Miljøvurderinger - Energiø Nordsøen

Energiøen skal placeres 80 km ud for kysten ved Thorsminde på Jyllands vestkyst ved Nissum Fjord. Hvem der skal etablere den inddæmmede ø, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2024, mens opførelse af havvindmølleparker forventes udbudt herefter.

Det er forventningen at Energiø Nordsøen kommer til at bestå af en inddæmmet ø med eksportkabel til den jyske vestkyst, et landbaseret anlæg (landkabler og landstation), havbaserede anlæg (havvindmøller med internt net og eksportkabler til den indæmmede ø), og interconnectorer til udlandet. En beslutning omkring ilandførings- og nettilslutningspunkter forventes truffet i efteråret 2021.

Den samlede miljøvurderingsproces for Energi Nordsøen består af flere elementer:

  • Udarbejdelse af en miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Nordsøen. Tidspunkt: 2021/2022
  • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt 2022-2023
  • Når koncessionsvinderne til byggeriet af hhv. den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne er udpeget, skal koncessionsvinderne gennemføre miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter for den inddæmmede ø og havvindmølleparkerne.

Kontakt

Maj Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277