Ofte stillede spørgsmål om husholdningsprodukter

Ofte stillede spørgsmål om husholdningsprodukter

Her er svar på ofte stillede spørgsmål til regler om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning af emhætter og støvsugere.

Spørgsmål om emhætter

Reglerne fremgår af:

 • Forordning (EU) 65/2014 om energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug
 • Forordning (EU) 66/2014 om miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

Indhold

 1. Hvilke målestandarder skal bruges i forbindelse med fastsættelse af energiklasser mv. for emhætter?
 2. Er der krav til placering af energimærket i en udstilling?
 3. Må en emhætters kapacitet (maksimale luftstrøm) overskride 650 m3/h?
 4. Er recirkulationsemhætter omfattet af ecodesign og energimærkning?
 5. Skal der være energimærkning af emhætter, der er udstillet i køkkenbutikker mv. før 31.12.2014?
 6. Hvilke regler gælder, når en emhætte sælges med separat motor?

Spørgsmål/Svar

1. Hvordan beregnes energiklasser for støvsugere med to forskellige effektoptag?

Det nominelle effektoptag anvendes ikke til at fastsætte støvsugerens energiklasse. Støvsugeren skal indstilles til maksimal sugestyrke, og ved denne indstilling måles den gennemsnitlige effekt, som indgår i beregningen af det årlige energiforbrug.

2. Hvilke mundstykker skal energimærkningen baseres på?

Nogle støvsugere leveres med flere mundstykker f.eks. et universal mundstykke til både tæpper og hårde gulve og et separat mundstykke til tæpper. Forordningerne angiver ikke, hvilke mundstykker der skal anvendes ved tests til vurdering af, om støvsugeren overholder ecodesignkravene, og til at fastsætte støvsugerens energiklasse mv. Det er derfor op til producenten at afgøre, hvilke mundstykker der skal anvendes ved tests (se dog nedenfor om batteridrevet mundstykke). Producenten skal i den tekniske dokumentation oplyse, hvilke mundstykker der er anvendt.

Hvis støvsugeren leveres med et batteridrevet mundstykke, skal dette mundstykke dog anvendes ved tests for de gulvtyper, det er beregnet til.

De mundstykker, der anvendes til tests, skal svare til de mundstykker, der følger med støvsugeren, og som er anbefalet til den pågældende gulvtype i brugervejledningen for produktet. Endvidere skal det samme mundstykke anvendes til at fastsætte både støvopsamling, energiforbrug og støjniveau.

3. Må en emhætters kapacitet (maksimale luftstrøm) overskride 650 m3/h

Ja, det må den gerne. Men emhætter med en maksimal luftstrøm på over 650 m3/h i en given indstilling skal automatisk vende tilbage til en luftstrøm på højst 650 m3/h inden for en tidsgrænse, der er defineret i bilag II til forordning (EU) 66/2014.

4. Er recirkulationsemhætter omfattet af ecodesign og energimærkning?

Emhætter, der udelukkende er designet til recirkulation og som ikke har en aftrækskanal, er undtaget fra ecodesign og energimærkning. Men emhætter, der er designet, så de både kan fungere med aftræk via en aftrækskanal og med recirkulation, er omfattet.

5. Skal der være energimærkning af emhætter, der er udstillet i køkkenbutikker mv. før 31.12.2014?

Hvis emhætterne er købt og installeret i køkkenbutikker, hvidevareforretninger mv. inden 31. december 2014, er der ikke krav om, at de skal være energimærket.

6. Hvilke regler gælder, når en emhætte sælges med separat motor?

Emhætter, der markedsføres uden motor, er ikke omfattet af ecodesign eller energimærkning. En emhætte defineres i forordningerne som et apparat, der drives af en motor, som den kontrollerer, med det formål at opfange forurenet luft fra et komfur e.l. Motoren, emhætten kontrollerer, behøver ikke være monteret i selve emhætten. Hvis emhætte og ekstern motor er markedsført som en fælles enhed, hvor emhætten kontrollerer motoren, er produktet omfattet af både energimærkning og ecodesign (forordning (EU) 65/2014 henholdsvis (EU) 66/2014).

Hvis I sælger en emhætte uden motor og leverer en separat ekstern motor med, som f.eks. kan monteres på loftet eller taget, er emhætten til gengæld ikke omfattet. Men installatøren er i dette tilfælde ansvarlig for at sikre, at det samlede anlæg opfylder kravene i ecodesignforordningen ((EU) nr. 65/2014), når anlægget tages i brug.

Bemærk, at elmotorer skal overholde ecodesignkravene herunder mindstekrav til energieffektivitet i ecodesign forordning (EF) 640/2009 og (EU) 4/2014.

Støvsugere

Reglerne fremgår af:

 • Forordning (EU) 655/2013 om energimærkning af støvsugere
 • Forordning (EU) 666/2013 om miljøvenligt design af støvsugere

Indhold

 1. Hvordan beregnes energiklasser for støvsugere med to forskellige (nominelle) effektoptag?
 2. Hvilke mundstykker skal energimærkningen være baseret på?
 3. Er det tilladt at markedsføre støvsugere med et effektoptag på 1600 W?
 4. Er der nye krav for støvsugeres forbrug i standby- og off-mode?

Spørgsmål/Svar

1. Hvordan beregnes energiklasser for støvsugere med to forskellige effektoptag?

Det nominelle effektoptag anvendes ikke til at fastsætte støvsugerens energiklasse. Støvsugeren skal indstilles til maksimal sugestyrke, og ved denne indstilling måles den gennemsnitlige effekt, som indgår i beregningen af det årlige energiforbrug.

2. Hvilke mundstykker skal energimærkningen baseres på?

Nogle støvsugere leveres med flere mundstykker f.eks. et universal mundstykke til både tæpper og hårde gulve og et separat mundstykke til tæpper. Forordningerne angiver ikke, hvilke mundstykker der skal anvendes ved tests til vurdering af, om støvsugeren overholder ecodesignkravene, og til at fastsætte støvsugerens energiklasse mv. Det er derfor op til producenten at afgøre, hvilke mundstykker der skal anvendes ved tests (se dog nedenfor om batteridrevet mundstykke). Producenten skal i den tekniske dokumentation oplyse, hvilke mundstykker der er anvendt.

Hvis støvsugeren leveres med et batteridrevet mundstykke, skal dette mundstykke dog anvendes ved tests for de gulvtyper, det er beregnet til.

De mundstykker, der anvendes til tests, skal svare til de mundstykker, der følger med støvsugeren, og som er anbefalet til den pågældende gulvtype i brugervejledningen for produktet. Endvidere skal det samme mundstykke anvendes til at fastsætte både støvopsamling, energiforbrug og støjniveau.

3. Er det tilladt at bringe støvsugere med et effektoptag på 1600 W i omsætning?

Fra 1. september 2014 er det ikke længere tilladt at bringe støvsugere i omsætning med et nominelt effektoptag på 1600 W eller derover. Men indtil d. 1. september 2017 er det tilladt at bringe støvsugere i omsætning med et nominelt effektoptag på op til og med 1599 Watt.

Fra 1. september 2017 bliver ecodesignkravene strammet, så støvsugere, der bringes i omsætning efter denne dato skal have et nominelt effektoptag på under 900 W (altså maksimal nominel effekt på 899 W).

Se svar på ofte stillede spørgsmål om "bringe i omsætning" her

4. Er der nye krav for støvsugeres forbrug i standby- og off-mode?

Støvsugere er omfattet af standbyforordning (EU) 1275/2008 og ændringen hertil (EU) 801/2013. Ændringen indfører krav til produkter, der fungerer i netværk, herunder en grænse for, hvor meget energi støvsugere må bruge i netværksstandby, hvis de har en sådan tilstand. Kravene vedrørende "almindelig" standby-tilstand og off-mode er ikke ændret.

Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704