Radio og tv

Information om radio og tv

Radio- og tv-tilladelser

Programtilladelse

Programtilladelser udstedes af Radio- og tv-nævnet. Undtagelsen er for DR og TV2, hvor programtilladelsen fremgår direkte af lov om radio- og fjernsynsudsendelse.

Frekvenstilladelse til radio og tv

På baggrund af programtilladelsen udsteder Energistyrelsen den relevante frekvenstilladelse. En frekvenstilladelse giver tilladelse til at anvende en bestemt frekvens til udsendelsen af radio eller tv. Energistyrelsen sikrer, at der ikke udstedes tilladelse til at bruge frekvenser, der vil forstyrre anden frekvensanvendelse i Danmark eller i Danmarks nabolande.

Regler om frekvenstilladelser til radio og tv findes i frekvensloven, særligt i lovens kapitel 7, §§ 34-38.

Desuden gælder der særlige bestemmelser for frekvenser, som i bekendtgørelse om frekvensplanen er afsat til radio- og tv-formål.

Sådan søger du om frekvenstilladelse

Frekvenser til radio

FM-radio

FM er en teknologi til at udsende lyd over radiobølger. De fleste radiomodtagere kan modtage FM-radio, som i Danmark udsendes på frekvenser fra 87,5 til 108 MHz (megahertz).

Landsdækkende sendenet

En FM-sender har en begrænset rækkevidde, og en enkelt sender kan ikke høres i hele Danmark. Derfor er der lavet sendenet, hvor mange store FM-sendere udsender det samme radioprogram, så det kan høres i et større område.

I Danmark findes der seks FM-sendenet, der hver især dækker hele landet. Tre landsdækkende net bruges af DR, som benytter dem til udsendelse af henholdsvis P1/P2 (som skiftes til at sende på ét net), P3 og P4. Derudover udsendes Radio24syv, Nova FM og Pop FM på landsdækkende eller næsten landsdækkende net.

Lokalradioer

En lokalradiosender må ikke sende lige så kraftigt som senderne i et landsdækkende net, og de er som udgangspunkt enkeltstående og ikke koblet sammen i sendenet. Derfor kan en lokalradiostation kun høres i et begrænset område nogle kilometer fra senderen.

Tit vælger ejerne af lokalradiosendere dog at sende samme program fra flere sendere og opretter på den måde deres eget sendenet, som kan dække et større geografisk område.

Midlertidige radiostationer

Midlertidige FM-radiostationer kan, ligesom lokalradioer, kun høres i et begrænset område. De kan f.eks. bruges til festivaler og lejrarrangementer.

Tilladelse til at udsende FM-radio

For at sende FM-radio skal du have både en programtilladelse og en frekvenstilladelse. Det gælder også midlertidige radiostationer. 

Sådan søger du om frekvenstilladelse

AM

AM-radio i Danmark udsendes på langbølgebåndet, hvor DR’s radiosender i Kalundborg transmitterer på 243 kHz. Langbølgeradio har meget stor rækkevidde, og DR’s langbølgeradio kan derfor modtages i hele Danmark og en stor del af Nordeuropa.

Yderligere information

Af pdf-filerne herunder fremgår frekvensanvendelsen af DR's AM radiosender samt de seks jordbaserede FM-sendenet. 

DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) er en digital teknologi til radiotransmission, hvor adskillige programmer kan sendes samlet i ét sendenet. I Danmark er der tre DAB-sendenet, der hver dækker næsten hele landet:

  • DAB-sendenet 1 er ikke regionaliseret, dvs. at indholdet er det samme i hele Danmark.
  • DAB-sendenet 2 er delt op i tre regioner, hhv. nordlige Jylland, sydlige Jylland og øerne.
  • DAB-sendenet 3 er delt op i 13 regioner.

Fra den 1. oktober 2017 udsendes DAB alene i DAB+-format. Se mere på: MereRadio.dk.

Frekvenser til tv

Her kan du finde en liste over de frekvenskanaler, der benyttes til landsdækkende tv i Danmark.

Danmark er opdelt i 13 områder til udsendelse af tv med hver deres tildelte tv-kanaler. Denne opdeling blev etableret på baggrund af politiske aftaler om digitalt tv og internationale aftaler forud for lukning af udsendelse af analogt tv i 2009. 

Oversigtskort

Oversigtskort: tv-frekvenser

Du kan også hente disse 13 områder ned som filer i KML-format. KML-filer kan f.eks. uden videre åbnes i programmet Google Earth, hvis du har dette installeret på din computer.

De 13 områder i 13 KML-filer (zip-fil)

MUX

Frem til 2. juni 2020 (for Bornholm den 16. juni) foretages løbende ændringer i kanalplanerne for antenne-tv med henblik på at frigøre 700 MHz frekvensbåndet. En oversigt over ændringerne kan findes i nedenstående transitionsplan.

Transitionsplan (MUX-oversigt)

Hvilke frekvenser dækker disse tv-kanaler over 

Tekniske karakteristika for de enkelte tv-sendere (både DIGI-TV og Boxer)

Eksterne links

Spørgsmål om sendenettene, herunder om dækning, senderantenneoplysninger, programmer m.v., kan rettes til de to udbydere af landsdækkende tv, Digi-TV og Boxer 

  • Digi-TV sender på MUX 1 og 2 (fra den 2. juni 2020 sender DR på MUX1). 
  • Boxer TV er udpeget til gatekeeper på MUX 3 til 6 (fra den 2. juni 2020 sender Boxer TV på MUX2-5).
Info om digitalt antenne-tv

Alle antenne-tv signaler i Danmark er siden 1. november 2009 blevet udsendt digitalt. Det betyder, at ældre fjernsyn, der kun kan modtage analogt tv, skal bruge en modtagerboks for at fungere.

Digitalt tv giver nye muligheder i forhold til de gammeldags analoge standarder: Billedkvaliteten er bedre, og der kan pakkes flere tv-programmer sammen på den samme del af radiospektret. Derfor kan der nu modtages langt flere tv-programmer med antenne end tidligere.

I takt med de teknologiske fremskridt bliver der også udviklet forbedrede teknologier til at komprimere og udsende digitalt tv. Men for at kunne anvende dem, skal modtageudstyret understøtte teknologierne. Når tv-udbyderne tager nye teknologier i brug, kan det derfor være nødvendigt at købe et nyt fjernsyn eller at sætte en ny modtagerboks til det gamle fjernsyn. 

Sendestandarder

Da digitalt tv blev indført i Danmark i 2009, blev det udsendt med sendestandarden DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestial). Siden da er der udviklet en forbedret sendestandard, kaldet DVB-T2. DVB-T2 er mere robust end DVB-T, så signalet fra de samme tv-sendere kan f.eks. enten dække et større område, få plads til flere programmer, eller billedkvaliteten af de eksisterende programmer kan forbedres.

I dag udsendes en del af Boxers betalings-programmer over DVB-T2. Resten af Boxers programmer – ligesom alle DR’s programmer – udsendes stadig via DVB-T for at sikre kompatibilitet med ældre modtagere.

Komprimeringsformater

Indpakket i hvert tv-signal (også kaldet MUX, multiplex) fra DR og Boxer ligger en række tv-programmer. For at få plads til så mange programmer som muligt og i så god kvalitet som muligt, er hvert tv-program komprimeret.

Ved introduktionen i 2009 blev alle programmer komprimeret i MPEG2-formatet, men i 2012 skiftede DIGI-TV (der sender DR’s programmer) fra MPEG2 til MPEG4, som kan levere samme billedkvalitet som MPEG2 ved halvt så stor bitrate - eller alternativt levere bedre kvalitet ved samme bitrate.

I april 2013 blev komprimeringsformatet HEVC (High Efficiency Video Codec) færdigstandardiseret. Dette format lover en tilsvarende forbedring ift. MPEG4: Flere programmer ved samme kvalitet eller bedre kvalitet for det samme antal programmer. HEVC bliver allerede benyttet af en del streaming-tjenester som for eksempel Netflix, men det er endnu uvist, hvornår HEVC vil blive taget i brug til antenne-tv i Danmark.

Modtageudstyr

For at kunne modtage antenne-tv-signaler skal du have en digital tv-modtager enten som en separat boks eller indbygget i fjernsynet. Alle nyere tv har en indbygget modtager, der kan modtage DVB-T- og DVB-T2-signaler, og som kan afkode programmer i MPEG2 og MPEG4-formater. Spørg i butikken for at være sikker. Mange nye fjernsyn kan også modtage DVB-T2-signaler og afkode HEVC.

For at kunne se de af Boxers betalingsprogrammer, der sendes via DVB-T2, skal modtageren desuden have et CI+ kortlæsermodul, hvor du kan indsætte et nøglekort fra Boxer.

700 MHz-frekvensbåndet

Der er i samarbejde med Kulturministeriet gennemført en undersøgelse af behovet for frekvenser til jordbaseret digitalt tv på baggrund af regeringens udspil fra marts 2013 om bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark. 

 

Frem til 2. juni 2020 (for Bornholm den 16. juni) foretages løbende ændringer i kanalplanerne for antenne-tv med henblik på at frigøre 700 MHz frekvensbåndet. En oversigt over ændringerne kan findes i nedenstående transitionsplan.