Gruppeskifte

Du har mulighed for at skifte dit solcelleanlæg til en anden nettoafregningsgruppe. 
Ønsker du at skifte nettoafregningsgruppe, skal du udfylde en anmodningsblanket om gruppeskifte. Heri angiver du, hvilken gruppe du gerne vil skifte til.

Energistyrelsen tager efterfølgende kontakt til din netvirksomhed for hvornår skiftet kan træde i kraft. Ofte vil et skifte ske til den første i en måned.  Du modtager brev fra Energistyrelsen, når din anmodning om gruppeskifte er færdigbehandlet. Hvis anlægget er opsat efter bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 af 1. februar 2019 kan der ikke skiftes gruppe

Her på siden, kan du læse mere om de forskellige nettoafregningsgrupper.

Nettoafregningsgrupper

Der findes forskellige nettoafregningsgrupper, som du kan tilmelde dit solcelleanlæg.

Alt afhængigt hvilken nettoafregningsgruppe dit anlæg afregnes efter, er der forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på. Der er fem forskellige nettoafregningsgrupper.

Gruppeskifteblanket

Udfyld blanketten og indsend den til Energistyrelsen.

Hent blanket

Gruppe 1

Gruppe 1 er en timeafregning hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en produktionselleverandør. Al køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår.

Du skal som anlægsejer selv finde en produktionselleverandør for elproduktionen og en elleverandør. Dette kan være én og samme eller to forskellige.

I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktionen.

Gruppe 2

Gruppe 2 er en timeafregning, som kendetegnes ved at eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Inden for den klokketime kan du forbruge strømmen. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælge den til elnettet. 

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Nogle elleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.

Gruppe 3

Hvis anlægget er opsat efter bekendtgørelse Nr 100 af 29. januar 2019 af 1. februar 2019 kan man ikke skifte gruppe.

Der er tale om øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Gruppe 4

Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme.

Hvis man ikke er godkendt til pristillæg skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med.

Hvis anlægget er godkendt til ”nettoafregningsgruppe 4”, kan der som hidtidig skiftes gruppe.

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 4 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Gruppe 5

Gruppe 5 er som gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i gruppe 5 ingen afregning får for den eventuelle minimale overskudsproduktion.

Vi gør opmærksom på, at der alene må ledes en minimal overskudsproduktion ud på det kollektive net.

Efter 1. februar 2019 er det ikke længere muligt at skifte til nettoafregningsgruppe 5 – øjebliksafregning hedder fremover gruppe 3.

Gruppe 6 - Årsbaseret nettoafregning

Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013 vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet efter gruppe 6.