Særordning om kommunale solceller

Særordning om kommunale solceller

For at imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling, har regeringen den 18. december 2020 indgået en politisk aftale omkring VE II-direktivet og kommunal sol. Denne aftale skal indføre en særordning, der lovliggør ulovlige kommunale solcelleanlæg.

For at imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling, har regeringen den 18. december 2020 indgået en politisk aftale omkring VE II-direktivet og kommunal sol. Denne aftale skal indføre en særordning, der lovliggør ulovlige kommunale solcelleanlæg.

Den nye bekendtgørelse drager nytte af hjemlen i elforsyningslovens § 2, stk. 4, til at undtage eksisterende kommunale solcelleanlæg fra elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse, således at nettoafregning eller øjebliksafregning for disse eksisterende anlæg vil være mulig.

Med den ny bekendtgørelse kan kommunerne undgå kravet om selskabsdannelse, når de kommunale solcelleanlæg opfylder følgende betingelser:

  • Kommunen har ikke tidligere opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse på anden vis.
  • Det kommunale solcelleanlæg er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020.
  • Betingelserne i § 2 i bekendtgørelsen nr. 179 af 26. oktober 2019 er opfyldt.

Ændringen af denne bekendtgørelse indebærer, at en kommune kan producere elektricitet fra solcelleanlæg, som er nettilsluttet før den 18. december 2020, uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget i medfør af § 4, stk. 1, i lov om elforsyning, hvis kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssigudskillelse for det pågældende anlæg.

Ansøgning

Kommunerne skal ansøge Energistyrelsen om dispensation for undtagelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse.

Blanketten skal udfyldes med ejerens CVR-nummer og kontaktoplysninger, solcelleanlæggets installationsadresse, solcelleanlæggets installerede effekt og nettilslutningstidspunktet. For frakoblet solcelleanlæg vil det være det oprindelige nettilslutningstidspunkt, der skal oplyses. Det er borgmesteren eller kommunaldirektøren, der skan anmode og underskrive blanketten, medmindre der indsendes en fuldmagt.

Ansøgning om dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Den kommunale solcellepulje træder i kraft den 1. april 2021, og Energistyrelsen skal have modtaget ansøgningen om dispensation under den nye særordning senest den 31. december 2021.

Mere om Solceller