Soludbud for anlæg under 1 MW

Soludbud for anlæg under 1 MW

Regeringen og partierne i energiforligskredsen (Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten) har indgået en aftale om at erstatte 2017-solcellepuljen, som blev aftalt af energiforligskredsen i 2013, med et udbud på solceller.

Læs nyhed om aftalen

Nyheder om soludbuddet

Denne side vil løbende blive opdateret med informationer om soludbuddet for anlæg under 1 MW, fx. høring af lovforslag og udbudsbetingelser.

8. januar 2019

Energistyrelsen har underskrevet kontrakter om pristillæg

Energistyrelsen underskrev kontrakt om pristillæg med alle 15 vindende tilbudsgivere i november 2018.

9.november 2018

Udbuddet er afgjort

Som følge af udbuddets resultat forventes der at blive indgået kontrakter svarende til i alt 62,2 mio. kr. (2018-priser) med vinderne. Der er i alt 15 vindende tilbud fra 8 tilbudsgivere, der indeholder 19 anlæg på i alt 19,0 MW. De vindende pristillæg ligger i spændet 10,00-14,90 øre/kWh med et vægtet gennemsnit på 12,97 øre/kWh.

Energistyrelsen modtog i alt 18 tilbud, fra 11 tilbudsgivere, omhandlende 22 anlæg på i alt 21,1 MW. 3 tilbud blev ikke taget i betragtning, da de var mangelfulde.

Se mere information i faktaark om resultatet af soludbuddet 

13. september 2018

Energistyrelsen indkalder tilbud i soludbuddet

Energistyrelsen har nu åbnet op for tilbud i udbuddet af støtte til solcelleanlæg på under 1 MW. Fristen for at afgive tilbud er 1. november 2018. Al udbudsmateriale samt spørgsmål og svar i udbudsperioden er samlet på udbudsportalen.

4. september 2018

Vejledning til nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til de nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller, som kan findes her:

Vejledning til nye regler om nettilslutning af vindmøller og solceller

23. juli 2018

Opdateret udkast til kontrakt om pristillæg

Opdateret udkast til kontrakt om pristillæg er uploaded til hjemmesiden. Find filen nedenfor under Dokumenter.

20. juli 2018

Opdateret udkast til solcelleudbudsbetingelser og kontrakt om pristillæg

Opdateret udkast til solcelleudbudsbetingelser og kontrakt om pristillæg er uploaded til hjemmesiden. Find filerne nedenfor under Dokumenter.

17. juli 2018

Udkast til kontrakt om pristillæg mv.

Udkast til kontrakt om pristillæg mv. og opdateret udkast til udbudsbetingelser er uploaded til hjemmesiden. Find filerne nedenfor under Dokumenter.

17. maj 2018

Lovforslag vedtaget

Den 17. maj 2018 blev lovforslaget vedr. soludbuddet 3. behandlet og vedtaget af Folketinget. Læs mere på Folketingets hjemmeside.

23. marts 2018

Tentativ tidsplan for soludbud

Det forventes, at der kan indkaldes bud efter sommerferien 2018 med deadline for tilbud primo november 2018.

Det understreges, at tidsplanen ikke er endelig.

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for soludbud

Energistyrelsen sendte i perioden 14. februar til 19. marts 2018 et udkast til udbudsbetingelser for det kommende soludbud til skriftlige kommentarer og spørgsmål.

Energistyrelsen modtog følgende kommentarer og spørgsmål i forbindelse med markedsdialogen:

Alliancen for Community Power i Danmark

Brian Vad Mathiesen

Det økologiske råd

FSR Danske revisorer

Se Energistyrelsens svar på kommentarer og spørgsmål

Det endelige udbudsmateriale vil bestå af udbudsbetingelser samt øvrige dokumenter som skabelon for tilbudsbrev, kontrakt mv.

Lovforslag i høring

Den 17. november 2017 sendte Energistyrelsen forslag til lovgrundlaget for soludbud i høring. Læs mere på Høringsportalen

Dokumenter

Udkast til kontrakt om pristillæg 23. juli 2018

Opdateret udkast til solcelleudbudsbetingelser 17. juli 2018

Udkast til tilbudsbrev 17. juli 2018

Udkast til beskrivelse af anlæg 17. juli 2018

Udkast til hensigtserklæring 17. juli 2018

Udkast til erklæring fra kommunalbestyrelsen 17. juli 2018

Udkast til erklæring fra tilbudsgiver 17. juli 2018

Udkast til anfordringsgaranti 17. juli 2018

Udkast til brev til marginale tilbudsgiver 17. juli 2018

Udkast til reduceret tilbud 17. juli 2018

Udkast til beskrivelse af anlæg 17. juli 2018

Kontaktoplysninger

Sobia Waheed, email: sow@ens.dk

Emil Axelsen, email; eax@ens.dk

Stine Roland Knudsen, email: srk@ens.dk

Mere om Solenergi