Ansøgning om kaldesignaler eller identifikationsnumre

Et kaldesignal eller identifikationsnummer er en unik sammensætning af tal og bogstaver, som brugeren af frekvenserne skal angive til at identificere sig selv, når denne anvender frekvenserne.

Forskellige myndigheder og private udsteder kaldesignaler eller identifikationsnumre afhængig af, hvilke frekvenser der er tale om. 

Der skal betales et gebyr for at få udstedt et kaldesignal eller identifikationsnummer.

Gebyret for kaldesignal eller identifikationsnummer

Disse organisationer udsteder kaldesignaler og identifikationsnummer

 

Kontakt

Henrik Rosenkrantz
AC-medarbejder (+45) 3392 7501