Brug af mobilen inden for EU

Gældende regler fra den 15. juni 2017

Den 15. juni 2017 trådte nye roaming-regler i kraft. Reglerne indebærer, at roaming-afgifterne for forbrugerne afskaffes, og at du kan anvende din mobil i andre EU-lande som derhjemme (”Roam-Like-At-Home”).

Du kan læse mere om de nye regler under roaming.

Prisloft på datatrafik

Forbrugerne er beskyttet mod chokregninger for datatrafik, da teleselskaberne automatisk skal spærre for dataforbruget, når dataregningen er på ca. 465 kroner. Når du har opbrugt 80 % af loftet for dataforbrug, det vil sige ca. 372 kroner, vil du få tilsendt en sms, der gør dig opmærksom på, at loftet snart er nået.

Når loftet er nået, bliver muligheden for at hente data lukket, medmindre du indgår en aftale med din teleudbyder om et højere forbrug. Teleselskaberne vil fortsat være forpligtet til at afregne opkald pr. sekund efter det første halve minut.

Dit teleselskab er også fortsat forpligtet til at informere dig om priserne for at foretage og modtage opkald og sende sms, når du krydser grænser inden for EU. Informationen er gratis og skal gives automatisk via sms medmindre, du aktivt har meddelt dit teleselskab, at du ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

Uden for EU bliver loftet på de 465 kroner også aktiveret, så du hurtigt bliver opmærksom på, hvis du er i gang med at roame i et meget dyrt land. De fleste udbydere sender en sms med landets takster, når danskere rejser til udlandet, og her kan du selv orientere dig om, hvor dyrt det er at bruge det mobile netværk.

Hvilke lande er omfattet?

Reglerne gælder i samtlige EU-lande. Dvs. i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Herudover gælder forordningen i de tre EØS-lande – Norge, Island og Liechtenstein.

Hvad forstås ved eurotariffen?

Ved eurotariffen forstås en maksimal pris for at foretage hhv. modtage opkald i et andet EU-land. Prisen må godt være lavere. EU-tariffen skal inkludere alle omkostninger, herunder også en eventuel omkostning til opkaldsafgift.

Hvad koster det fra Danmark til EU?

Hvis man fra Danmark med et dansk mobilabonnement ringer eller sender en sms til en udenlandsk mobiltelefon i EU, så er der ikke tale om international roaming, og derfor gælder roamingtaksterne ikke. I stedet gælder teleselskabernes takster til udlandet, hvor det typisk koster mellem 3,00 kr. og 5,00 kr. at sende en sms.

Mobilpriser i EU der var gældende indtil den 15. juni 2017

Priserne for at bruge mobilen i andre EU-lande, som gjalt fra den 30. april 2016 indtil den 15. juni 2017, indebar, at ud over den pris du betalte for at bruge mobilen derhjemme, måtte udbyderne højst opkræve følgende roamingtillæg hos forbrugerne:

0,46 kr. pr. minut for udgående opkald
0,10 kr. pr. minut for indgående opkald
0,18 kr. pr. sms
0,46 kr. pr. MB data

Den samlede afhang således af dit abonnement og forbrug.

Forbrugere med et ”pakke-abonnement” kunne – inden for det inkluderede forbrug i pakken – højst blive afregnet med ovennævnte priser. Forbrug derudover kunne højst blive afregnet med den pris, som udbyderen tog i hjemlandet, plus roamingtillægget. Det samme gjorde sig gældende ved et forbrugsafregnet abonnement.

Nogle eksempler - minutpris udgående opkald:

  • Pakkeabonnement – hjemlig pris var 0 kr. inden for pakken, hvorfor maks-prisen, som selskaberne måtte opkræve, var 0,46 kr./minut.
  • Hjemlig pris 1,00 kr./minut. Maks-pris er 1,00 kr. + 0,46 kr. = 1,46 kr./minut.
  • Hjemlig pris 1,50 kr./minut. Maks-pris er 1,50 kr. + 0,46 kr. = (1,96 kr.) 1,77 kr./minut. I dette tilfælde gjalt reglen om, at når man anvendte et roamingtillæg, måtte man højst tage 1,77 kr./minut.
  • Hjemlig pris 2,00 kr./minut. Maks-pris er 2,00 kr./minut. Man måtte ikke lægge et tillæg oveni, da den hjemlige pris i forvejen var højere end prisloftet på 1,77 kr./minut.

Det var gratis, når andre lagde en besked på din telefonsvarer, mens du opholdt dig i EU. Du skulle dog stadig skulle betale for at aflytte beskeden.

Kontakt

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder (+45) 3392 7600