Computerskærme

Ecodesign

Computerskærme skal overholde ecodesignkrav til standby og slukket og kravene til eksterne strømforsyninger. Der er desuden ecodesignkrav på vej, der vil forbyde markedsføring af computerskærme med en lav energieffektivitet. Kravene vil blive gennemført som fælles krav for en bred gruppe af skærme - herunder tv- og computerskærme.

Energimærkning

Der er ikke energimærkning af computerskærme. Men der arbejdes på at gennemføre en fælles EU energimærkning for skærme herunder tv- og computerskærme. Den fælles energimærkning for skærme skal erstatte den nuværende energimærkning for tv.

Energy Star

Computerskærme er omfattet af EU’s Energy Star-program. Det er frivilligt at deltage i og tilmelde produkter til programmet. Kun produkter, der kan overholde de fastsatte krav kan tilmeldes programmet og må bære Energy Star-logoet.

Der er krav til computerskærmenes elforbrug, både når de er i brug, og når de står standby. Desuden er der krav om, at skærmene automatisk kan gå i sparefunktion eller slukke, når de ikke er i brug.

Se kravene i Energy Star-specifikation for computerskærme

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk