Trådløse mikrofoner og kystradio

Trådløse mikrofoner

Det er muligt at anvende trådløse mikrofoner (også kendt som PMSE) tilladelsesfrit i en række forskellige frekvensbånd.

Under de forskellige punkter nedenfor kan du læse mere om de forskellige muligheder og de tilhørende regler.

Om trådløse mikrofoner

Samlet oversigt over frekvenser til trådløse mikrofoner

I dag er der følgende frekvensressourcer til rådighed for trådløse mikrofonanlæg, herunder anlæg til brug for hørehæmmede:

Frekvensbånd [MHz]

Maksimal

sendeeffekt

[mW e.r.p.]

Maksimal

båndbredde [kHz]

Bemærkninger
32-39,4 2 50 Kun bestemte frekvenser i båndet må benyttes.
138,250-142,070 50 200 Kun bestemte frekvenser i båndet må benyttes.
169,4000-169,5875 500 50 Radioanlæg til brug for hørehæmmede.
169,8250-173,9625 10 50

Radioanlæg til brug for hørehæmmede.

Kun bestemte frekvenser i båndet må benyttes.

180,5-222,5 2 50

Radioanlæg til brug for hørehæmmede.

Kun bestemte frekvenser i båndet må benyttes.

470-695 50 200 Kun "white spaces" må anvendes.
695-703 60 200  
733-736 60 200 NB: Må kun anvendes indtil 31. december 2021.
823-832 se tabel 1 i 00 025 200  
863-865 10 200  
1785-1804,8 10 200  

 

Frekvenserne i listen kan anvendes tilladelsesfrit. Man kan finde flere oplysninger om de tekniske vilkår i radiogrænseflade 00 025 jf. bekendtgørelse om radiogrænseflader.

De angivne frekvensområder er båndgrænser, centerfrekvensen for et 200 kHz bredt mikrofonsignal skal således ligge 100 kHz inden for de angivne båndgrænser.

Derudover findes der mikrofoner, der anvender hhv. ISM-frekvensbåndet 2400-2483,5 MHz eller DECT-frekvenserne 1880-1900 MHz, der ikke er omfattet af radiogrænseflade 00 025, der specifikt omhandler frekvensbånd til trådløse mikrofoner.

Hvilke frekvenser er bedst til mig?

Dit behov afgør, hvilket frekvensområde og hvilket udstyr du vil få mest ud af som bruger af trådløse mikrofoner inkl. radioanlæg til brug for hørehæmmede. Her kan du se, hvad der er smartest for dig alt efter, hvilken type bruger du er.

Findes der frekvenser, som jeg kan bruge i al fremtid?

Frekvenser, der er i dag er afsat til specifikke formål som f.eks. til trådløse mikrofoner, kan med tiden skulle bruges til andre formål. Dette kan f.eks. skyldes teknologiske fremskridt eller ændrede behov i samfundet.

Der findes således ikke nogen frekvenser, som du med garanti kan anvende til trådløse mikrofoner i al fremtid.

Hvilke frekvenser er særligt velegnede til mit behov?

På denne side kan du se, hvilke frekvenser der er særligt velegnede til de forskellige anvendelsesområder. Samtidig kan du se, om der på nuværende tidspunkt er planlagt fremtidige ændringer i, hvordan du fremover må anvende frekvenserne.

1. Anvendelse af et par enkelte mikrofoner på et fast sted

(for teleslynger se pkt. 4)

Typisk bruger: Kirker, forsamlingshuse, sportshaller, foreninger, mødelokaler og lignende.

Velegnede frekvenser:

823-831 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.

863-865 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.

2400-2483,5 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.
 • NB: Anvendes også intensivt til trådløse netværk og lignende, så der er risiko for, at mikrofonudstyret kan blive forstyrret af trådløse netværk (WiFi).

2. Anvendelse af mange mikrofoner på samme sted

Typisk bruger: Teaterforestillinger, tv-produktioner, festivaler, konferencer, store koncerter og lignende.

Velegnede frekvenser:

470-695 MHz:

 • Mere end 80 MHz til rådighed i alle dele af Danmark.
 • Hvilke frekvenser, der lovligt kan bruges, afhænger af, hvor du ønsker at anvende udstyret.
 • Du kan se hvilke frekvenser, der lovligt kan anvendes, der hvor du er.
 • Godt råd: Køb mikrofoner, der kan tune over et bredt område (min. 14 MHz), så risikoen for at hele mikrofonens tuning-område (det frekvensområde, som mikrofonen kan indstilles til at kunne anvende) bliver optaget af tv eller anden anvendelse, er meget lav. Alternativt: Køb mikrofoner, der forholdsvis nemt kan få ændret tuning-område.
 • NB: Der kan løbende ske ændringer af, hvilke frekvenser der lovligt kan anvendes. Du skal derfor løbende holde dig opdateret om, hvilke frekvenser du lovligt kan anvende.

3. Anvendelse af enkelte mikrofoner forskellige steder i landet

Typisk bruger: Journalister, foredragsholdere, omrejsende bands og lignende.

Velegnede frekvenser:

470-695 MHz:

 • Mere end 80 MHz til rådighed i alle dele af Danmark.
 • Hvilke frekvenser, der lovligt kan bruges, afhænger af, hvor du ønsker at anvende udstyret.
 • Du kan se hvilke frekvenser, der lovligt kan anvendes, der hvor du er.
 • Godt råd: Køb mikrofoner, der kan tune over et bredt område (min. 14 MHz), så risikoen for at hele mikrofonens tuning-område (det frekvensområde, som mikrofonen kan indstilles til at kunne anvende) bliver optaget af tv eller anden anvendelse, er meget lav. Alternativt: Køb mikrofoner, der forholdsvis nemt kan få ændret tuning-område.
 • NB: Der kan løbende ske ændringer af, hvilke frekvenser der lovligt kan anvendes. Du skal derfor løbende holde dig opdateret om, hvilke frekvenser du lovligt kan anvende.

823-831 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.

863-865 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.

2400-2483,5 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.
 • NB: Anvendes også intensivt til trådløse netværk og lignende, så der er risiko for, at mikrofonudstyret kan blive forstyrret af trådløse netværk (WiFi).

4. Teleslyngeanlæg og lignende anlæg til hørehæmmede

Typisk bruger: Forsamlingshuse, kirker, undervisningsinstitutioner og lignende.

Velegnede frekvenser:

138,250-142,070 MHz:

 • Kan anvendes i Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.

169,4000-169,5875 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Er afsat specifikt til brug for radioanlæg til brug for hørehæmmede.
 • Ingen planlagte ændringer.

169,8250-173,9625 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Er afsat specifikt til brug for radioanlæg til brug for hørehæmmede.
 • Ingen planlagte ændringer.


180,5-222,5 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Er afsat specifikt til brug for radioanlæg til brug for hørehæmmede.
 • Ingen planlagte ændringer.

470-695 MHz:

 • Mere end 80 MHz til rådighed i alle dele af Danmark.
 • Hvilke frekvenser, der lovligt kan bruges, afhænger af, hvor du ønsker at anvende udstyret.
 • Du kan se hvilke frekvenser, der lovligt kan anvendes, der hvor du er.
 • Godt råd: Køb mikrofoner, der kan tune over et bredt område (min. 14 MHz), så risikoen for at hele mikrofonens tuning-område (det frekvensområde, som mikrofonen kan indstilles til at kunne anvende) bliver optaget af tv eller anden anvendelse, er meget lav. Alternativt: Køb mikrofoner, der forholdsvis nemt kan få ændret tuning-område.
 • NB: Der kan løbende ske ændringer af, hvilke frekvenser der lovligt kan anvendes. Du skal derfor løbende holde dig opdateret om, hvilke frekvenser du lovligt kan anvende.

823-831 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.

863-865 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.

2400-2483,5 MHz:

 • Kan anvendes i hele Danmark.
 • Ingen planlagte ændringer.
 • NB: Anvendes også intensivt til trådløse netværk og lignende, så der er risiko for, at mikrofonudstyret kan blive forstyrret af trådløse netværk (WiFi).
Frekvenser til trådløse mikrofoner i 470-695 MHz

Det er muligt at anvende trådløse mikrofoner tilladelsesfrit i dele af frekvensbåndet 470-695 MHz.

Hvilke dele, man må anvende, afhænger af, hvor i Danmark man bruger de trådløse mikrofoner.

Find frekvenser på kort

Trådløse mikrofoner kan anvende 470-695 MHz (og derudover 695-703 MHz) uden tilladelse, så længe de lever op til de tekniske krav, der er givet i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. og radiogrænseflade nr. 00 025 jf. bekendtgørelse om radiogrænseflader.

 

App til mobiltelefonen (470-695 MHz)

Der er udviklet en Frekvens-app til Android og iPhone. Med app'en kan du altid kan finde en frekvens i 470-695 MHz – også når du befinder dig ude i marken.

De tilgængelige frekvenser vil ændre sig i takt med ombygningen af tv-sendenet. Derfor bør man jævnligt tjekke de tilgængelige frekvenser ved længerevarende arrangementer.

iPhone app

Du kan downloade iPhone app'en via iTunes ved at søge på f.eks. ’Energistyrelsen’ eller ’Frekvens’. 

Hent iPhone App 
 

Kystradio

Kystradionettet i Danmark giver mulighed for at skibe i de danske farvande kan kalde Lyngby Radio (OXZ) hvis skibet er i nød eller har brug for hjælp.

Lyngby Radio udsender navigationsefterretninger, storm- og kulingvarsler, overisningsvarsler mv. via kystradionettet. Lyngby Radio udsender varslerne på vegne af Søfartsstyrelsen, DMI med flere.

Energistyrelsen har ansvaret for drift og vedligehold af kystradionettet, mens Lyngby Radio varetager lyttevagten. Lyngby Radio hører under Forsvaret, som også driver JRCC (Joint Rescue Coordination Centre), der er ansvarlig for eftersøgning- og redningsopgaver.

Lyngby Radios VHF-kanaler og MF-frekvenser fremgår nedenfor.

 

 

Om kystradio

VHF

Lyngby radio (OXZ) holder lyttevagt på VHF kanal 16 og DSC kanal 70 hele døgnet.

For at minimere trafikken på kanal 16 henstilles det, at skibe i størst muligt omfang kontakter Lyngby Radio via DSC (MMSI 002191000) eller direkte på arbejdskanalerne, som angivet i skemaet nedenfor. På alle sendepositioner findes ud over de angivne arbejdskanaler også kanal 16 og kanal 70, som anvendes til nød- il- og sikkerhedskommunikation samt opkald.

Lokalitet Position) Primær kanal Sekundær kanal
Als/Aabenraa 55°01’59’’N 009°14’55’’E 62  
Anholt 56°43’02’’N 011°31’13’’E 7 87
Blåvand 55°33’43’’N 008°07’05’’E 7 87
Bovbjerg 56°31’43’’N 008°10’06’’E 2 87
Fornæs 56°26’51’’N 010°56’48’’E 66  
Frejlev 57°00’15’’N 009°49’35’’E 3 87
Hanstholm 57°06’33’’N 008°39’00’’E 1  
Hirtshals 57°31’27’’N 009°57’53’’E 63 87
Karleby 54°52’23’’N 011°11’54’’E 7 61
Kbh./Lynetten 55°41’50’’N 012°36’48’’E 5 5
Læsø 57°16’10’’N 011°03’14’’E 64  
Mern 55°03’11’’N 011°59’22’’E 2 64, 87
Røsnæs 55°44’13’’N 010°55’13’’E 1 4, 87
Silkeborg 56°10’03’’N 009°31’33’’E 5  
Skagen 57°44’21’’N 010°34’33’’E 4 65
Svendborg 55°01’43’’N 010°36’54’’E 18 87
Vejby 56°04’44’’N 012°07’53’’E 63 87
Vejle 55°40’33’’N 009°30’15’’E 65 87
Årsballe/Bornholm 55°08’57’’N 014°52’52’’E 1 4, 87

 

 

MF

Ved kommunikation via Lyngby radio (OXZ) på MF anvendes særlige nød- og arbejdsfrekvenser, som ses i nedenstående skemaer.

Nødfrekvenser

Lokalitet DSC Telefoni
Blåvand 2187,5 kHz 2182 kHz
Bovbjerg 2187,5 kHz 2182 kHz
Skagen 2187,5 kHz 2182 kHz
Rønne   2182 kHz

 

2182 kHz er den internationale radiotelefoniske nødfrekvens.

Der holdes ikke kontinuerlig lyttevagt på 2182 kHz; men frekvensen tages i anvendelse efter udsendelse på DSC med prioritet "distress" eller "urgency".

2182 kHz kan tages i anvendelse på samtlige MF-lokaliteter. 2182 kHz er ikke anvendelig for almindelige opkald til Lyngby Radio. Sådanne opkald kan ske på arbejdsfrekvenserne. Se skemaet.

Arbejdsfrekvenser

Lokalitet Positioner Sendefrekvens kHz Modtagefrekvens kHz
Blåvand 55°33’N 008°06’E 1734* 2078
Bovbjerg 56°31’N 008°10’E 1734 2078
Rønne 55°02’N 015°06’E 2586* 1995
Skagen 57°44’N 010°34’E 1758* 2102


*) Primære frekvenser, som anvendes til udsendelse af varsler.

Varsler til søfarten

Lyngby Radio (OXZ) udsender forskellige varsler til søfarten. Lyngby Radio udsender varslerne på vegne af Søfartsstyrelsen, DMI, Forsvaret m.fl. Der er tale om navigationsadvarsler, kuling- og stormvarsler samt overisningsvarsler. Nedenfor fremgår på hvilke frekvenser og hvornår varslerne udsendes.

Navigationsadvarsler

Første gang et nyt varsel udsendes (umiddelbart efter førstkommende tavshedsperiode efter modtagelsen) annonceres dette på MF med DSC-kald til et afgrænset område (area call) samt på VHF kanal 16 via relevante antennepositioner.

Varslerne gentages derefter hver 4. time (01.33 utc, 05.33 utc 09.33 utc... osv. osv.) efter forudgående annoncering på 2182 kHz og kanal 16.

Kuling- og stormvarsler

Første gang et nyt varsel udsendes annonceres dette på MF med DSC-kald til et afgrænset område (area call) samt på VHF kanal 16 via relevante antennepositioner. (Første gang umiddelbart efter modtagelse fra DMI).

Varslet gentages efter førstkommende tavshedsperiode - dog tidligst en halv time efter første udsendelse.

Overisningsvarsel

Første gang et nyt varsel udsendes annonceres dette på MF med DSC-kald til et afgrænset område (area call) samt på VHF kanal 16 via relevante antennepositioner.

Varslet gentages efter førstkommende tavshedsperiode - dog tidligst en halv time efter første udsendelse.

Drejer varslet sig om svær overisning, gentages varslet, så¨længe det er aktuelt hver 5 minutter over hver ulige time.

Tavshedsperioden på 2182 kHz går hver halve time fra xx.00-xx.03 og xx.30-xx.33.

Udsendelser

Skemaet angiver hvilke VHF-kanaler, der anvendes ved udsendelse af storm-, kuling og overisningsvarsler for de enkelte varslingsdistrikter.

Varslingsdistrikt     Udsendelse på VHF-kanal
1 og 7 Ingen udsendelser
2     1, 2
3 1, 2, 3, 7, 18, 62
4 1, 2, 3, 7, 18, 62, 63, 65, 66  Samtlige
5 1, 3, 4, 7, 63, 64,65. 66        Primære
6 1,2,4, 63,64                           MF-frekvenser
8 1, 2, 7, 63
9 2, 7

 

Oversigt: VHF-kanaler 2015

Kontakt

Henrik Rosenkrantz
AC-medarbejder (+45) 3392 7501
Jeppe Tanderup Kristensen
Chefkonsulent (+45) 3392 6867