentliggøre afgiftsforhold, forpligtelser m.m. på denne side.

Nyheder til ordningen

Her vil du finde pressemeddelelser m.m.

Afgiftsfritagelse

Kontaktoplysninger følger

Forpligtelser i ordningen

Kravsspecifikation følger

Ordningens forløb

Ordningens forløb offentliggøres ved ikrafttrædelse

Ansøgningsportal

Relevante guides, links m.m. følger

Godkendte tekniske eksperter konsulenter

Her vil du finde links til uvildige eksperter

Lov- og retsgrundlag

Bekendtgørelser og relevante politiske aftaler følger

Øvrige relevante dokumenter

 Øvrige relevante dokumenter vil fremgå på denne side.

Kontakt

Energieffektiviseringsordningen: EFO@ens.dk

Frederik Schnoor Rasmussen, Fuldmægtig,

(+45)33950819 // fsrn@ens.dk