Radioamatører

Radioamatører kan anvende visse frekvenser til radioamatørformål uden frekvenstilladelse.

For at kunne anvende frekvenserne skal du som radioamatør have bestået en prøve og have udstedt et certifikat. Du skal desuden have udstedt et kaldesignal, som du skal benytte, når du sender på frekvenserne.

Prøver for radioamatører

Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) afholder amatørradioprøver i deres lokalafdelinger.

Der afholdes en amatørradioprøve:​​

  • Den 7. november 2021 kl. 11.30 til Amatør Træf Fyn i Odense
  • Den 16. november 2021 kl 18.30 i EDR Birkerød
  • Den 27. november 2021 kl. 10.00 i EDR Aalborg
  • Den 9. december 2021 kl. 19.00 i EDR Frederikssund
  • Den 15. januar 2022 kl 10.00 i EDR Ringsted, ”Dansk Vinter VHF Dag”
  • Den 22. januar 2022 kl 13.00 i EDR Struer

Tilmeld dig en radioamatørprøve

Tilmelding skal ske senest 14 dage inden prøven.

Retningslinjerne for radioamatørprøver afholdt i EDR 

Vejledning for radioamatørprøver

Kaldesignaler - offentliggørelse på Frekvensregistret

Hidtil er radioamatører, som ikke overfor Energistyrelsen har dokumenteret, at de har navne- og adressebeskyttelse i CPR registret, blevet vist på Frekvensregistret med kaldesignal, kategori, navn, adresse, postnummer, by og stationsadresse.

Energistyrelsen ændrer pr. 18. juni 2018 praksis på området, sådan at der fremover i forbindelse med ansøgning om nyt kaldesignal skal gives samtykke til, at disse oplysninger bliver vist på Frekvensregistret. Gives der ikke samtykke, vil kaldesignal ikke fremgå af registeret. Det er altså ikke længere nødvendigt, at dokumentere navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.

Indehavere af kaldesignaler der er oprettet før 18. juni 2018, og som ikke overfor Energistyrelsen har dokumenteret navne- og adressebeskyttelse i CPR registret, vil blive vist som hidtil. Ønsker indehavere af et kaldesignal ikke længere at blive vist på Frekvensregistret med navn, adresse postnummer, by og stationsadresse, kan det fravælges ved at logge på Energistyrelsens indberetningsløsning og fravælge offentliggørelse.

Samtykket - og dermed til- og fravalg af offentliggørelse - kan ændres så ofte man ønsker ved at logge på Energistyrelsens indberetningsløsning og redigere sine brugerdata.

Udstedelse af genpart af kort vedrørende certifikat og kaldesignal på radioamatørområdet

Hidtil har det været praksis, at Energistyrelsen udsteder et nyt kort vedrørende certifikat og kaldesignal uden at opkræve gebyr, når radioamatører oplyser ny adresse og/eller nyt navn til styrelsen.

Energistyrelsen ændrer praksis fra 1. oktober 2018. Herefter vil Energistyrelsen opkræve gebyret for en genpart af certifikatet, også selvom kortet udstedes på baggrund af ny adresse og/eller nyt navn. Ønsker indehaveren ikke et nyt kort, når der oplyses ny adresse og nyt navn til styrelsen, kan kortet fravælges, og der vil dermed ikke blive opkrævet et gebyr. Gebyret er i 2020 på 277 kr. pr. genpart.

Vejledning til radioamatører - regler m.v., som gælder for radioamatørers anvendelse af frekvenser

Hvilke frekvenser må radioamatører anvende?

Radioamatører må kun anvende de frekvenser, som kan ses i bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Radioamatører kan anvende frekvenserne i bilag 4 uden frekvenstilladelse. Det kræver tilladelse at anvende andre frekvenser.

Der gælder visse krav og begrænsninger for anvendelsen af radioamatørfrekvenserne.

Disse fremgår af bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Certifikat til radioamatører

En radioamatør skal have et certifikat for kunne anvende frekvenser. 

Energistyrelsen udsteder et certifikat til radioamatøren, når den har bestået en radioamatørprøve. Der er tre kategorier af certifikater afhængig af sværhedsgraden af prøven: A-, B- og D-certifikat. Amatører med A-certifikat må f.eks. sende med en højere sendeeffekt end en amatør med B-certifikat.

Energistyrelsen kan under visse betingelser ligestille et udenlandsk certifikat med en dansk bestået prøve.

Kaldesignal til radioamatører

Radioamatøren skal have udstedt et kaldesignal, som amatøren skal benytte, når denne sender på frekvenserne.

Energistyrelsen udsteder kaldesignaler til radioamatører med certifikat. Radioamatøren skal søge om at få et kaldesignal. Kaldesignalet kan tages i brug med det samme, efter ansøgningen er indsendt.

Radioamatøren kan selv vælge sit kaldesignal, hvis det er ledigt. Har et kaldesignal været udstedt tidligere, kan der ansøges om dette, når det har været ledigt i 25 år. Radioamatøren kan også ansøge om at få udstedt et vilkårligt kaldesignal.

Styrelsen sender inden for 15 arbejdsdage et kort til radioamatøren med oplysninger og certifikat og kaldesignal.

Ansøg om kaldesignal

Kaldesignal til klub

Energistyrelsen udsteder klubkaldesignaler til en juridisk person. En juridisk person kan være klubber, foreninger, sammenslutninger, samvirker, selskaber eller institutioner for hvilke, der er fastsat vedtægter. Navnet på den juridiske person (klubben, foreningen mv.) må ikke kunne forveksles med en fysisk person (personligt navn).

Der kan ansøges om et klubkaldesignal ved at fremsende en mail til frekvens@ens.dk. Ansøgningen skal indeholde oplysning på klubben, foreningen mv. samt oplysninger for den ansvarlige person. Se nedenfor. Den ansvarlige skal være indehaver af et kaldesignal.

Bemærk , at udstedelse af et kaldesignal  har et gebyr på 452  kr. Faktura sendes efter udstedelsen til ansøgerens e-mail adresse. 

Endvidere skal der vedlægges vedtægter for klubben, foreningen mv.

 

*Kopier denne tekst i din mail til Energistyrelsen og besvar alle felterne*

Ejer (Forening, klub, eller lign.)

Navn:

Adresse:

Postnummer og by:

Evt. CVR nr.:

E-mail:

 

Stationsadresse

Navn:

C/O:

Adresse:

Postnummer og by:

 

Ansvarlig privatperson for klubsignal

Navn:

Adresse:

Postnummer og by:

Kaldesignal:

E-mail:

 

Ønske til klubkaldesignal:

1. Prioritet:

2. Prioritet:

3. Prioritet:

Samtykkeerklæring for offentliggørelse.

Ved ansøgning om klubkaldesignal, gives der samtidig samtykke til at Energistyrelsen må offentliggøre oplysninger på Frekvensregisteret. De oplysninger, der vil komme til at fremgå af Frekvensregistret er foreningens navn, adresse, postnummer, kaldesignal og stationsadresse.

Læs mere om dine rettigheder og Energistyrelsens behandling af personoplysninger på denne side:

Energistyrelsens behandling af personoplysninger

Gebyrer for radioamatører

Energistyrelsen opkræver gebyrer for deltagelse i radioamatørprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler.

De aktuelle gebyrer kan findes i bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Hvilket udstyr må radioamatører bruge?

Radioamatører må frit bruge selvbygget udstyr, herunder udstyr købt som byggesæt. Amatøren skal dog overholde de begrænsninger, som findes i bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Hvis radioamatør bruger udstyr, som denne ikke selv har bygget, må udstyret ikke forstyrre andet udstyr eller apparater, og det må ikke selv blive forstyrret.

Find kravene til sådant udstyr 

Medbrugerproblemer, støj og forstyrrelser

De frekvenser, som radioamatører bruger, er fællesbånd. Det betyder, at frekvenserne anvendes samtidigt af flere brugere. Radioamatørerne skal derfor tage hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne.

Energistyrelsen har for det meste ikke mulighed for at behandle klager, som skyldes, at radioamatører ikke tager hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne. Styrelsen har normalt heller ikke mulighed for at behandle klager, som vedrører indholdet af det, der bliver sendt på radioamatørfrekvenserne.

Energistyrelsen vil vurdere, om der i tilfælde, hvor forstyrrelserne er af en alvorlig karakter, vil være behov for at afhjælpe eller reducere forstyrrelsen.

Læs mere om støj og forstyrrelser

Ændre navn eller adresse

Radioamatører skal oplyse Energistyrelsen, hvis radioamatøren ændrer navn eller adresse.

Indberet nyt navn eller adresse

Energistyrelsen udsteder er nyt kort (certifikat) med de nye oplysninger for personlig kaldesignaler. Det er gebyrfrit at få ændret adressen og/eller nyt navn for personlige kaldesignaler i Energistyrelsens system. Ønskes der udstedt et nyt kort på baggrund af ny adresse og/eller nyt navn, vil der blive opkrævet gebyr for udstedelse af en genpart af certifikatet. Ønsker indehaveren ikke et nyt kort, når der oplyses ny adresse og nyt navn til styrelsen, kan kortet fravælges, og der vil dermed ikke blive opkrævet et gebyr. Gebyret er i 2020 på 277 kr. pr. genpart.

Oplysninger vil herefter fremgå af Frekvensregisteret

Afmelde kaldesignal

En radioamatør kan afmelde sit kaldesignal ved at sende en e-mail til Energistyrelsen. Afmeldelsen kan også ske ved at sende et brev til Energistyrelsen.

Energistyrelsen vil sende en bekræftelse på afmeldelsen.

Reglerne for radioamatører

Reglerne for radioamatører findes i:

  • Lov om radiofrekvenser
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Find reglerne 

Kontakt

Frekvenstildeling og tilsyn