Standardløsninger

Få hjælp af en række standardløsninger

Standardløsningerne bliver løbende opdateret. Brug derfor altid standardløsninger hentet her på siden ifm åbning af ansøgningsrunde. 

Nogle standardløsninger er obligatoriske og andre er frivillige – det afhænger af typen af dit projekt. 

Projekter eller delprojekter der IKKE er omfattet af standardløsninger skal opgøres via specifikke beregninger eller målinger.

Aktuelle standardløsninger for brændselskedler og belysning

Brændselskedler 

Der er tre standardløsninger for brændselskedler og det er obligatorisk at anvende en af dem. De gælder for brændselskedler til og med 1000 kW. Brændselskedler omfatter kedler/ fyr, der f.eks. anvender naturgas, olie, halm, træflis. 

1. Ny standardløsning for udskiftning af brændselskedler til og med 1.000 kW, som beregner energiforbruget. Standardløsningen kan kun benyttes til projekter, som har et dokumenteret energiforbrug.  Hvis ikke den anvendes, er det obligatorisk at anvende standardløsningen i punkt 2.

Standardløsningen for udskiftning af brændselskedler til og med 1000 kW med beregner af d. 21. september
Vejledning til Standardløsningen for udskiftning af brændselskedler til og med 1000 kW med beregner af d. 15 august 

2. Ved udskiftning, renovering eller ombygning af brændselskedler på op til 1.000 kW, skal standardløsning for brændselskedler altid benyttes til at fastsætte virkningsgrader. Den er obligatorisk at anvende, hvis ikke standardløsning under punkt 1 eller 3 er anvendt.

Standardløsningen for udskiftning eller ombygning/ optimering af brændselskedler til og med 1000 kW af d. 15 august 
Vejledning til standardløsningen for udskiftning eller ombygning/ optimering af brændselskedler til og med 1000 kW af d. 15 august 

3. Der er udarbejdet en ny standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde. Standardløsningen er frivillig at anvende. Hvis ikke den anvendes, er det obligatorisk at anvende standardløsningen i punkt 2.

Standardløsningen for udskiftning af brændselskedler i stalde af d. 15 august  
Vejledning til standardløsningen for udskiftning af brændselskedler i stalde af d. 15 august 

Belysning

Standardløsningen for belysning er obligatorisk at anvende og indeholder tre energisparetiltag: 

 1. Aktivitetsstyring af belysning 
 2. Tidsstyring af belysning 
 3. Udskiftning af belysning

Standardløsning for belysning af d. 13. december 2021

Vejledning til standardløsning for belysning af d. 13. december 2021

Valgfrie standardløsninger for andre tiltag, der kan anvendes

Komfortventilation

Standardløsningen for komfortventilation er frivillig og indeholder tre energisparetiltag:

 1. Tidsstyring af ventilation 
 2. Udskiftning af ventilator 
 3. Varmegenvinding i ventilator

Standardløsning for komfortventilation af d. 13. december 2021

Vejledning til standardløsning for komfortventilation af d. 14. oktober 2021

Trykluft

Standardløsningen for trykluft er frivillig og indeholder tre energisparetiltag:

 1. Sektionering/trykreduktion 
 2. Varmegenvinding på kompressor 
 3. Udskiftning af kompressor

Standardløsning for trykluft af d. 13. december 2021

Vejledning til standardloesning for trykluft af d. 14. oktober 2021

Varmeforsyning

Standardløsningen for varmeforsyning er frivillig og indeholder tre energisparetiltag:

 1. Etablering af røggaskøling/economizer 
 2. Årsvirkningsgradsberegner for kaloriferer 
 3. Efterisolering af rør og komponenter

Standardløsning for varmeforsyning af d. 13. december 2021

Vejledning til standardløsning for varmeforsyning af d. 14. oktober 2021

Har du spørgsmål vedr. ansøgning?

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Erhvervspuljen
(+45) 5167 4301

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14

Telefontider: 

Mandag - torsdag: 10-15
Fredag: 10-14