FAQ om høje elpriser og fast afregningspris på VE-anlæg

FAQ om høje elpriser og fast afregningspris på VE-anlæg

Her kan du får svar på en række spørgsmål om de høje elpriser, der påvirker nogle ejere af vedvarende energianlæg med fast afregningspris.

Ejere af cirka 35.000 vedvarende energianlæg modtager i uge 47 er brev, der omhandler prisen på den strøm, der sælges til det kollektive elnet fra deres vedvarende energianlæg. 
Særligt for denne gruppe af anlægsejere er, at anlægget er godkendt til årsbaseret nettoafregning, en fast afregningspris på 60 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet, og 40 øre pr. kWh de efterfølgende 10 år., og at anlæggene fylder 10 år midt i en afregningsperiode. 

Ejere af ca. 47.000 vedvarende energianlæg modtager i uge 9 et brev, der omhandler prisen på den strøm, der sælges til det kollektive net fra deres vedvarende energianlæg. Baggrunden er, at ejere af vedvarende energianlæg, der er godkendt til et fast pristillæg, i en periode har fået udbetalt mere end de er berettigede til for den strøm, de ikke selv forbruger, og derfor sælger videre til det kollektive net. Energistyrelsen kræver derfor de penge, der er udbetalt for meget, tilbage.

Særligt for årsbaserede anlæg

Hvorfor opkrævede Energistyrelsen ikke det beløb, som blev varslet i februar 2023?

På grund af en begrænsning i Energistyrelsens IT system, var det på daværende tidspunkt ikke muligt at opgøre det skyldige beløb, præcist.

Hvorfor var det ikke muligt at opgøre det præcise skyldige beløb i februar 2023?

Udfordringen opstod på de anlæg, som fylder 10 år midt i en afregningsperiode, fordi det skal skifte pristillæg efter 10 år. 
Udfordringen omfatter anlæg der er godkendt til årsbaseret nettoafregning og dermed en fast afregningsprist på 60 øre i 10 år fra nettilslutningstidspunktet, og 40 øre pr. kWh de efterfølgende 10 år. Det betyder, at anlægget skal skifte fast afregningspris, når anlægget fylder 10 år. Når det skifte sker midt i en afregningsperiode, regner Energistyrelsens IT system med den nye, lave afregningspris for hele afregningsperioden. Det betyder, at visse anlægsejere ville være gået glip af den høje afregningspris for den del af perioden, som ligger før anlægget fylder 10 år.

Hvordan er det blevet muligt at opgøre det præcise skyldige beløb?

Anlæg, der fylder 10 år midt i en afregningsperiode vil blive afregnet med 60 øre pr. kWh for hele afregningsperioden. Dette sker på baggrund af en materiel og finansiel hjemmel i aktstykke nr. 24 af 2. november 2023 om finansiering af afregningsproblematik i forbindelse med pristillægsordninger for VE-anlæg på ordningen årsbaseret nettoafregning.
Den efterfølgende afregningsperiode vil blive afregnet med 40 øre pr. kWh.

Hvorfor er den nye opkrævning højere end opkrævningen i februar 2023?

Beløbet kan være højere på den nye varsling om opkrævning, hvis der i mellemtiden er sket en årsopgørelse. Det vil sige, at beløbet kan dække over yderligere en afregningsperiode i forhold til den varsling om opkrævning, som du modtag i februar 2023.

Hvorfor er den nye opkrævning lavere en opkrævningen i februar 2023?

Beløbet på opkrævningen kan være mindre på den nye varsling om opkrævning, fordi anlæg, der fylder 10 år midt i en afregningsperiode, vil blive afregnet med 60 øre pr. kWh for hele afregningsperioden. Den varsling om opkrævning, som du modtog i februar 2023, var med udgangspunkt i en fast afregningspris på 40 øre for hele afregningsperioden. 

Generelt om opkrævning af støtte

Hvorfor skal jeg betale penge tilbage?

Du skal tilbagebetale penge, da du har fået mere udbetalt for din overskudsproduktion end den faste afregningspris, dit anlæg er godkendt til. Det har du, fordi markedsprisen på el har vedvarende været højere, end det pristillæg, som dit vedvarende energianlæg er godkendt til. Det kaldes også negative pristillæg. 

Da du har fået udbetalt for meget støtte, opkræver Energistyrelsen nu forskellen mellem markedsprisen og din faste afregningspris. 

Ordningen er ikke designet til en situation, som den vi er i lige nu, hvor elpriserne er høje over en lang periode. Energistyrelsen undersøger lige nu, hvordan ordningen kan tilpasses omstændighederne

Hvordan er saldoopgørelsen udregnet?

Saldoopgørelsen indeholder oplysninger om det beløb, du har fået udbetalt for meget for overskudsproduktionen på dit anlæg. 

Hvis du afregnes på månedsbasis, kan saldoopgørelsen indeholde et samlet beløb for flere måneder. Her vil saldoopgørelsen henvise til det eller de afregningsbilag, der udgør det samlede beløb til opkrævning.  

Afregnes du på årsbasis, vil saldoopgørelsen typisk indeholde et beløb, der dækker over overskudsproduktionen for det seneste år. 

Den negative saldo opstår, fordi markedsprisen på el har været vedvarende høj i en periode. Det gør, at du har fået udbetalt en markedspris for overskudsproduktionen på dit vedvarende energianlæg, der er højere end den faste afregningspris. De penge skal nu betales tilbage. 

Hvorfor har Energistyrelsen lov til at opkræve forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris?

Det er Energistyrelsen, der er ansvarlig for at afregne forskellen mellem den faste afregningspris og den pris på el, der er på markedet.

Støtteordningerne for overskudsproduktion på vedvarende energianlæg er indrettet sådan, at du som anlægsejer modtager en fast afregningspris på anlæggenes overskudsproduktion. En fast afregningspris betyder, at du som anlægsejer skal modtage eksempelvis 60 øre pr. kWh for overskudsproduktionen på dit anlæg, uanset om prisen på markedet er højere eller lavere end de 60 øre pr. kWh.

Det fremgår af VE-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021 § 56, stk. 1, at for meget udbetalt støtte kan opkræves.

Jeg har aldrig modtaget nogen penge fra Energistyrelsen, så hvorfor skal jeg betale tilbage til jer?

Det er to forskellige aktører, der håndterer afregningen af overskudsproduktionen på anlæggene. Elselskabet Vindstød A/S har på vegne af Energinet ansvaret for at udbetale markedsprisen, mens Energistyrelsen har ansvaret for at afregne forskellen mellem markedsprisen og den faste afregningspris. 

Administrationen af ordningen er ikke designet til en situation som denne, hvor elpriserne er høje over en længere periode. Grundet de vedvarende høje elpriser, der har ligget over de faste afregningspriser, har du derfor modtaget en højere betaling, end du har været berettiget til. Derfor har du oparbejdet en negativ saldo, der skal betales tilbage til Energistyrelsen. 

Energistyrelsen undersøger lige nu, hvordan ordningen kan tilpasses omstændighederne.
Indtil ordningen er tilpasset, skal du være opmærksom på, at du fortsat kan opbygge en negativ saldo i forbindelse med din overskudsproduktion så længe elpriserne er høje

Hvem er Vindstød A/S?

Vindstød A/S er et elselskab, som både leverer og køber el til og fra danske elforbrugere og elproducenter. Når et vedvarende energianlæg er godkendt til en fast afregningspris, vil Vindstød A/S være forpligtet til at tage imod overskudsproduktionen fra anlægget. Vindstød A/S skal på vegne af Energinet udbetale markedsprisen på den overskudsproduktion, som dit VE-anlæg leverer. Derfor modtager du løbende udbetalinger for din overskudsproduktion fra Vindstød A/S. 

Vindstød A/S sørger for balance mellem forbrug og produktion for vedvarende energianlæg, der indgår i aftagepligten. Dette gør de på vegne af Energinet. Anlæg, der modtager en fast afregningspris, er omfattet af aftagepligten.

Hvorfor risikerer jeg at skulle tilbagebetale mere end det, der fremgår af min saldoopgørelse lige nu?

Hvis du er godkendt til at modtage pristillæg en gang om måneden, vil afregningen for de måneder, der ligger mellem varslingsbrevet og den endelige opkrævning, være en del af den samlede saldoopgørelse, som du modtager i april 2023.

Bliver jeg ved med at få for meget udbetalt, som jeg skal tilbagebetale senere?

Du kan risikere at blive ved med at opbygge et negativt pristillæg, hvis markedsprisen for elektricitet fortsætter med at være høj. Det er muligt at fravælge dit pristillæg fremadrettet, hvis du ønsker at undgå at opbygge yderligere negative pristillæg. Så længe markedsprisen fortsætter med at være højere end pristillægget, risikerer du at skulle tilbagebetale penge. Læs mere om fravalg af pristillæg her

Hvad er min faste afregningspris, og hvor kan jeg se den?

Pristillægget udgør sammen med markedsprisen en fast afregningspris på eksempelvis 60 øre pr. kWh. Den faste afregningspris gælder for al overskudsproduktion fra dit anlæg. Det vil sige el, som du ikke selv bruger, og som i stedet bliver leveret til det kollektive elnet.

Eksempelvis kan et anlæg være godkendt til en fast afregningspris på 60 øre pr. kWh for overskudsproduktionen. Den pris gælder, uanset om prisen på elmarkedet er højere eller lavere end de 60 øre.

Du kan se, hvilket pristillæg dit anlæg er godkendt til på dit afregningsbilag. Afregningsbilaget er sendt til din digitale postkasse.

Hvor længe er mit anlæg godkendt til en fast afregningspris?

Den faste afregningspris, også kaldet pristillægget, vil typisk have virkning fra den dag, anlægget er nettilsluttet. Løbetiden på den faste afregningspris er forskellig, alt efter hvilken afregningspris anlægget er godkendt til.

Er anlægget godkendt til årsbaseret nettoafregning, vil den faste afregningspris typisk være 60 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet og 40 øre pr. kWh i de efterfølgende 10 år. 

Er anlægget godkendt til månedsafregning (timebaseret nettoafregning eller øjebliksafregning), kan anlægget også være godkendt til 130 øre pr. kWh, 102 øre pr. kWh eller 88 øre pr. kWh. Disse afregningspriser vil typisk have en løbetid på 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

Hvordan fravælger jeg mit pristillæg, og hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg gør det?

Det er muligt at fravælge pristillægget fremadrettet. Dette kunne eksempelvis være med henblik på ikke at opbygge yderligere negative pristillæg, hvis markedsprisen fortsætter med at være er højere end pristillægget.

Du fravælger pristillægget ved at indsende en elektronisk blanket til Energistyrelsen.

Som privatperson med CPR-nummer skal du logge på borger.dk med dit mitID og udfylde blanketten.

Som virksomhed med CVR-nummer skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten.

I forbindelse med fravalg af pristillæg skal du være opmærksom på:

  • At du kan blive pålagt ekstra tarifbetaling fra din netvirksomhed. Du kan læse mere om tarifbetaling på Energinets hjemmeside.
  • At du selv skal vælge en produktionselleverandør, der vil købe den elektricitet, du producerer. Du vil nemlig ikke modtage betaling for den elektricitet, som du leverer til det kollektive net uden en produktionselleverandør. Du finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinets hjemmeside.
  • At fravalg af pristillæg sker med virkning fremadrettet. Fravalg af pristillæg har virkning fra den 1. i en måned og med forudgående varsel på mindst en måned. Fravælger du for eksempel pristillægget i løbet af marts måned, vil det have virkning fra 1. maj. 
  • Hvis du skal betale penge tilbage til Energistyrelsen, skal beløbet indbetales, når du fravælger dit pristillæg.
  • Hvis dit anlæg er opsat i forbindelse med udlejning, og pristillægget er overdraget til lejer, er det lejer, der skal anmode om fravalg af pristillæg.

Du kan læse mere om fravalg af pristillæg her.

Er det muligt at genoptage pristillægget, hvis jeg fravælger det?

Ja, hvis du tidligere har fravalgt dit pristillæg, er det muligt at genoptage pristillægget.
Genoptagelse af pristillæg kan tidligst ske tre måneder efter den dato, hvor fravalget har virkning fra og med forudgående varsel på mindst én måned. Er pristillægget fravalgt med virkning fra 1. maj, vil det tidligst kunne genoptages med virkning fra 1. august. Anmodning om genoptagelse af pristillæg skal i eksemplet være modtaget hos Energistyrelsen i løbet af juni for at kunne genoptages med virkning fra 1. august.

Læs mere om genoptagelse af pristillæg her.

Skal jeg fravælge pristillægget, eller kan jeg fortsætte som hidtil?

 

Du vælger selv, om du vil fortsætte som hidtil eller fravælge dit pristillæg. Som anlægsejer har du muligheden for at fravælge dit pristillæg i en periode. Gør du det, kan du undgå at opbygge yderligere negativ pristillæg i fremtiden. Hvis du ønsker rådgivning om, hvad der er mest fordelagtigt for dig, vil Energistyrelsen anbefale dig  at kontakte dit elselskab eller en energirådgiver.

Læs mere om fravalg og genoptagelse af pristillæg her.

Hvad er en produktionselleverandør, og hvorfor skal jeg have én, hvis jeg fravælger fast pristillæg?

En produktionselleverandør er et elselskab, som køber strøm fra solceller og vindmøller. Anlægsejere, der ikke modtager pristillæg fra Energistyrelsen, eller hvor pristillægget er fravalgt, skal selv indgå en aftale med en produktionselleverandør. Produktionselleverandøren aftager og afregner den strøm, som du ikke selv bruger, fra det vedvarende energianlæg. Hvis du ikke har en produktionselleverandør, vil du ikke modtage penge for den strøm, du leverer til det kollektive elnet. 

Prisen for en aftale med en produktionselleverandør kan du få oplyst ved de enkelte leverandører. Du finder en oversigt over produktionselleverandører på Energinets hjemmeside.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler den fremsendte opkrævning?

Hvis du har modtaget en saldoopgørelse sammen med en ”Varsling om opkrævning af støtte til dit vedvarende energianlæg”, betyder det, at du skal betale støtte tilbage, når du modtager en ny saldoopgørelse. På den er der oplyst en frist for betaling.

Når du modtager en saldoopgørelse med en betalingsfrist (forfaldsdato), så betyder det, at det beløb, du skylder, skal indbetales til Energistyrelsen senest på forfaldsdatoen.

Modtager Energistyrelsen ikke betalingen til tiden, vil vi sende en betalingspåmindelse til dig med en ny betalingsfrist. Er betalingen ikke sket inden for denne frist, vil Energistyrelsen sende dig endnu en betalingspåmindelse med en betalingsfrist. Overholdes denne frist ikke, sendes det skyldige beløb til opkrævning hos Gældsstyrelsen.