Forsøgsmøller på land

Forsøgsmøller på land

Læs om støtte til forsøgsmøller – inden for og uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Støtte til fremme af forsøgsmøller inden for de to testcentre ved Østerild og Høvsøre

1. juli 2018 åbnede en pulje på 102 mio. kr. til forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Midlerne søges efter først-til-mølle-princippet. Formålet med ordningen er at understøtte og bidrage til at styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark og fastholde Danmarks position som et globalt foregangsland inden for test og udvikling af vindmøller. 

Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud. Der er afsat 102 mio. kr. for tilsagn meddelt i perioden 2018-2019 til forsøgsmøller inden for de to nationale testcentre ved Østerild og Høvsøre. Der gives støtte i en treårig periode, hvor forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager 13 øre/kWh. Forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til det højeste accepterede bud i det teknologineutrale udbud for 2018. 

Reglerne har hjemmel i lov om fremme af vedvarende energi, og er udmøntet i bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land.

Støtte til fremme af forsøgsmøller uden for de to testcentre ved Østerild og Høvsøre

Forsøgsmøller på land støttes under en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Pristillægget bestemmes af gennemsnittet af de vindende bud i det teknologineutrale udbud, som er gennemfør året før. Det vil sige, at i 2019 bestemmes pristillægget af gennemsnittet fra udbuddet i 2018. I 2019 er pristillægget på 2,27 øre pr. kWh i 20 år. Puljen til støtte af forsøgsmøller uden for centrene var på 10 MW i 2018 og er på 25 MW i 2019.”