Støj i radio og tv

Støj og forstyrrelser af radio og tv kan opstå af mange grunde. Det er en god idé at undersøge, om forstyrrelserne skyldes en fejl i dit eget udstyr, inden du kontakter Energistyrelsen. 

Uvedkommende tale og billedforstyrrelser:

 • Der er flere, som benytter den samme frekvens i nærheden af hinanden.
 • Radioprogrammer "smitter" af på hinanden, hvorved man kan høre flere kanaler samtidig, eller det program, som man hører, drukner i knas.

Knas eller støj i lyden:

 • Forstyrrelser af lyden på radio og/eller i tv og samtidige prikker i billedet på tv kan skyldes støj fra en termostat eller fra en anden sender, herunder fra radioamatørsendere.
 • Kanaladskillelsen er for dårlig på radioen. Dette kan ikke repareres.
 • Det forstyrrede apparat er defekt.

Der forekommer forstyrrelser i billedet og evt. støj i lyden på radio og tv i perioder:

 • Fejl i antenne, kabel, fordelerdåse, forstærker eller i stik.
 • Defekt radio- eller tv-modtager.
 • Elektrisk støj fra termostater eller andre apparater.
 • Gnister fra højspændingsledninger eller elhegn.
 • Defekte gadelamper.
 • Andre radio- og tv-sendere kan forstyrre det ønskede signal.
 • Højhuse, skorstene og vindmøller kan genere radio- og tv-signalerne.
 • Svage signaler på grund af dårlige modtageforhold eller store træer i nærheden, som dæmper signalet.

Her kan du læse mere om forstyrrelser i kabel-tv eller tv via fællesantenne.

Her kan du se, hvad du selv kan gøre ved støj og forstyrrelser.

Her kan du finde flere oplysninger:

DR’s dækningskort for tv.

Alt om digital-tv inklusive oplysninger om driftsforstyrrelser

Kontakt

Jeppe Tanderup Kristensen
Chefkonsulent (+45) 3392 6867