Skal du anvende frekvenser

Energistyrelsen planlægger anvendelsen af frekvenserne, så de kan udnyttes mest optimalt, bl.a. ved at koordinere anvendelsen med nabolandene.

Det kræver som udgangspunkt en tilladelse fra Energistyrelsen at anvende frekvenser i Danmark. Det er dog muligt at anvende visse frekvenser uden en tilladelse. 

Energistyrelsen administrerer de regler, som gælder for anvendelsen af frekvenserne.

Planlægning af frekvenser

Energistyrelsen planlægger den samlede anvendelse af frekvenserne, så disse anvendes så optimalt som muligt. Samtidig koordinerer Energistyrelsen frekvensanvendelsen med vores nabolande for at sikre, at frekvensanvendelsen i Danmark ikke forstyrrer vores nabolande og omvendt.

Du kan læse mere om det internationale samarbejde på frekvensområdet her.

Energistyrelsen udsteder en frekvensplan

En frekvensplan er en oversigt over samtlige af de frekvenser, som styrelsen administrerer, og angiver, hvad de forskellige frekvenser kan anvendes til. 

Frekvensplanen findes i flere varianter. Du kan således se frekvensplanen i form af en interaktiv frekvensplan, en grafisk frekvensplan eller en frekvensplan med uddybende information. Den officielle frekvensplan findes i en bekendtgørelse. Der findes også en fælleseuropæisk frekvensplan.

Den officielle frekvensplan

Den interaktive frekvensplan

Den interaktive frekvensplan beskriver anvendelsen af det samlede frekvensspektrum med aktive links til tilknyttede dokumenter.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem den interaktive frekvensplan og frekvensplanen i bekendtgørelsen, er det bekendtgørelsen, som gælder.

Den interaktive frekvensplan

Frekvensplanen i bekendtgørelsen

Den grafiske frekvensplan

I den grafiske frekvensplan kan du på en enkelt side se en oversigt over samtlige frekvenser, og hvad de er afsat til angivet med forskellige farver.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem den grafiske frekvensplan og frekvensplanen i bekendtgørelsen, er det bekendtgørelsen, som gælder.

Den grafiske frekvensplan

Frekvensplanen i bekendtgørelsen

Frekvensplan med uddybende information

Denne version af frekvensplanen indeholder en 5. kolonne med uddybende information om det, de forskellige frekvenser er afsat til. Det kan f.eks. være informationer om krav om tilladelse eller informationer om relevante radiogrænseflader.

Læs om radiogrænseflader

Hvis der er uoverensstemmelser mellem frekvensplanen med den 5. kolonne og frekvensplanen i bekendtgørelsen, er det bekendtgørelsen, som gælder.

Frekvensplanen med den 5. kolonne

Frekvensplanen i bekendtgørelsen

Den fælleseuropæiske frekvensplan

Den fælleseuropæiske frekvensplan består af en database (EFIS), som indeholder alle EU-landenes og andre nærliggende landes frekvensplaner og rettighedshavere til frekvenser. Formålet er at give brugerne et samlet overblik over landenes frekvensbrug og give dem mulighed for at sammenligne data for to eller flere lande.

Den fælleseuropæiske frekvensplan

Krav om tilladelse

Det kræver som udgangspunkt en tilladelse fra Energistyrelsen at anvende frekvenser i Danmark. Det er dog muligt at anvende visse frekvenser uden en tilladelse som beskrevet nedenfor. 

Når man anvender frekvenser, er der risiko for, at man forstyrrer andre, der bruger frekvenser, ligesom man selv kan risikere at blive forstyrret af andres anvendelse af frekvenser. For at mindske disse forstyrrelser udsteder Energistyrelsen tilladelser til at anvende frekvenserne.

Ansøg om frekvenstilladelse med login

Ansøg om frekvenstilladelse uden login

Anvendelse af frekvenser uden tilladelse

Det kræver som udgangspunkt en tilladelse fra Energistyrelsen at anvende frekvenser i Danmark. Det er dog muligt at anvende visse frekvenser til bestemte formål uden en tilladelse. Det kan f.eks. være en mobiltelefon, en bilnøgle eller en babyalarm. Der er ikke krav om tilladelse her, fordi der kun opstår mindre forstyrrelser, når man anvender disse frekvenser. 

Når man anvender frekvenser uden tilladelse, skal man overholde nogle generelle krav til frekvensanvendelsen. Det kan f.eks. være krav om en maksimal sendestyrke eller krav om, at brugeren har et kaldesignal. Kravene skal bl.a. sikre, at man så vidt muligt ikke forstyrrer andre, som anvender de samme frekvenser.

Du kan se, hvilke frekvenser der kan anvendes uden tilladelse i bekendtgørelse om frekvensanvendelse uden tilladelse.

Regler om frekvenser

De overordnede regler for anvendelse af frekvenser i Danmark findes i frekvensloven (lov om radiofrekvenser). 

Frekvensloven

Der findes en række bekendtgørelser, som fastsætter regler for anvendelsen af frekvenser i Danmark. Det drejer sig bl.a. om følgende bekendtgørelser:

Frekvensstrategien

Frekvensstrategien 2016 er Energistyrelsens bud på, på hvilke områder frekvensanvendelsen bør ændres i de næste fem til ti år. 

Med den hastige teknologiske udvikling opstår løbende nye tjenester, der har brug for radiofrekvenser. Samtidigt udfases gamle tjenester og frigiver frekvensressourcer. Der er derfor behov for, at frekvensstrategien opdateres med jævne mellemrum, så den adresserer de væsentlige initiativer, der bør gennemføres på frekvensområdet i fremtiden. Dermed understøtter frekvensstrategien, at der er frekvenser til rådighed, når behovene opstår. 

Frekvensstrategien kommer dermed også til at udgøre en vigtig del af det telefaglige grundlag for en kommende justering af bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat.

Læs frekvensstrategien 

Læs det frekvenspolitiske rammemandat

Kontakt

Robert Lindgaard
Chefkonsulent Center for tele (+45) 3392 6870
Henrik Rosenkrantz
AC-medarbejder Center for tele (+45) 3392 7501