Solceller

Analyse af tidssvarende udbygning med solceller under hensyn til gældende EU-regulering

Det fremgår af klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 (EI20) at:

"partierne er enige om at igangsætte en analyse, der skal anvise veje til en tidssvarende udbygning af solceller under hensyn til gældende EU-regulering."

Analysen illustrerer forskellige solcelleanlæg og forbrugstyper (fx egetforbrug, salg til det kollektive elnet, direkte- og indirekte støtte) samt de tilhørende omkostninger og indtægter for den enkelte solcelleanlægsejer og for staten. 

Analysen fokuserer på, hvordan implementeringen af EU’s VE II-direktiv påvirker reglerne om egetforbrug og anviser således, hvordan en tidssvarende udbygning af solceller kan ske under hensyn til den gældende EU-regulering.

I denne analyse er der således ikke inkluderet en bredere vurdering ift. solcelleanlægs rolle, andel og placering i det samlede energisystem.

Læs Analyse af tidssvarende udbygning med solceller under hensyn til gældende EU-regulering