Solpilotudbuddet

Energistyrelsen har haft afholdt et pilotudbud af pristillæg for elektricitet fra solceller, der blev afgjort i december 2016, med nettilslutning af de sidste solcelleanlæg i december 2018. Pilotudbuddet var for pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg på hver højest 2,4 MW, inden for en ramme på 20 MW, hvoraf 2,4 MW også kunne placeres i Tyskland.

Energistyrelsen modtog 36 tilbud på i alt 79,45 MW, langt over pilotudbuddets ramme på 20 MW. I alt 9 tilbud blev tildelt kontrakter, tre fra hver af P&B Solpark Danmark 8 K/S, P&B Solpark Danmark 9 K/S og P&B Solpark Danmark 11 K/S, for et pristillæg på 12,89 øre per kWh, som efter pilotudbuddets vilkår vil blive tildelt i 20 år fra nettilslutningstidspunktet. Energistyrelsen modtog ingen tilbud angående solcelleanlæg placeret i Tyskland.

De vindende tilbud angår en total kapacitet på 21,6 MW, da Energistyrelsen kunne medtage det tilbud, der fik den samlede kapacitet til at overstige henholdsvis 2,4 MW og 20 MW. Med støttesatsen fra de vindende tilbud, vil den totale årlige støtte være cirka 2,8 millioner kroner, fra solcelleanlæggene er blevet nettilsluttet. Dette er betydeligt under de 8 millioner kroner årligt, som var den forventede totale årlige støtte under udarbejdelsen af pilotudbuddet.

Pilotudbuddet var åbent for alle typer af aktører - både privatpersoner og virksomheder - og blev afgjort på baggrund af de laveste tilbudte pristillæg.

For this information in English, please see the English website.

Link til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.

Dansk-tysk gensidig åbning af udbud

I forbindelse med pilotudbuddet, indgik Danmark en samarbejdsaftale med Tyskland om gensidig åbning af udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg. En del af pilotudbuddet var derfor grænseoverskridende, da 2,4 MW af pilotudbuddets ramme blev åbnet for solcelleprojekter i Tyskland. Samarbejdet omhandlede ét dansk udbud af 2,4 MW og ét tysk udbud af 50 MW, som var åbent for både danske og tyske tilbudsgivere. Formålet var, at begge puljer blev udbudt i konkurrence med nationale tilbudsgivere, så solcellerne blev placeret mest omkostningseffektivt. På den måde udnyttes det frie marked til at skabe den billigste udbygning af solceller.

Information om det tyske udbud kan findes på Bundesnetzagenturs udbudshjemmeside.

Underskrevet aftale med Tyskland om solpilotudbuddet (dansk version)

Underskrevet aftale med Tyskland om solpilotudbuddet (engelsk version)

Høring af udbudsmaterialet for pilotudbuddet

I forbindelse med udformning af pilotudbuddet, opfordrede Energistyrelsen solcellebranchen og andre interesserede til at indsende bemærkninger og spørgsmål. I denne forbindelse afholdt Energistyrelsen et offentligt dialogmøde. Se det følgende materiale (visse dokumenter er på engelsk), for information fra høringsprocessen:

Vilhelm Rothe
Fuldmægtig (+45) 3395 4393
Mere om Solenergi