Tilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Har du allerede fået tilsagn om tilskud, bliver du ikke berørt

Lukningen af ordningen pr. 1. januar 2017 har ingen betydning for allerede afgivne tilsagn. Du skal blot indsende udbetalingsanmodningen, når projektet er færdigt og alle udgifter, der skal medtages, er betalt. Denne vil blive behandlet efter normal praksis (se nedenstående vejledning m.m.). 

Udbetalingsansøgningen skal dog indsendes til Energistyrelsen senest den 1. marts 2018.

Læs mere i vejledningen om, hvordan du ansøger om udbetaling.

Links

Læs Bekendtgørelse om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier på retsinformation.dk

Dokumenter

Vejledning til ansøgningsskema

Revisionsinstruks ifm. udbetaling af tilskud