Harmoniserede standarder

En fabrikant skal vurdere, om et produkt overholder de væsentlige krav. Til det kan fabrikanten benytte en harmoniseret standard. En harmoniseret standard angiver bl.a. nogle tekniske krav til den bestemte type produkt, som – hvis kravene bliver opfyldt – giver en formodning om, at produktet overholder de væsentlige krav.

Det er et krav for både apparater og radioudstyr, at de overholder de væsentlige krav. De væsentlige krav vedrører produktets konstruktion, og de skal sikre, at produktet ikke forstyrrer andre apparater og udstyr og for radioudstyrs vedkommende, at det bl.a. beskytter personers sundhed og sikkerhed.

Det er muligt, at en fabrikant skal bruge mere end én harmoniseret standard for sikre, at produktet over-holder de væsentlige krav hele vejen rundt, bl.a. for også at imødekomme krav, som stilles efter andre regelsæt.

Det er ikke et krav, at fabrikanter benytter harmoniserede standarder, når de sikrer, at produktet overholder de væsentlige krav på en anden måde.

Hvem udarbejder standarderne?

Det er standardorganisationerne CEN/CENELEC og ETSI, som udarbejder standarder på EMC-området, dvs. for apparater.

Kommissionen har givet CEN/CENELEC og ETSI mandat til at udarbejde harmoniserede standarder, og de bliver offentliggjort i Official Journal.

Standard EN 301 025 og krav vedr. GNSS-modtagere

Standarden EN 301 025 V2.2.1 vedrører DSC klasse D radioudstyr. Den medtager dele, som vedrører integrerede GNSS-modtagere. Dette er for, at VHF-radioerne skal understøtte funktioner, der er nødvendige for at få adgang til alarmtjenester.

Der er ikke fastsat regler om, at VHF-radioer skal overholde de krav til GNSS-modtagere, som findes i standard EN 301 025 V2.2.1. Det er derfor ikke ulovligt at sælge VHF-radioer, selvom de ikke overholder kravene til integrerede GNSS-modtagere beskrevet i standarden.

Kravet til GNSS-modtagere stammer fra en ITU-anbefaling (ITU-R Recommendation M.493-14) og er herefter indarbejdet i standarden. Det kan derfor være en god ide også at følge denne del af standarden, selvom det ikke er ulovligt at undlade det.

Regler fra Europa-Kommissionen

Hvis Europa-Kommissionen fastsætter regler, som indfører krav til integrerede GNSS-modtagere i VHF-radioer, vil det efterfølgende være ulovligt at sælge VHF-radioerne, hvis de ikke overholder kravene til integrerede GNSS-modtagere beskrevet i standarden.

Europa-Kommissionen kan fastsætte, at der – udover de almindelige væsentlige krav, som gælder for radioudstyr – skal gælde nogle specifikke væsentlige krav for visse kategorier af radioudstyr. Det kan f.eks. være krav, som understøtter funktioner, der er nødvendige for at få adgang til alarmtjenester. Dette følger af radioudstyrsdirektivet(artikel 3, stk. 3, litra g).

Hvis Europa-Kommissionen fastsætter regler om specifikke væsentlige krav, vil Energistyrelsen fastsætte regler herom i bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Dette følger af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.

Kontakt

Dennis Tipsmark Lykke
Specialkonsulent