Faste anlæg

Hvad er et fast anlæg?

Et fast anlæg er en samling af forskellige apparater, som er beregnet til kun at blive brugt et bestemt sted. Et fast anlæg kan f.eks. være malkeanlæg, produktionsanlæg, pakkeanlæg og fællesantenneanlæg.

Hvilke krav skal være opfyldt ved et fast anlæg?

Et fast anlæg skal opfylde de såkaldte væsentlige krav. Dvs. at det skal være konstrueret og installeret efter god teknisk praksis, så anlægget ikke forstyrrer andre apparater, anlæg eller udstyr, så de ikke kan fungere efter hensigten. Anlægget må heller ikke selv blive forstyrret af andre apparater, anlæg eller udstyr, så det ikke kan fungere efter hensigten.

Det skal være dokumenteret, at det faste anlæg overholder de væsentlige krav.

Hvilke pligter har fabrikanter eller installatører af faste anlæg?

Hvis du er fabrikant eller installatør af et fast anlæg, skal du sikre, at det faste anlæg overholder de væsentlige krav, og du skal kunne dokumentere, at anlægget opfylder kravene.

Kontakt

Anja Palsgreen
Fuldmægtig (+45) 3392 7541