Brug af mobilen inden for EU

Mobilpriser i EU – gælder indtil den 15. juni 2017

Priserne, der gælder for at bruge mobilen i andre EU-lande fra den 30.april 2016 og indtil den 15. juni 2017 indebærer, at ud over den pris du betaler for at bruge mobilen derhjemme, må udbyderne højst opkræve følgende roamingtillæg hos forbrugerne:

0,46 kr. pr. minut for udgående opkald
0,10 kr. pr. minut for indgående opkald
0,18 kr. pr. sms
0,46 kr. pr. MB data

Den samlede pris du kommer til at betale afhænger således af dit abonnement og forbrug.

Forbrugere med et ”pakke-abonnement” vil – inden for det inkluderede forbrug i pakken – højst blive afregnet med ovennævnte priser. Forbrug derudover vil højst blive afregnet med den pris, som udbyderen tager i hjemlandet, plus roamingtillægget. Det samme gør sig gældende ved et forbrugsafregnet abonnement.

Nogle eksempler - minutpris udgående opkald:

  • Pakkeabonnement – hjemlig pris er 0 kr. inden for pakken, hvorfor maks-prisen som selskaberne må opkræve er 0,46 kr./minut.
  • Hjemlig pris 1,00 kr./minut. Maks-pris er 1,00 kr. + 0,46 kr. = 1,46 kr./minut.
  • Hjemlig pris 1,50 kr./minut. Maks-pris er 1,50 kr. + 0,46 kr. = (1,96 kr.) 1,77 kr./minut. I dette tilfælde gælder reglen om, at når man anvender et roamingtillæg, må man højst tage 1,77 kr./minut.
  • Hjemlig pris 2,00 kr./minut. Maks-pris er 2,00 kr./minut. Man må ikke lægge et tillæg oveni, da den hjemlige pris i forvejen er højere end prisloftet på 1,77 kr./minut.

Det er gratis, når andre lægger en besked på din telefonsvarer, mens du opholder dig i EU. Du vil dog stadig skulle betale for at aflytte beskeden.

Nye regler fra den 15. juni 2017
Fra den 15. juni 2017 kommer der nye roaming-regler, der indebærer, at roaming-afgifterne for forbrugerne afskaffes, og at du kan anvende din mobil i andre EU-lande som derhjemme (”Roam-Like-At-Home”).

Du kan læse mere om de nye regler under roaming.

Prisloft på datatrafik

Forbrugerne er beskyttet mod chokregninger for datatrafik, da teleselskaberne automatisk skal spærre for dataforbruget, når dataregningen er på ca. 465 kroner. Når du har opbrugt 80 % af loftet for dataforbrug, det vil sige ca. 372 kroner, vil du få tilsendt en sms, der gør dig opmærksom på, at loftet snart er nået.

Når loftet er nået, bliver muligheden for at hente data lukket, medmindre du indgår en aftale med din teleudbyder om et højere forbrug. Teleselskaberne vil fortsat være forpligtet til at afregne opkald pr. sekund efter det første halve minut.

Dit teleselskab er også fortsat forpligtet til at informere dig om priserne for at foretage og modtage opkald og sende sms, når du krydser grænser inden for EU. Informationen er gratis og skal gives automatisk via sms medmindre, du aktivt har meddelt dit teleselskab, at du ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

Uden for EU bliver loftet på de 465 kroner også aktiveret, så du hurtigt bliver opmærksom på, hvis du er i gang med at roame i et meget dyrt land. De fleste udbydere sender en sms med landets takster, når danskere rejser til udlandet, og her kan du selv orientere dig om, hvor dyrt det er at bruge det mobile netværk.

Hvilke lande er omfattet?

Reglerne gælder i samtlige EU-lande. Dvs. i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Herudover gælder forordningen i de tre EØS-lande – Norge, Island og Liechtenstein.

Hvad forstås ved eurotariffen?

Ved eurotariffen forstås en maksimal pris for at foretage hhv. modtage opkald i et andet EU-land. Prisen må godt være lavere. EU-tariffen skal inkludere alle omkostninger, herunder også en eventuel omkostning til opkaldsafgift.

Hvad koster det fra Danmark til EU?

Hvis man fra Danmark med et dansk mobilabonnement ringer eller sender en sms til en udenlandsk mobiltelefon i EU, så er der ikke tale om international roaming, og derfor gælder roamingtaksterne ikke. I stedet gælder teleselskabernes takster til udlandet, hvor det typisk koster mellem 3,00 kr. og 5,00 kr. at sende en sms.

Kontakt

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder Center for tele (+45) 3392 7600