Søg om en koncession

Udbudsrunder

Der afholdes jævnligt udbudsrunder for de ledige dele af området vest for 6° 15'  østlig længde. Ved et aktuelt udbud udsendes en invitationsskrivelse, som vil indeholde krav til ansøgninger, udvælgelseskriterier og vilkår m.m. 
For at få indtryk af krav, vilkår og lignende kan man med fordel orientere sig i invitationsskrivelsen fra det seneste udbud, som var udbuddet i forbindelse med 7. udbudsrunde.

Målsætningen er, at der fremadrettet skal igangsættes udbudsrunder ca. 1 år efter den tidligere runde er afsluttet.

Den 7. udbudsrunde

Åben Dør-proceduren

Åben Dør- proceduren gælder for alle ikke-koncessionsbelagte områder øst for 6° 15'  østlig længde. Det betyder, at olieselskaberne i den årlige åbningsperiode fra 2. januar til 30. september løbende kan søge om koncessioner.

Ordningen omfatter et område, hvor der ikke tidligere er gjort kommercielle fund af olie eller gas. Vilkårene for at få en Åben Dør-koncession er derfor mere lempelige end i udbudsrunde-området i den vestlige del af Nordsøen. Det gælder bl.a. kravene til arbejdsprogrammerne.

Vejledning om ansøgning: 

Efterforskning efter skifergas

I 2012 blev der indført en midlertidig pause på land for nye tilladelser, hvor det efterforskningsmæssige mål er skifergas. Den midlertidige pause er indført for at undersøge muligheden for at fremme en produktion af skifergas, der kan ske sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt. Det er derfor pt. ikke muligt at få tildelt en koncession, hvor efterforskningsmålet er skifergas.

Se mere om skifergas