Kontakt Energistyrelsen ved støj og forstyrrelser

Du kan kontakte Energistyrelsens støjtjeneste, hvis du oplever støj eller forstyrrelser af radio, tv eller computer. 

Det er en hjælp for Energistyrelsen, hvis du – inden du kontakter til støjtjenesten – har gjort følgende:

  • Tjekket eget udstyr for fejl.
  • Tjekket om andre har samme forstyrrelser. Spørg naboer eller andre beboere i nærheden.
  • Noteret hvornår forstyrrelserne forekommer, og hvor længe de varer. Lav et notat om forstyrrelsens længde og om, hvor tit den optræder.
  • Forsøgt at optage en forstyrrelse.

Inden du kontakter Energistyrelsen, kan du her se, hvad du selv kan gøre ved støj og forstyrrelser.

Du kontakter Energistyrelsens støjtjeneste ved at udfylde et skema, som du sender til Energistyrelsen på e-mail frekvens@ens.dk

Udfyld skema til støjtjenesten

Du kan også ringe til Energistyrelsens støjtjeneste på 33 92 68 00 alle hverdage mellem kl. 9 og 15.