Ansøgning om 116-numre

116-numre tildeles til teleudbydere. I Danmark tildeles numre til udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (teleudbydere). Indholdsudbydere, der vil tilbyde en tjeneste, som er omfattet af et fælles europæisk 116-nummer, skal ansøge gennem en teleudbyder

Ansøgningen bør indeholde de samme oplysninger, som ansøgninger om almindelige 8-cifrede numre.  

Desuden skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af tjeneste, der opfylder nedenstående. 

Lægevagt (116117)

Nummeret 116 117 kan benyttes til "opkald til lægevagt". 116117-tjenesten skal håndtere opkald, hvor der anmodes om lægehjælp ved akut men ikke livstruende sygdom, fortrinsvis uden for normal åbningstid i weekender og på helligdage. Opkaldet skal besvares af en uddannet telefonist, der kan trække på yderligere støtte eller af en almindelig praktiserende eller klinisk arbejdende læge. Det er således ikke hensigten, at nummeret på lægevagten skal træde i stedet for 112 eller nationale alarmnumre i livstruende situationer.

Krisetelefoner (116123)

Nummeret 116123 kan benyttes til "krisetelefoner". 116123-tjenesten skal håndtere opkald, hvor der tilbydes den kaldende menneskelig kontakt med en person, der lytter uden at dømme. Der skal ydes emotionel støtte til mennesker, der lider af ensomhed, gennemgår en psykologisk krise eller overvejer selvmord.

Vilkår for tjenesterne

Der knytter sig følgende vilkår til tjenesterne.

  • Tjenesten skal tilbyde information, hjælp eller fungere som rapporteringskanal for borgere eller en kombination heraf.
  • Tjenesten skal være åben for alle borgere uden krav om tilmelding.
  • Tjenesten må ikke være tidsbegrænset.
  • Der må ikke være knyttet nogen betaling eller betalingsforpligtelse til brugen af tjenesten.
  • Følgende aktiviteter må ikke være indeholdt i opkald: Reklamer, underholdning, markedsføring og salg eller fremtidigt salg af forretningsydelser.

Hvis tjenesten ikke er til rådighed uafbrudt (dvs. døgnet rundt alle ugens dage og i hele landet), skal tjenesteudbyderen sørge for, at oplysninger om tjenestens tilgængelighed/åbningstider offentliggøres i en lettilgængelig form, og at man ved opkald til tjenesten uden for åbningstiderne oplyses om, hvornår tjenesten atter er til rådighed. 

 

Kontakt

Mats Hellesvik Jørgensen
Bachelor (+45) 5167 4338
Mere om Numre