Eksempel på, hvordan de rå kildedata kan bruges

I det følgende giver vi et eksempel på, hvordan man kan bruge grid-filerne til at lave sine egne kort, som man kan se i Google Earth eller lignende programmer.

Et fint og gratis værktøj til at arbejde med grid-filerne er Saga GIS, som man kan læse mere om og hente på http://www.saga-gis.org

Vejledning i brug af Saga GIS

Sørg først for at downloade de grid-filer for de kanaler, som man er interesseret i, til en mappe på harddisken (i dette eksempel har vi filerne i mappen "C:\470-790\2010 11 24 in force\").

Åben grid-filerne i Saga GIS ved (under fanebladet Modules) at vælge - "Import/Export - Grids" - klik på knappen "..." for at vælge den første fil - tryk på knappen Okay. Gentag for alle de grid-filer, som der ønskes at arbejde med.

Skærmbillede 1

Under fanebladet data (nederst tv) kan man se de filer, man har importeret. Her har vi importeret grid-filerne for K22, K23 og K24. Man kan få vist indholdet ved at dobbeltklikke på "01. K21White" ude til venstre.

Skærmbillede 2

Vi ønsker nu at lave et kort for, hvilke område af landet både K21, K22 og K23 kan anvendes.

Vælg under fanebladet Modules - "Grid - Calculus" - "Grid Calculator".

Vælg i vinduet først et Grid system (det, som knytter sig til de data, man har importeret - der er nok kun et).

Skærmbillede 3

Vi vælger derefter under Grids grid-dataene for K22, K23 og K24.

Skærmbillede 4

Under formula laver vi så den formel, der summerer ("plusser") de tre kort for hhv. K22, K23 og K24 sammen til et kort: a+b+c.

Skærmbillede 5

Saga GIS generer nu et kort, der viser summen af K22, K23 og K24. Dvs., at der, hvor kortet er rødt (har værdien 3), kan alle tre kanaler anvendes. Der, hvor kortet er grønt, kan to af kanalerne anvendes, og så fremdeles. Man kan selv ændre farvelægningen af kortet ude til højre.

Skærmbillede 6

Nu ønsker vi at eksporterer det nye kort som et overlay til Google Earth, så vi kan se de konkrete områder. Google Earth kræver, at projektionen er i lat/long (simpel konisk projektion længde og breddegrad). Da grid-filerne er i UTM32 projektion, skal vi lave en såkaldt transformation.

Vælg under fanebladet Modules - "Projection - Proj.4" - "Proj.4 (Dialog Grid)".

Skærmbillede 7

Under Source Projection Parameters (klik på knappen "...") skal man sætte "Projektion Type" til "Universal Transverse Mercator (UTM)". Kontrollér at "Predefined Datum" er sat til "[WGS84]".

Skærmbillede 8

Væg først Grid system og sæt derefter Source til vores nye kort (a+b+c).

Skærmbillede 9

Under Target Projection Parameters skal man sætte "Projection Type" til "Lat/long (Geodetic)". Kontrollér at "Predefined Datum" er sat til "[WGS84]".

Skærmbillede 10

Tryk Okay ude i Proj.4 (Dialog Grid) hovedvinduet for at gå videre. Tjek i det næste vindue, at "Zone" er sat til 32.

Skærmbillede 11

I det næste vindue skulle man gerne bare kunne trykke Okay igen.

Skærmbillede 12

Nu laver Saga GIS en ny version af (a+b+c) kortet, som er i den korrekte projektion. Man kan se resultatet under fanebladet Data.

Skærmbillede 13

Vi kan nu eksportere resultatet til Google Earth. Vælg i menulinjen Modules - File - Grid - Export - "Export Image (bmp jpg png)".

Skærmbillede 14

Vælg igen det rigtig grid-system, dernæst gridet med det nye resultat a+b+c [Universal Transverse Mercator (UTM)] og vælg under Image File et navn til den den fil, man vil gemme resultatet i. Husk at sætte et flueben i Create KML File.

Skærmbillede 15

Vis resultat i Google Earth

Den fil, som vi gemte i Saga GIS, kan nu åbnes i Google Earth. Find Google Earth KML-filen der, hvor resultatet blev gemt fra Saga GIS. Åben KML-filen i Google Earth.

For at få kortet til at blive gennemsigtigt, skal man bare højreklikke på a+b+c .. ude i træet til venstre. Vælg Egenskaber i drop-down-menuen.

Skærmbillede Google Earth

Flyt skyderen indtil kortet har den ønskede gennemsigtighed. Tryk OK for at gemme.

Google Earth 2

Man kan nu bruge farvekoden til at se de steder (røde), hvor både K22, K23 og K24 kan anvendes. Husk kortene kan kun bruges til Danmark.

God fornøjelse med at lave dine egne kort.

Kontakt

Nikolaj Koch
Specialkonsulent (+45) 3392 7290