Markedskontrol

Energistyrelsen fører tilsyn med, at apparater og radioudstyr overholder de krav, der stilles til produkterne. Det er bl.a. et krav, at produkterne er CE-mærkede, og at der lavet en overensstemmelseserklæring.

Energistyrelsen besøger bl.a. butikker og undersøger produkter, og styrelsen fører tilsyn med produkter på internettet.

Energistyrelsen besøger butikker

Energistyrelsen besøger bl.a. butikker og undersøger apparater og radioudstyr for at se, om produkterne overholder de krav, der stilles til dem. Styrelsen kommer uanmeldt.

Styrelsen undersøger ikke alle produkter i en butik, men foretager en stikprøvekontrol, dvs. at styrelsen udvælger nogle enkelte produkter, som styrelsen undersøger. Nogle gange kommer styrelsen for at undersøge et bestemt produkt, andre gange kommer styrelsen for at se på tilfældigt udvalgte produkter.

Energistyrelsen har mulighed for at tage et eksemplar af at produkt med fra en butik for at undersøge dette nærmere. Styrelsen leverer produktet tilbage, når undersøgelsen er slut. Hvis produktet har mistet værdi ved undersøgelsen, kan ejeren blive kompenseret for værditabet.

Energistyrelsen undersøger produkter på internettet

Energistyrelsen undersøger, om apparater og radioudstyr, som sælges via internettet, overholder de krav, som stilles til dem.

Styrelsen kan anmode indehaveren af en internetbutik om bl.a. at sende en kopi af en overensstemmelseserklæring eller anden dokumentation for, at et produkt overholder kravene.

Styrelsen har mulighed for at anmode indehaveren af en internetbutik om at sende et eksemplar af et produkt til styrelsen, så dette kan blive undersøgt nærmere. Styrelsen leverer produktet tilbage, når undersøgelsen er slut. Hvis produktet har mistet værdi ved undersøgelsen, kan indehaveren blive kompenseret for værditabet.

Kontakt

Pernille Springborg
Chefkonsulent (+45) 3392 7505
Dennis Tipsmark Lykke
Specialkonsulent
Gregers Koldby Nielsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7545