Lysarmaturer og tilknyttet udstyr

Ecodesignkrav

Forkoblinger og armaturer til lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper har siden 2010 været omfattet af ecodesignkrav.

Siden den 1. september 2013 har der også været ecodesignkrav til lamper til andre lyskilder og udstyr knyttet hertil, herunder drivere til LED, reguleringsudstyr og styreanordninger.

Der er krav til energieffektivitet, brugsegenskaber og information.

Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv. ikke må markedsføres i EU/EØS.

Læs mere om krav til producenter og importører

Kravene indebærer bl.a. at:

  • Lamper skal kunne fungere med energieffektive lyskilder og forkoblinger,
  • Styreanordninger, herunder forkoblinger, transformere og LED-drivere, skal overholde krav til energieffektivitet,
  • Lamper og udstyr skal overholder krav vedrørende maksimalt tilladt forbrug i standby- og nullast-tilstand.

For både lamper og tilknyttet udstyr er der endvidere krav til indholdet af den tekniske dokumentation. De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for lamper og tilknyttet udstyr til husholdningsbrug. Se nederst under dokumenter.

Se flere krav og mere om kravene i vejledning om krav til lysarmaturer og tilknyttet udstyr (i højre side), og i ecodesignforordning for vej- og kontorbelysning (245/2009/EF ændret ved 347/2010/EU) og ecodesignforordning for retningsbestemte lyskilder (1194/2012/EU).

Energimærkning

Lamper er omfattet af EU’s energimærkningsordning. Mærkningen vedrører de lyskilder, der kan anvendes i lampen, følger med lampen eller er indbygget i lampen.

Mærket indeholder de røde, gule og grønne pile, som kendes fra energimærkningen af hårde hvidevarer og lyskilder. Skalaen svarer til den, der anvendes for lyskilder, hvilket vil sige, at den mest energieffektive klasse er A++, mens den dårligste klasse er E.

Energimærket for lamper indeholder tekst på salgslandets sprog (i Danmark dansk tekst).

Reglerne omfatter lamper, der forventes solgt til slutbrugere. En slutbruger er en fysisk person, der forventes at købe en lampe til et ikke-erhvervsrettet formål og som ikke videresælger produktet. F.eks. en almindelige forbruger, der køber lampen til anvendelse i eget hjem/egne bygninger.

Eksempler på energimærker for lamper:

Grafik: Eksempler på energimærkning for lamper

Læs mere om forbrugerinformation om belysning

Signe Friis Christensen
Fuldmægtig (+45) 3392 6748
Thore Stenfeldt
Fuldmægtig (+45) 3392 7704