Godkendte anlæg

Du skal underrette Energistyrelsen om alle forhold af betydning for berettigelsen til at blive nettoafregnet samt modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen samt varigheden heraf. 

Underretningen skal ske, så snart det pågældende forhold er indtruffet eller fra det tidspunkt hvor du, som modtager af pristillægget, er blevet bekendt med forholdet.  Det kan være forhold som ændring af dit anlæg eller skift af ejer/lejer på anlægget.

Hvis du har et anlæg der er godkendt, kan du læse mere hvis du ønsker at skifte nettoafregningsgruppe eller om du har muligheden for at søge et forhøjet pristillæg til produktion.

Ønsker du at fravælge pristillæg?

Ønsker du at fravælge pristillægget skal du udfylde blanketten og indsende den til Energistyrelsen.

Det kan f.eks. være i forbindelse med at dobbeltstøtte, hvor man skal vælge mellem at modtage støtte i form af pristillæg til sit anlæg eller at modtage fradrag fra boligordningen.

Såfremt man fravælger pristillægget, vil man skulle tilbagebetale evt. udbetalt støtte.

Blanket til fravalg af pristillæg

Ophør af nettoafregning

Blanketten bruges, hvis du ønsker at stoppe din nettoafregning. Du skal udfylde den og indsende den til Energistyrelsen.

Hent blanketten