Pristillæg overgangsordning

Kan du søge?

Solcelleejere, hvis solcelleanlæg allerede er nettilsluttet og er købt i perioden 20. november 2012 til 11. juni 2013, har mulighed for at søge om forhøjet pristillæg efter overgangsordningerne.

Læs mere om hvad det kræver at søge om forhøjet prisitillæg i overgangsordningen

20. november 2012 til 19. marts 2013

Solcelleanlæg der er nettilsluttet fra og med 20. november 2012 og senest den 19. marts 2013 (§ 47, stk. 4, nr. 1-3 i VE-loven). 

 1. Solcelleanlæg med en installeret effekt på 400kW og derunder, uanset placering

  Man kan opnå 130 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

  Hvis der er tale om et solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder (uanset placering) kan der ydes et forhøjet pristillæg på 130 øre pr. kWh., forudsat betingelserne for forhøjet pristillæg er opfyldt. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. 
 2. Fælles solcelleanlæg, uanset kW eller placering
  Man kan opnå 145 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

  For fælles solcelleanlæg (uanset størrelse eller placering) kan der ydes et forhøjet pristillæg på 145 øre pr. kWh., forudsat betingelserne for forhøjet pristillæg er opfyldt. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.
 3. Installeret effekt over 400kW og ikke fælles solcelleanlæg, uanset placering
  Man kan opnå 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

  For øvrige solcelleanlæg, hvor den installerede effekt er over 400 kW (uanset placering), og som ikke er fælles solcelleanlæg, ydes alene et pristillæg på 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.
20. marts 2013 og senest d. 10. juni 2013

For solcelleanlæg, der er nettilsluttet fra og med den 20 marts 2013 og senest den 10. juni 2013 (§ 47, stk. 5, nr. 1-5).

Se følgende oversigt over typer af anlæg og hvilket forhøjet pristillæg, der kan opnås inden for perioden. Læs regler og undtagelser for de enkelte typer længere nede på siden, inden du søger om forhøjet pristllæg.

Type af anlæg Tillæg der kan opnås

1) Solcelleanlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, uanset kW.
Hvis der er tale om et solcelleanlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, kan der ydes et forhøjet pristillæg på 130 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet, forudsat betingelserne for forhøjet pristillæg er opfyldt. Fælles anlæg med samme placering vil blive omfattet af nr. 3.

130 ØRE PR. KWH I 10 ÅR FRA NETTILSLUTNINGSTIDSPUNKTET.

2) Solcelleanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder pr. husstand, tilsluttet egen forbrugsinstallation, og som ikke er omfattet af ovenstående punkt 1.

130 ØRE PR. KWH I 10 ÅR FRA NETTILSLUTNINGSTIDSPUNKTET

3) Fælles solcelleanlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller.


145 ØRE PR. KWH. I 10 ÅR FRA NETTILSLUTNINGSTIDSPUNKTET

4) Fælles solcelleanlæg, der er jordbaseret eller opført på taget af bygninger eller integreret i bygninger, ikke tilsluttet egen forbrugsinstallation, og som ikke er omfattet af ovenstående punkt 3.

90 ØRE PR. KWH I 10 ÅR FRA NETTILSLUTNINGSPUNKTET

5) Solcelleanlæg, der ikke falder under ovenstående punkt 1-4, fx jordbaserede anlæg eller anlæg opført på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller.

MAN KAN OPNÅ 60 ØRE PR. KWH I 10 ÅR EFTER NETTILSLUTNINGEN OG 
40 ØRE PR. KWH I DE FØLGENDE 10 ÅR

Solcelleanlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, uanset kW.

Hvis der er tale om et solcelleanlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, kan der ydes et forhøjet pristillæg på 130 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet, forudsat betingelserne for forhøjet pristillæg er opfyldt. Fælles anlæg med samme placering vil blive omfattet af nr. 3. 

Solcelleanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder pr. husstand, og som ikke opfylder kravene i nr. 1, fx jordbaserede anlæg eller anlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, og som er tilsluttet egen forbrugsinstallation.

Man kan opnå 130 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningstidspunktet, medmindre nedenstående er opfyldt:

Overgangsregel om forhøjet pristillæg i § 4, stk. 8: 145 øre pr. kWh, hvis:

 1. der er tale om et fælles solcelleanlæg
 2. ejeren har indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013 

samt at mindst én af de i § 4, stk. 7 følgende opregnede handlinger er foretaget senest den 20. marts 2013, og ikke efterfølgende er trukket tilbage:

 1. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning
 2. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
 3. netvirksomheden har modtaget anmeldelse af solcelleanlægget med henblik på registrering i stamdata
 4. netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af solcelleanlægget.

Særligt for fælles solcelleanlæg jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2: 
130 øre pr. kWh, hvis:

 1. der er tale om et fælles solcelleanlæg, som er jordbaseret eller opsat på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, og
 2. betingelserne i bekendtgørelsens § 4 er i øvrigt opfyldt.

Hvis der er tale om solcelleanlæg med en installeret effekt på 6 kW eller derunder pr. husstand, der er jordbaseret eller etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, og som er tilsluttet egen forbrugsinstallation, kan der ydes et forhøjet pristillæg på 130 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningstidspunktet, forudsat betingelserne for forhøjet pristillæg er opfyldt.

Fælles solcelleanlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller

Man kan opnå 145 øre pr. kWh. i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

Hvis der er tale om et fælles solcelleanlæg etableret på tag af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller kan der ydes et forhøjet pristillæg på 145 øre pr. kWh., forudsat betingelserne for forhøjet pristillæg er opfyldt. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. 

Fælles solcelleanlæg, der er jordbaseret eller opført på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, og som ikke er tilsluttet egen forbrugsinstallation

Man kan opnå 90 øre pr. kWh i 10 år fra nettilslutningspunktet.

Hvis der er tale om et fælles solcelleanlæg, som ikke er omfattet af type 3 ovenfor, fx jordbaseret eller opført på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, og som ikke er tilsluttet egen forbrugsinstallation, kan der ydes et forhøjet pristillæg på 90 øre pr. kWh., forudsat betingelserne for forhøjet pristillæg er opfyldt. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

Overgangsregel om forhøjet pristillæg i § 4, stk. 8: 145 øre pr. kWh, hvis:

 1. der er tale om et fælles solcelleanlæg
 2. ejeren har indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013. 

samt at mindst én af de i § 4, stk. 7 følgende opregnede handlinger er foretaget senest den 20. marts 2013, og ikke efterfølgende er trukket tilbage:

 1. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning
 2. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
 3. netvirksomheden har modtaget anmeldelse af solcelleanlægget med henblik på registrering i stamdata
 4. netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af solcelleanlægget.

Solcelleanlæg, der ikke falder under typre 1-4, fx jordbaserede anlæg eller anlæg opført på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller

Hvis der er tale om øvrige solcelleanlæg, som ikke er omfattet af type 1-4 ovenfor – fx solcelleanlæg, som er jordbaseret eller opført på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som er opført med henblik på opsætning af solceller, og som ikke er fælles solcelleanlæg – ydes et pristillæg på 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år, medmindre dit solcelleanlæg opfylder betingelserne i overgangsreglen.

Overgangsregel i § 4, stk. 7

For ovennævnte solcelleanlæg er der mulighed for at opnå et forhøjet pristillæg på 130 øre pr. kWh. hvis; der er tale om et solcelleanlæg med en installeret effekt på 400kW eller derunder, som ikke er et solcelleanlæg beskrevet lige ovenfor i denne tidsperiodes nr. 1) eller nr. 2), og hvis anlægsejeren har indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013. Desuden skal anlægsejer have foretaget mindst én af 4 følgende handlinger senest den 2013, som ikke efterfølgende er trukket tilbage:

 1. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter planloven
 2. kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
 3. netvirksomheden har modtaget anmeldelse af solcelleanlægget med henblik på registrering i Stamdataregistret
 4. netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning.
Fra d. 11. juni 2013 eller senere

Overgangsregel om forhøjet pristillæg i § 4, stk. 9: Forhøjet pristillæg ydes i overensstemmelse med reglerne for de fire første solcelleanlæg beskrevet lige ovenfor under den tidligere tidsperiode (Der kan således ydes således forhøjet pristillæg som efter § 47, stk. 5, nr. 1-4, hvor der ydes pristillæg på henholdsvis 90 øre pr. kWh, 130 øre pr. kWh eller 145 øre pr. kWh afhængig af anlægstypen. Bemærk dog årlig nedsættelse. Se nedenfor), hvis:

 1. ejeren har indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 11. juni 2013.
 2. samt at mindst én af de i § 4, stk. 7 følgende opregnede handlinger er foretaget senest den 11. juni 2013, og ikke efterfølgende er trukket tilbage:
 • kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning
 • kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse
 • netvirksomheden har modtaget anmeldelse af solcelleanlægget med henblik på registrering i stamdata
 • netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af solcelleanlægget.

Særligt om årlig nedsættelse

For solcelleanlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere nedsættes de fastsatte forhøjede pristillæg årligt. 

Nedsættelsen sker fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018. Pristillægget på 130 øre pr. kWh nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh.
Pristillægget på 145 øre pr. kWh nedsættes årligt med 17 øre pr. kWh. 
Pristillægget på 90 øre pr. kWh nedsættes årligt med 6 øre pr. kWh, 
se nærmere herom nedenfor under pkt. 5.3. 

Pristillæg
2012-2013
Pristillæg
2014
Pristillæg
​2015
Pristillæg
​2016
Pristillæg
​2017
Pristillæg
​2018
130 øre pr. kWh 116 øre pr.
kWh
102 pr. kWh 88 pr.
kWh
74 pr.
kWh
60 pr.
kWh
145 øre pr. kWh 128 pr. kWh 111 pr. kWh 94 pr.
kWh
77 pr.
kWh
60 pr.
kWh
90 øre pr. kWh 84 pr.
kWh
78 pr.
kWh
72 pr.
kWh
66 pr.
kWh
60 pr.
kWh

 

Det bemærkes, at det er den sats på nettilslutningstidspunktet gældende forhøjede pristillæg, som ydes til det enkelte anlæg i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.

 

Hvornår kan du ikke opnå forhøjet pristillæg?

Overgangsreglen i § 4, stk. 4 bestemmer, at for solcelleanlæg, hvor nedenstående tre betingelser er opfyldt, ydes der alene et pristillæg på 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år. De tre følgende betingelser genkendes fra betingelserne for at opnå årsbaseret nettoafregning:

 1. Anlægsejer har indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012,
 2. netvirksomheden har modtaget anmeldelse af solcelleanlægget med henblik på registrering i Stamdataregistret senest den 20. december 2012, og
 3. solcelleanlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Overgangsreglen omfatter alle anlæg, som opfylder de tre nævnte betingelser og ikke alene anlæg på den årsbaseret nettoafregningsordning.

Anlæg købt før den 20. november 2012, som typisk vil være omfattet af den årsbaserede nettoafregningsordning, kan ikke komme i betragtning til den forhøjede støtte.

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74